Njemački rječnikUkupno nađeno 25 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.8953 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
gerinnen |gerinnt, gerann, ist geronnen |
G
skrućivati |skrućuje, skrućivao je| [sg ]
G
gerinnen |gerinnt, gerann, ist geronnen |
G
skrutiti |skruti, skrutio je| [sg ]
G
gerinnen |gerinnt, gerann, ist geronnen |
G
skrutnuti |skrutne, skrutnuo je| [sg ]
G
gerinnen |gerinnt, gerann, ist geronnen |
G
zgusnuti |zgusne, zgusnuo je| [sg ]
G
gerinnen |gerinnt, gerann, ist geronnen |
G
zgušćivati |zgušćuje, zgušćivao je| [sg ]
G
das Rennen
hrljenje [sg ]
das Rennen
jurenje [sg ]
das Rennen
jurnjava [sg ]
das Rennen
trčanje [sg ]
das Rennen
utrka [sg ]
das Rennen
utrkivanje [sg ]
rennen |rennt, rannte, ist gerannt |
G
hitati |hita, hitao je| [sg ]
G
rennen |rennt, rannte, ist gerannt |
G
jezditi |jezdi, jezdio je| [sg ]
G
rennen |rennt, rannte, ist gerannt |
G
juriti |juri, jurio je| [sg ]
G
rennen |rennt, rannte, ist gerannt |
G
utrčati |utrči, utrčao je| [sg ]
G
rennen |rennt, rannte, ist gerannt |
G
zabušiti |zabuši, zabušio je| [sg ]
G
rennen |rennt, rannte, ist gerannt |
G
žuriti |zuri, zurio je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichgerinnegerannbin geronnen
dugerinnstgerannstbist geronnen
ergerinntgerannist geronnen
siegerinntgerannist geronnen
wirgerinntgerannist geronnen
ihrgerinnengerannensind geronnen
vigerinntgeranntseid geronnen
siegerinnengerannensind geronnen
Siegerinnengerannensind geronnen

LicePrezentPreteritPerfekt
ichrenneranntebin gerannt
durennstranntestbist gerannt
errenntrannteist gerannt
sierenntrannteist gerannt
wirrenntrannteist gerannt
ihrrennenranntensind gerannt
virenntranntetseid gerannt
sierennenranntensind gerannt
Sierennenranntensind gerannt

LicePrezentPerfekt
jaskrućujemskrućivao sam
tiskrućuješskrućivao si
onskrućujeskrućivao je
onaskrućujeskrućivala je
onoskrućujeskrućivalo je
miskrućujemoskrućivali smo
viskrućujeteskrućivali ste
oniskrućujuskrućivali su
Viskrućujeteskrućivali ste

LicePrezentPerfekt
jaskrutimskrutio sam
tiskrutišskrutio si
onskrutiskrutio je
onaskrutiskrutila je
onoskrutiskrutilo je
miskrutimoskrutili smo
viskrutiteskrutili ste
oniskruteskrutili su
Viskrutiteskrutili ste

LicePrezentPerfekt
jaskrutnemskrutnuo sam
tiskrutnešskrutnuo si
onskrutneskrutnuo je
onaskrutneskrutnula je
onoskrutneskrutnulo je
miskrutnemoskrutnuli smo
viskrutneteskrutnuli ste
oniskrutnuskrutnuli su
Viskrutneteskrutnuli ste

LicePrezentPerfekt
jazgusnemzgusnuo sam
tizgusnešzgusnuo si
onzgusnezgusnuo je
onazgusnezgusnula je
onozgusnezgusnulo je
mizgusnemozgusnuli smo
vizgusnetezgusnuli ste
onizgusnuzgusnuli su
Vizgusnetezgusnuli ste

LicePrezentPerfekt
jazgušćujemzgušćivao sam
tizgušćuješzgušćivao si
onzgušćujezgušćivao je
onazgušćujezgušćivala je
onozgušćujezgušćivalo je
mizgušćujemozgušćivali smo
vizgušćujetezgušćivali ste
onizgušćujuzgušćivali su
Vizgušćujetezgušćivali ste

LicePrezentPerfekt
jahitamhitao sam
tihitašhitao si
onhitahitao je
onahitahitala je
onohitahitalo je
mihitamohitali smo
vihitatehitali ste
onihitajuhitali su
Vihitatehitali ste

LicePrezentPerfekt
jajezdimjezdio sam
tijezdišjezdio si
onjezdijezdio je
onajezdijezdila je
onojezdijezdilo je
mijezdimojezdili smo
vijezditejezdili ste
onijezdejezdili su
Vijezditejezdili ste

LicePrezentPerfekt
jajurimjurio sam
tijurišjurio si
onjurijurio je
onajurijurila je
onojurijurilo je
mijurimojurili smo
vijuritejurili ste
onijurejurili su
Vijuritejurili ste

LicePrezentPerfekt
jautrčimutrčao sam
tiutrčišutrčao si
onutrčiutrčao je
onautrčiutrčala je
onoutrčiutrčalo je
miutrčimoutrčali smo
viutrčiteutrčali ste
oniutrčeutrčali su
Viutrčiteutrčali ste

LicePrezentPerfekt
jazabušimzabušio sam
tizabušišzabušio si
onzabušizabušio je
onazabušizabušila je
onozabušizabušilo je
mizabušimozabušili smo
vizabušitezabušili ste
onizabušezabušili su
Vizabušitezabušili ste

LicePrezentPerfekt
jazurimzurio sam
tizurišzurio si
onzurizurio je
onazurizurila je
onozurizurilo je
mizurimozurili smo
vizuritezurili ste
onizurezurili su
Vizuritezurili ste
Složenice i fraze
Primjeri