Engleski rječnikUkupno nađeno 78 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.6136 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
odbaciti |odbaci, odbacio je|, pl. rasapi
G
odbiti |odbija, je odbio|, pl. rasapi
G
opadati |opada, opadao je|, pl. rasapi
G
opasti |opadne, opao je|, pl. rasapi
G
otkloniti |otkloni, otklonio je|, pl. rasapi
G
padati |pada, padao je|, pl. rasapi
G
deklinirati |deklinira, deklinirao je|, pl. rasapi
G
odbaciti |odbaci, odbacio je|, pl. rasapi
G
odbiti |odbija, je odbio|, pl. rasapi
G
opadati |opada, opadao je|, pl. rasapi
G
opasti |opadne, opao je|, pl. rasapi
G
otkloniti |otkloni, otklonio je|, pl. rasapi
G
padati |pada, padao je|, pl. rasapi
G
iznemoći |iznemogne, iznemogao je|, pl. rasapi
G
tonuti |tone, je tonuo|, pl. rasapi
G
sklanjati |sklanja, sklanjao je|, pl. rasapi
G
pasti |pada, je pao|, pl. rasapi
G
otkloniti |otkloni, otklonio je|, pl. rasapi
G
otklanjati |otklanja, otklanjao je|, pl. rasapi
G
oslabiti |oslabi, oslabio je|, pl. rasapi
G

LicePrezentPerfekt
jaodbacimodbacio sam
tiodbacišodbacio si
onodbaciodbacio je
onaodbaciodbacila je
onoodbaciodbacilo je
miodbacimoodbacili smo
viodbaciteodbacili ste
oniodbaceodbacili su
Viodbaciteodbacili ste

LicePrezentPerfekt
jaodbijamsam odbio
tiodbijašsi odbio
onodbijaje odbio
onaodbijaje odbila
onoodbijaje odbilo
miodbijamosmo odbili
viodbijateste odbili
oniodbijajusu odbili
Viodbijateste odbili

LicePrezentPerfekt
jaopadamopadao sam
tiopadašopadao si
onopadaopadao je
onaopadaopadala je
onoopadaopadalo je
miopadamoopadali smo
viopadateopadali ste
oniopadajuopadali su
Viopadateopadali ste

LicePrezentPerfekt
jaopadnemopao sam
tiopadnešopao si
onopadneopao je
onaopadneopala je
onoopadneopalo je
miopadnemoopali smo
viopadneteopali ste
oniopadnuopali su
Viopadneteopali ste

LicePrezentPerfekt
jaotklonimotklonio sam
tiotklonišotklonio si
onotkloniotklonio je
onaotkloniotklonila je
onootkloniotklonilo je
miotklonimootklonili smo
viotkloniteotklonili ste
oniotkloneotklonili su
Viotkloniteotklonili ste

LicePrezentPerfekt
japadampadao sam
tipadašpadao si
onpadapadao je
onapadapadala je
onopadapadalo je
mipadamopadali smo
vipadatepadali ste
onipadajupadali su
Vipadatepadali ste

LicePrezentPerfekt
jadekliniramdeklinirao sam
tideklinirašdeklinirao si
ondekliniradeklinirao je
onadekliniradeklinirala je
onodekliniradekliniralo je
midekliniramodeklinirali smo
videkliniratedeklinirali ste
onideklinirajudeklinirali su
Videkliniratedeklinirali ste

LicePrezentPerfekt
jaiznemognemiznemogao sam
tiiznemognešiznemogao si
oniznemogneiznemogao je
onaiznemogneiznemogla je
onoiznemogneiznemoglo je
miiznemognemoiznemogli smo
viiznemogneteiznemogli ste
oniiznemognuiznemogli su
Viiznemogneteiznemogli ste

LicePrezentPerfekt
jatonemsam tonuo
titonešsi tonuo
ontoneje tonuo
onatoneje tonula
onotoneje tonulo
mitonemosmo tonuli
vitoneteste tonuli
onitonusu tonuli
Vitoneteste tonuli

LicePrezentPerfekt
jasklanjamsklanjao sam
tisklanjašsklanjao si
onsklanjasklanjao je
onasklanjasklanjala je
onosklanjasklanjalo je
misklanjamosklanjali smo
visklanjatesklanjali ste
onisklanjajusklanjali su
Visklanjatesklanjali ste

LicePrezentPerfekt
japadamsam pao
tipadašsi pao
onpadaje pao
onapadaje pala
onopadaje palo
mipadamosmo pali
vipadateste pali
onipadajusu pali
Vipadateste pali

LicePrezentPerfekt
jaotklanjamotklanjao sam
tiotklanjašotklanjao si
onotklanjaotklanjao je
onaotklanjaotklanjala je
onootklanjaotklanjalo je
miotklanjamootklanjali smo
viotklanjateotklanjali ste
oniotklanjajuotklanjali su
Viotklanjateotklanjali ste

LicePrezentPerfekt
jaoslabimoslabio sam
tioslabišoslabio si
onoslabioslabio je
onaoslabioslabila je
onooslabioslabilo je
mioslabimooslabili smo
vioslabiteoslabili ste
onioslabeoslabili su
Vioslabiteoslabili ste
Složenice i fraze
Primjeri