Engleski rječnikUkupno nađeno 242 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.9003 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
dug, pl. dugovi
lik, pl. likovi
metak, pl. meci
naboj, pl. naboji [phys & el ]
napasti |napada, je napao|, pl. tarife
G
natovariti |natovari, natovario je|, pl. tarife
G
opteretiti |optereti, opteretio je|, pl. tarife
G
optužiti |optuži, optužio je|, pl. tarife
G
teretiti |tereti, teretio je|, pl. tarife
G
zaračunati |zaračuna, zaračunao je|, pl. tarife
G
imputirati |imputira, imputirao je|, pl. tarife
G
nalagati |nalaže, nalagao je|, pl. tarife
G
nametati |nameće, nametao je|, pl. tarife
G
napasti |napada, je napao|, pl. tarife
G
napuniti |napuni, je napunio|, pl. tarife
G
tužiti |tuži, je tužio|, pl. tarife
G
teretiti |tereti, teretio je|, pl. tarife
G

LicePrezentPerfekt
janapadamsam napao
tinapadašsi napao
onnapadaje napao
onanapadaje napala
ononapadaje napalo
minapadamosmo napali
vinapadateste napali
oninapadajusu napali
Vinapadateste napali

LicePrezentPerfekt
janatovarimnatovario sam
tinatovarišnatovario si
onnatovarinatovario je
onanatovarinatovarila je
ononatovarinatovarilo je
minatovarimonatovarili smo
vinatovaritenatovarili ste
oninatovarenatovarili su
Vinatovaritenatovarili ste

LicePrezentPerfekt
jaopteretimopteretio sam
tiopteretišopteretio si
onopteretiopteretio je
onaopteretiopteretila je
onoopteretiopteretilo je
miopteretimoopteretili smo
viopteretiteopteretili ste
onioptereteopteretili su
Viopteretiteopteretili ste

LicePrezentPerfekt
jaoptužimoptužio sam
tioptužišoptužio si
onoptužioptužio je
onaoptužioptužila je
onooptužioptužilo je
mioptužimooptužili smo
vioptužiteoptužili ste
onioptužeoptužili su
Vioptužiteoptužili ste

LicePrezentPerfekt
jateretimteretio sam
titeretišteretio si
onteretiteretio je
onateretiteretila je
onoteretiteretilo je
miteretimoteretili smo
viteretiteteretili ste
onitereteteretili su
Viteretiteteretili ste

LicePrezentPerfekt
jazaračunamzaračunao sam
tizaračunašzaračunao si
onzaračunazaračunao je
onazaračunazaračunala je
onozaračunazaračunalo je
mizaračunamozaračunali smo
vizaračunatezaračunali ste
onizaračunajuzaračunali su
Vizaračunatezaračunali ste

LicePrezentPerfekt
jaimputiramimputirao sam
tiimputirašimputirao si
onimputiraimputirao je
onaimputiraimputirala je
onoimputiraimputiralo je
miimputiramoimputirali smo
viimputirateimputirali ste
oniimputirajuimputirali su
Viimputirateimputirali ste

LicePrezentPerfekt
janalažemnalagao sam
tinalažešnalagao si
onnalaženalagao je
onanalaženalagala je
ononalaženalagalo je
minalažemonalagali smo
vinalažetenalagali ste
oninalažunalagali su
Vinalažetenalagali ste

LicePrezentPerfekt
janamećemnametao sam
tinamećešnametao si
onnamećenametao je
onanamećenametala je
ononamećenametalo je
minamećemonametali smo
vinamećetenametali ste
oninamećunametali su
Vinamećetenametali ste

LicePrezentPerfekt
janapunimsam napunio
tinapunišsi napunio
onnapunije napunio
onanapunije napunila
ononapunije napunilo
minapunimosmo napunili
vinapuniteste napunili
oninapunesu napunili
Vinapuniteste napunili

LicePrezentPerfekt
jatužimsam tužio
titužišsi tužio
ontužije tužio
onatužije tužila
onotužije tužilo
mitužimosmo tužili
vitužiteste tužili
onitužesu tužili
Vitužiteste tužili
Složenice i fraze
Primjeri