Njemački rječnikUkupno nađeno 38 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.2307 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
paraliziranje [patol pren ]
dizanje [sg ]
pridizanje [sg ]
ukidanje [sg ]
ukinuće [sg ]
uzdignuće [sg ]
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
dizati |diže, je dizao| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
dokinuti |dokine, dokinuo je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
poništavati |poništava, poništavao je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
poništiti |poništi, poništio je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
podići |podiže, podignuo je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
podignuti |podigne, podignuo je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
podizati |podiže, podizao je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
pridići |pridiže, pridignuo je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
pridignuti |pridigne, pridignuo je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
pridizati |pridiže, pridizao je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
spremiti |spremi, spremio je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
ukidati |ukida, ukidao je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
ukinuti |ukine, ukinuo je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
utrnuti |utrne, utrnuo je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
uzdići |uzdiže, uzdignuo je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
uzdignuti |uzdigne, uzdignuo je| [sg ]
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
uzdizati |uzdiže, uzdizao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichhebe aufhob aufhabe aufgehoben
duhebst aufhobst aufhast aufgehoben
erhebt aufhob aufhat aufgehoben
siehebt aufhob aufhat aufgehoben
wirhebt aufhob aufhat aufgehoben
ihrheben aufhoben aufhaben aufgehoben
vihebt aufhobt aufhabt aufgehoben
sieheben aufhoben aufhaben aufgehoben
Sieheben aufhoben aufhaben aufgehoben

LicePrezentPerfekt
jadižemsam dizao
tidižešsi dizao
ondižeje dizao
onadižeje dizala
onodižeje dizalo
midižemosmo dizali
vidižeteste dizali
onidižusu dizali
Vidižeteste dizali

LicePrezentPerfekt
jadokinemdokinuo sam
tidokinešdokinuo si
ondokinedokinuo je
onadokinedokinula je
onodokinedokinulo je
midokinemodokinuli smo
vidokinetedokinuli ste
onidokinudokinuli su
Vidokinetedokinuli ste

LicePrezentPerfekt
japoništavamponištavao sam
tiponištavašponištavao si
onponištavaponištavao je
onaponištavaponištavala je
onoponištavaponištavalo je
miponištavamoponištavali smo
viponištavateponištavali ste
oniponištavajuponištavali su
Viponištavateponištavali ste

LicePrezentPerfekt
japoništimponištio sam
tiponištišponištio si
onponištiponištio je
onaponištiponištila je
onoponištiponištilo je
miponištimoponištili smo
viponištiteponištili ste
oniponišteponištili su
Viponištiteponištili ste

LicePrezentPerfekt
japodignempodignuo sam
tipodižešpodignuo si
onpodižepodignuo je
onapodižepodignula je
onopodižepodignulo je
mipodižemopodignuli smo
vipodižetepodignuli ste
onipodižupodignuli su
Vipodižetepodignuli ste

LicePrezentPerfekt
japodignempodignuo sam
tipodignešpodignuo si
onpodignepodignuo je
onapodignepodignula je
onopodignepodignulo je
mipodignemopodignuli smo
vipodignetepodignuli ste
onipodignupodignuli su
Vipodignetepodignuli ste

LicePrezentPerfekt
japodižempodizao sam
tipodižešpodizao si
onpodižepodizao je
onapodižepodizala je
onopodižepodizalo je
mipodižemopodizali smo
vipodižetepodizali ste
onipodižupodizali su
Vipodižetepodizali ste

LicePrezentPerfekt
japridignempridignuo sam
tipridižešpridignuo si
onpridižepridignuo je
onapridižepridignula je
onopridižepridignulo je
mipridižemopridignuli smo
vipridižetepridignuli ste
onipridižupridignuli su
Vipridižetepridignuli ste

LicePrezentPerfekt
japridignempridignuo sam
tipridignešpridignuo si
onpridignepridignuo je
onapridignepridignula je
onopridignepridignulo je
mipridignemopridignuli smo
vipridignetepridignuli ste
onipridignupridignuli su
Vipridignetepridignuli ste

LicePrezentPerfekt
japridižempridizao sam
tipridižešpridizao si
onpridižepridizao je
onapridižepridizala je
onopridižepridizalo je
mipridižemopridizali smo
vipridižetepridizali ste
onipridižupridizali su
Vipridižetepridizali ste

LicePrezentPerfekt
jaspremimspremio sam
tispremišspremio si
onspremispremio je
onaspremispremila je
onospremispremilo je
mispremimospremili smo
vispremitespremili ste
onispremespremili su
Vispremitespremili ste

LicePrezentPerfekt
jaukidamukidao sam
tiukidašukidao si
onukidaukidao je
onaukidaukidala je
onoukidaukidalo je
miukidamoukidali smo
viukidateukidali ste
oniukidajuukidali su
Viukidateukidali ste

LicePrezentPerfekt
jaukinemukinuo sam
tiukinešukinuo si
onukineukinuo je
onaukineukinula je
onoukineukinulo je
miukinemoukinuli smo
viukineteukinuli ste
oniukinuukinuli su
Viukineteukinuli ste

LicePrezentPerfekt
jautrnemutrnuo sam
tiutrnešutrnuo si
onutrneutrnuo je
onautrneutrnula je
onoutrneutrnulo je
miutrnemoutrnuli smo
viutrneteutrnuli ste
oniutrnuutrnuli su
Viutrneteutrnuli ste

LicePrezentPerfekt
jauzdignemuzdignuo sam
tiuzdižešuzdignuo si
onuzdižeuzdignuo je
onauzdižeuzdignula je
onouzdižeuzdignulo je
miuzdižemouzdignuli smo
viuzdižeteuzdignuli ste
oniuzdižuuzdignuli su
Viuzdižeteuzdignuli ste

LicePrezentPerfekt
jauzdignemuzdignuo sam
tiuzdignešuzdignuo si
onuzdigneuzdignuo je
onauzdigneuzdignula je
onouzdigneuzdignulo je
miuzdignemouzdignuli smo
viuzdigneteuzdignuli ste
oniuzdignuuzdignuli su
Viuzdigneteuzdignuli ste

LicePrezentPerfekt
jauzdižemuzdizao sam
tiuzdižešuzdizao si
onuzdižeuzdizao je
onauzdižeuzdizala je
onouzdižeuzdizalo je
miuzdižemouzdizali smo
viuzdižeteuzdizali ste
oniuzdižuuzdizali su
Viuzdižeteuzdizali ste
Složenice i fraze