Engleski rječnikUkupno nađeno 21 zapisa. Pretraživanje je trajalo 1.5194 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
derivirati |derivira, derivirao je|
G
izvesti |izvede, izveo je|
G
izvlačiti |izvlači, izvlačio je|
G
izvoditi |izvodi, izvodio je|
G
potjecati |potječe, potjecao je|
G
proistjecati |proistječe, proistjecao je|
G
proizlaziti |proizlazi, proizlazio je|
G

LicePrezentPerfekt
jaderiviramderivirao sam
tiderivirašderivirao si
onderiviraderivirao je
onaderiviraderivirala je
onoderiviraderiviralo je
mideriviramoderivirali smo
videriviratederivirali ste
oniderivirajuderivirali su
Videriviratederivirali ste

LicePrezentPerfekt
jaizvedemizveo sam
tiizvedešizveo si
onizvedeizveo je
onaizvedeizvela je
onoizvedeizvelo je
miizvedemoizveli smo
viizvedeteizveli ste
oniizveduizveli su
Viizvedeteizveli ste

LicePrezentPerfekt
jaizvlačimizvlačio sam
tiizvlačišizvlačio si
onizvlačiizvlačio je
onaizvlačiizvlačila je
onoizvlačiizvlačilo je
miizvlačimoizvlačili smo
viizvlačiteizvlačili ste
oniizvlačeizvlačili su
Viizvlačiteizvlačili ste

LicePrezentPerfekt
jaizvodimizvodio sam
tiizvodišizvodio si
onizvodiizvodio je
onaizvodiizvodila je
onoizvodiizvodilo je
miizvodimoizvodili smo
viizvoditeizvodili ste
oniizvodeizvodili su
Viizvoditeizvodili ste

LicePrezentPerfekt
japotječempotjecao sam
tipotječešpotjecao si
onpotječepotjecao je
onapotječepotjecala je
onopotječepotjecalo je
mipotječemopotjecali smo
vipotječetepotjecali ste
onipotječupotjecali su
Vipotječetepotjecali ste

LicePrezentPerfekt
japroistječemproistjecao sam
tiproistječešproistjecao si
onproistječeproistjecao je
onaproistječeproistjecala je
onoproistječeproistjecalo je
miproistječemoproistjecali smo
viproistječeteproistjecali ste
oniproistječuproistjecali su
Viproistječeteproistjecali ste

LicePrezentPerfekt
japroizlazimproizlazio sam
tiproizlazišproizlazio si
onproizlaziproizlazio je
onaproizlaziproizlazila je
onoproizlaziproizlazilo je
miproizlazimoproizlazili smo
viproizlaziteproizlazili ste
oniproizlazeproizlazili su
Viproizlaziteproizlazili ste
Složenice i fraze
Jeste li možda mislili:
Hrvatski: derivat dereze