Njemački rječnikUkupno nađeno 13 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.2830 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
entspannen |entspannt, entspannte, hat entspannt |
G
labaviti |labavi, labavio je|
G
entspannen |entspannt, entspannte, hat entspannt |
G
olabaviti |olabavi, olabavio je|
G
entspannen |entspannt, entspannte, hat entspannt |
G
opustiti |opusti, opustio je|
G
entspännen |entspannt, entspannte, hat entspannt |
G
opuštati |opušta, opuštao je|
G
entspännen |entspannt, entspannte, hat entspannt |
G
popustiti |popusti, popustio je|
G
entspännen |entspannt, entspannte, hat entspannt |
G
rasklimati |rasklima, rasklimao je|
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichentspanneentspanntehabe entspannt
duentspannstentspanntesthast entspannt
erentspanntentspanntehat entspannt
sieentspanntentspanntehat entspannt
wirentspanntentspanntehat entspannt
ihrentspannenentspanntenhaben entspannt
vientspanntentspanntethabt entspannt
sieentspannenentspanntenhaben entspannt
Sieentspannenentspanntenhaben entspannt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichentspanneentspanntehabe entspannt
duentspannstentspanntesthast entspannt
erentspanntentspanntehat entspannt
sieentspanntentspanntehat entspannt
wirentspanntentspanntehat entspannt
ihrentspannenentspanntenhaben entspannt
vientspanntentspanntethabt entspannt
sieentspannenentspanntenhaben entspannt
Sieentspannenentspanntenhaben entspannt

LicePrezentPerfekt
jalabavimlabavio sam
tilabavišlabavio si
onlabavilabavio je
onalabavilabavila je
onolabavilabavilo je
milabavimolabavili smo
vilabavitelabavili ste
onilabavelabavili su
Vilabavitelabavili ste

LicePrezentPerfekt
jaolabavimolabavio sam
tiolabavišolabavio si
onolabaviolabavio je
onaolabaviolabavila je
onoolabaviolabavilo je
miolabavimoolabavili smo
violabaviteolabavili ste
oniolabaveolabavili su
Violabaviteolabavili ste

LicePrezentPerfekt
jaopustimopustio sam
tiopustišopustio si
onopustiopustio je
onaopustiopustila je
onoopustiopustilo je
miopustimoopustili smo
viopustiteopustili ste
oniopusteopustili su
Viopustiteopustili ste

LicePrezentPerfekt
jaopuštamopuštao sam
tiopuštašopuštao si
onopuštaopuštao je
onaopuštaopuštala je
onoopuštaopuštalo je
miopuštamoopuštali smo
viopuštateopuštali ste
oniopuštajuopuštali su
Viopuštateopuštali ste

LicePrezentPerfekt
japopustimpopustio sam
tipopustišpopustio si
onpopustipopustio je
onapopustipopustila je
onopopustipopustilo je
mipopustimopopustili smo
vipopustitepopustili ste
onipopustepopustili su
Vipopustitepopustili ste

LicePrezentPerfekt
jarasklimamrasklimao sam
tirasklimašrasklimao si
onrasklimarasklimao je
onarasklimarasklimala je
onorasklimarasklimalo je
mirasklimamorasklimali smo
virasklimaterasklimali ste
onirasklimajurasklimali su
Virasklimaterasklimali ste
Složenice i fraze