Engleski rječnikUkupno nađeno 147 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.6576 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
fail, pl. fails
bankrotirati |bankrotira, bankrotirao je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
izostati |izostane, izostao je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
nedostajati |nedostaje, nedostajao je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
neuspjeti |ne uspije, nije uspio|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
odustati |odustane, odustao je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
opasti |opadne, opao je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
pasti |pada, je pao|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
podbaciti |podbaci, podbacio je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
prestati |prestane, je prestao|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
pretrpjeti |pretrpi, pretrpio je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
propasti |propadne, propao je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
propustiti |propusti, propustio je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
razočarati |razočara, je razočarao|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
iznevjeriti |iznevjeri, iznevjerio je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
zakazati |zakaže, zakazao je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
srušiti |sruši, srušio je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
pasti |pada, je pao|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
otkazivati |otkazuje, otkazivao je|, pl. neuspjesi
G
fail, pl. fails
otkazati |otkaže, je otkazao|, pl. neuspjesi
G

LicePrezentPerfekt
jabankrotirambankrotirao sam
tibankrotirašbankrotirao si
onbankrotirabankrotirao je
onabankrotirabankrotirala je
onobankrotirabankrotiralo je
mibankrotiramobankrotirali smo
vibankrotiratebankrotirali ste
onibankrotirajubankrotirali su
Vibankrotiratebankrotirali ste

LicePrezentPerfekt
jaizostanemizostao sam
tiizostanešizostao si
onizostaneizostao je
onaizostaneizostala je
onoizostaneizostalo je
miizostanemoizostali smo
viizostaneteizostali ste
oniizostanuizostali su
Viizostaneteizostali ste

LicePrezentPerfekt
janedostajemnedostajao sam
tinedostaješnedostajao si
onnedostajenedostajao je
onanedostajenedostajala je
ononedostajenedostajalo je
minedostajemonedostajali smo
vinedostajetenedostajali ste
oninedostajunedostajali su
Vinedostajetenedostajali ste

LicePrezentPerfekt
jane uspijemnisam uspio
tine uspiješnisi uspio
onne uspijenije uspio
onane uspijenije uspjela
onone uspijenije uspjelo
mine uspijemonismo uspjeli
vine uspijeteniste uspjeli
onine uspijunisu uspjeli
Vine uspijeteniste uspjeli

LicePrezentPerfekt
jaodustanemodustao sam
tiodustanešodustao si
onodustaneodustao je
onaodustaneodustala je
onoodustaneodustalo je
miodustanemoodustali smo
viodustaneteodustali ste
oniodustanuodustali su
Viodustaneteodustali ste

LicePrezentPerfekt
jaopadnemopao sam
tiopadnešopao si
onopadneopao je
onaopadneopala je
onoopadneopalo je
miopadnemoopali smo
viopadneteopali ste
oniopadnuopali su
Viopadneteopali ste

LicePrezentPerfekt
japadamsam pao
tipadašsi pao
onpadaje pao
onapadaje pala
onopadaje palo
mipadamosmo pali
vipadateste pali
onipadajusu pali
Vipadateste pali

LicePrezentPerfekt
japodbacimpodbacio sam
tipodbacišpodbacio si
onpodbacipodbacio je
onapodbacipodbacila je
onopodbacipodbacilo je
mipodbacimopodbacili smo
vipodbacitepodbacili ste
onipodbacepodbacili su
Vipodbacitepodbacili ste

LicePrezentPerfekt
japrestanemsam prestao
tiprestanešsi prestao
onprestaneje prestao
onaprestaneje prestala
onoprestaneje prestalo
miprestanemosmo prestali
viprestaneteste prestali
oniprestanusu prestali
Viprestaneteste prestali

LicePrezentPerfekt
japretrpimpretrpio sam
tipretrpišpretrpio si
onpretrpipretrpio je
onapretrpipretrpila je
onopretrpipretrpilo je
mipretrpimopretrpjeli smo
vipretrpitepretrpjeli ste
onipretrpepretrpjeli su
Vipretrpitepretrpjeli ste

LicePrezentPerfekt
japropadnempropao sam
tipropadnešpropao si
onpropadnepropao je
onapropadnepropala je
onopropadnepropalo je
mipropadnemopropali smo
vipropadnetepropali ste
onipropadnupropali su
Vipropadnetepropali ste

LicePrezentPerfekt
japropustimpropustio sam
tipropustišpropustio si
onpropustipropustio je
onapropustipropustila je
onopropustipropustilo je
mipropustimopropustili smo
vipropustitepropustili ste
onipropustepropustili su
Vipropustitepropustili ste

LicePrezentPerfekt
jarazočaramsam razočarao
tirazočarašsi razočarao
onrazočaraje razočarao
onarazočaraje razočarala
onorazočaraje razočaralo
mirazočaramosmo razočarali
virazočarateste razočarali
onirazočarajusu razočarali
Virazočarateste razočarali

LicePrezentPerfekt
jaiznevjerimiznevjerio sam
tiiznevjerišiznevjerio si
oniznevjeriiznevjerio je
onaiznevjeriiznevjerila je
onoiznevjeriiznevjerilo je
miiznevjerimoiznevjerili smo
viiznevjeriteiznevjerili ste
oniiznevjereiznevjerili su
Viiznevjeriteiznevjerili ste

LicePrezentPerfekt
jazakažemzakazao sam
tizakažešzakazao si
onzakažezakazao je
onazakažezakazala je
onozakažezakazalo je
mizakažemozakazali smo
vizakažetezakazali ste
onizakažuzakazali su
Vizakažetezakazali ste

LicePrezentPerfekt
jasrušimsrušio sam
tisrušišsrušio si
onsrušisrušio je
onasrušisrušila je
onosrušisrušilo je
misrušimosrušili smo
visrušitesrušili ste
onisrušesrušili su
Visrušitesrušili ste

LicePrezentPerfekt
jaotkazujemotkazivao sam
tiotkazuješotkazivao si
onotkazujeotkazivao je
onaotkazujeotkazivala je
onootkazujeotkazivalo je
miotkazujemootkazivali smo
viotkazujeteotkazivali ste
oniotkazujuotkazivali su
Viotkazujeteotkazivali ste

LicePrezentPerfekt
jaotkažemsam otkazao
tiotkažešsi otkazao
onotkažeje otkazao
onaotkažeje otkazala
onootkažeje otkazalo
miotkažemosmo otkazali
viotkažeteste otkazali
oniotkažusu otkazali
Viotkažeteste otkazali
Složenice i fraze
Primjeri