Engleski rječnikUkupno nađeno 83 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.4791 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
crush, pl. crushes
drobiti |drobi, drobio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
gnječiti |gnječi, gnječio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
potlačiti |potlači, potlačio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
skršiti |skrši, skršio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
shrvati |shrva, shrvao je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
samljeti |samelje, samljeo je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
gužvati |gužva, gužvao je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
gušiti |guši, gušio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
gnječiti |gnječi, gnječio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
gaziti |gazi, gazio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
zdrobiti |zdrobi, zdrobio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
zgnječiti |zgnječi, zgnječio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
istucati |istuca, istucao je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
istuckati |istucka, istuckao je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
zgnječiti |zgnječi, zgnječio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
zdrobiti |zdrobi, zdrobio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
zaprepastiti |zaprepasti, zaprepastio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
smrviti |smrvi, smrvio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
smrskati |smrska, smrskao je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
smlaviti |smlavi, smlavio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
slomiti |slomi, slomio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
skršiti |skrši, skršio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
skrhati |skrha, skrhao je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
shrvati |shrva, shrvao je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
satrti |satare, satro je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
razbiti |razbije, razbio je|, pl. tiskanja
G
crush, pl. crushes
rastući |rastuće, rastukao je|, pl. tiskanja
G

LicePrezentPerfekt
jadrobimdrobio sam
tidrobišdrobio si
ondrobidrobio je
onadrobidrobila je
onodrobidrobilo je
midrobimodrobili smo
vidrobitedrobili ste
onidrobedrobili su
Vidrobitedrobili ste

LicePrezentPerfekt
jagnječimgnječio sam
tignječišgnječio si
ongnječignječio je
onagnječignječila je
onognječignječilo je
mignječimognječili smo
vignječitegnječili ste
onignječegnječili su
Vignječitegnječili ste

LicePrezentPerfekt
japotlačimpotlačio sam
tipotlačišpotlačio si
onpotlačipotlačio je
onapotlačipotlačila je
onopotlačipotlačilo je
mipotlačimopotlačili smo
vipotlačitepotlačili ste
onipotlačepotlačili su
Vipotlačitepotlačili ste

LicePrezentPerfekt
jaskršimskršio sam
tiskršišskršio si
onskršiskršio je
onaskršiskršila je
onoskršiskršilo je
miskršimoskršili smo
viskršiteskršili ste
oniskršeskršili su
Viskršiteskršili ste

LicePrezentPerfekt
jashrvamshrvao sam
tishrvašshrvao si
onshrvashrvao je
onashrvashrvala je
onoshrvashrvalo je
mishrvamoshrvali smo
vishrvateshrvali ste
onishrvajushrvali su
Vishrvateshrvali ste

LicePrezentPerfekt
jasameljemsamljeo sam
tisamelješsamljeo si
onsameljesamljeo je
onasameljesamljela je
onosameljesamljelo je
misameljemosamljeli smo
visameljetesamljeli ste
onisameljusamljeli su
Visameljetesamljeli ste

LicePrezentPerfekt
jagužvamgužvao sam
tigužvašgužvao si
ongužvagužvao je
onagužvagužvala je
onogužvagužvalo je
migužvamogužvali smo
vigužvategužvali ste
onigužvajugužvali su
Vigužvategužvali ste

LicePrezentPerfekt
jagušimgušio sam
tigušišgušio si
ongušigušio je
onagušigušila je
onogušigušilo je
migušimogušili smo
vigušitegušili ste
onigušegušili su
Vigušitegušili ste

LicePrezentPerfekt
jagazimgazio sam
tigazišgazio si
ongazigazio je
onagazigazila je
onogazigazilo je
migazimogazili smo
vigazitegazili ste
onigazegazili su
Vigazitegazili ste

LicePrezentPerfekt
jazdrobimzdrobio sam
tizdrobišzdrobio si
onzdrobizdrobio je
onazdrobizdrobila je
onozdrobizdrobilo je
mizdrobimozdrobili smo
vizdrobitezdrobili ste
onizdrobezdrobili su
Vizdrobitezdrobili ste

LicePrezentPerfekt
jazgnječimzgnječio sam
tizgnječišzgnječio si
onzgnječizgnječio je
onazgnječizgnječila je
onozgnječizgnječilo je
mizgnječimozgnječili smo
vizgnječitezgnječili ste
onizgnječezgnječili su
Vizgnječitezgnječili ste

LicePrezentPerfekt
jaistucamistucao sam
tiistucašistucao si
onistucaistucao je
onaistucaistucala je
onoistucaistucalo je
miistucamoistucali smo
viistucateistucali ste
oniistucajuistucali su
Viistucateistucali ste

LicePrezentPerfekt
jaistuckamistuckao sam
tiistuckašistuckao si
onistuckaistuckao je
onaistuckaistuckala je
onoistuckaistuckalo je
miistuckamoistuckali smo
viistuckateistuckali ste
oniistuckajuistuckali su
Viistuckateistuckali ste

LicePrezentPerfekt
jazaprepastimzaprepastio sam
tizaprepastišzaprepastio si
onzaprepastizaprepastio je
onazaprepastizaprepastila je
onozaprepastizaprepastilo je
mizaprepastimozaprepastili smo
vizaprepastitezaprepastili ste
onizaprepastezaprepastili su
Vizaprepastitezaprepastili ste

LicePrezentPerfekt
jasmrvimsmrvio sam
tismrvišsmrvio si
onsmrvismrvio je
onasmrvismrvila je
onosmrvismrvilo je
mismrvimosmrvili smo
vismrvitesmrvili ste
onismrvesmrvili su
Vismrvitesmrvili ste

LicePrezentPerfekt
jasmrskamsmrskao sam
tismrskašsmrskao si
onsmrskasmrskao je
onasmrskasmrskala je
onosmrskasmrskalo je
mismrskamosmrskali smo
vismrskatesmrskali ste
onismrskajusmrskali su
Vismrskatesmrskali ste

LicePrezentPerfekt
jasmlavimsmlavio sam
tismlavišsmlavio si
onsmlavismlavio je
onasmlavismlavila je
onosmlavismlavilo je
mismlavimosmlavili smo
vismlavitesmlavili ste
onismlavesmlavili su
Vismlavitesmlavili ste

LicePrezentPerfekt
jaslomimslomio sam
tislomišslomio si
onslomislomio je
onaslomislomila je
onoslomislomilo je
mislomimoslomili smo
vislomiteslomili ste
onislomeslomili su
Vislomiteslomili ste

LicePrezentPerfekt
jaskrhamskrhao sam
tiskrhašskrhao si
onskrhaskrhao je
onaskrhaskrhala je
onoskrhaskrhalo je
miskrhamoskrhali smo
viskrhateskrhali ste
oniskrhajuskrhali su
Viskrhateskrhali ste

LicePrezentPerfekt
jasataremsatro sam
tisatarešsatro si
onsataresatro je
onasataresatrla je
onosataresatrlo je
misataremosatrli smo
visataretesatrli ste
onisatarusatrli su
Visataretesatrli ste

LicePrezentPerfekt
jarazbijemrazbio sam
tirazbiješrazbio si
onrazbijerazbio je
onarazbijerazbila je
onorazbijerazbilo je
mirazbijemorazbili smo
virazbijeterazbili ste
onirazbijurazbili su
Virazbijeterazbili ste

LicePrezentPerfekt
jarastućemrastukao sam
tirastućešrastukao si
onrastućerastukao je
onarastućerastukla je
onorastućerastuklo je
mirastućemorastukli smo
virastućeterastukli ste
onirastukurastukli su
Virastućeterastukli ste
Složenice i fraze
Primjeri