Engleski rječnikUkupno nađeno 194 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.4836 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
beat, pl. beats
beat, pl. beats
puls, pl. pulsevi
beat, pl. beats
udarac, pl. udarci
istući |istuće, istukao je|
G
izbijati |izbija, izbijao je|
G
izbiti |izbije, izbio je|
G
lupati |lupa, lupao je|
G
poraziti |porazi, porazio je|
G
potući |potuće, potukao je|
G
udariti |udari, udario je|
G
udarati |udara, je udarao|
G
tući |tučem, je tukao|
G
pobijediti |pobijedi, je pobijedio|
G
izlemati |izlema, izlemao je|
G
izlupati |izlupa, izlupao je|
G
izlupati |izlupa, izlupao je|
G
izmlatiti |izmlati, izmlatio je|
G
klepati |klepa, klepao je|
G
kucati |kuca, kucao je|
G
lupati |lupa, lupao je|
G
lupati |lupa, lupao je|
G
mlatiti |mlati, mlatio je|
G
mlatiti |mlati, mlatio je|
G
udarati |udara, je udarao|
G

LicePrezentPerfekt
jaistućemistukao sam
tiistućešistukao si
onistućeistukao je
onaistućeistukla je
onoistućeistuklo je
miistućemoistukli smo
viistućeteistukli ste
oniistukuistukli su
Viistućeteistukli ste

LicePrezentPerfekt
jaizbijamizbijao sam
tiizbijašizbijao si
onizbijaizbijao je
onaizbijaizbijala je
onoizbijaizbijalo je
miizbijamoizbijali smo
viizbijateizbijali ste
oniizbijajuizbijali su
Viizbijateizbijali ste

LicePrezentPerfekt
jaizbijemizbio sam
tiizbiješizbio si
onizbijeizbio je
onaizbijeizbila je
onoizbijeizbilo je
miizbijemoizbili smo
viizbijeteizbili ste
oniizbijuizbili su
Viizbijeteizbili ste

LicePrezentPerfekt
jalupamlupao sam
tilupašlupao si
onlupalupao je
onalupalupala je
onolupalupalo je
milupamolupali smo
vilupatelupali ste
onilupajulupali su
Vilupatelupali ste

LicePrezentPerfekt
japorazimporazio sam
tiporazišporazio si
onporaziporazio je
onaporaziporazila je
onoporaziporazilo je
miporazimoporazili smo
viporaziteporazili ste
oniporazeporazili su
Viporaziteporazili ste

LicePrezentPerfekt
japotućempotukao sam
tipotućešpotukao si
onpotućepotukao je
onapotućepotukla je
onopotućepotuklo je
mipotućemopotukli smo
vipotućetepotukli ste
onipotukupotukli su
Vipotućetepotukli ste

LicePrezentPerfekt
jaudarimudario sam
tiudarišudario si
onudariudario je
onaudariudarila je
onoudariudarilo je
miudarimoudarili smo
viudariteudarili ste
oniudareudarili su
Viudariteudarili ste

LicePrezentPerfekt
jaudaramsam udarao
tiudarašsi udarao
onudaraje udarao
onaudaraje udarala
onoudaraje udaralo
miudaramosmo udarali
viudarateste udarali
oniudarajusu udarali
Viudarateste udarali

LicePrezentPerfekt
jatučemsam tukao
titučešsi tukao
ontučemje tukao
onatučemje tukla
onotučemje tuklo
mitučemosmo tukli
vitučeteste tukli
onitukusu tukli
Vitučeteste tukli

LicePrezentPerfekt
japobijedimsam pobijedio
tipobijedišsi pobijedio
onpobijedije pobijedio
onapobijedije pobijedila
onopobijedije pobijedilo
mipobijedimosmo pobijedili
vipobijediteste pobijedili
onipobijedesu pobijedili
Vipobijediteste pobijedili

LicePrezentPerfekt
jaizlemamizlemao sam
tiizlemašizlemao si
onizlemaizlemao je
onaizlemaizlemala je
onoizlemaizlemalo je
miizlemamoizlemali smo
viizlemateizlemali ste
oniizlemajuizlemali su
Viizlemateizlemali ste

LicePrezentPerfekt
jaizlupamizlupao sam
tiizlupašizlupao si
onizlupaizlupao je
onaizlupaizlupala je
onoizlupaizlupalo je
miizlupamoizlupali smo
viizlupateizlupali ste
oniizlupajuizlupali su
Viizlupateizlupali ste

LicePrezentPerfekt
jaizmlatimizmlatio sam
tiizmlatišizmlatio si
onizmlatiizmlatio je
onaizmlatiizmlatila je
onoizmlatiizmlatilo je
miizmlatimoizmlatili smo
viizmlatiteizmlatili ste
oniizmlateizmlatili su
Viizmlatiteizmlatili ste

LicePrezentPerfekt
jaklepamklepao sam
tiklepašklepao si
onklepaklepao je
onaklepaklepala je
onoklepaklepalo je
miklepamoklepali smo
viklepateklepali ste
oniklepajuklepali su
Viklepateklepali ste

LicePrezentPerfekt
jakucamkucao sam
tikucaškucao si
onkucakucao je
onakucakucala je
onokucakucalo je
mikucamokucali smo
vikucatekucali ste
onikucajukucali su
Vikucatekucali ste

LicePrezentPerfekt
jamlatimmlatio sam
timlatišmlatio si
onmlatimlatio je
onamlatimlatila je
onomlatimlatilo je
mimlatimomlatili smo
vimlatitemlatili ste
onimlatemlatili su
Vimlatitemlatili ste
Složenice i fraze
Primjeri