Engleski rječnikUkupno nađeno 1950 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.6281 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
get, pl. gets
dobit, pl. dobiti
get, pl. gets
get, pl. gets
get, pl. gets
dati |daje, je dao|, pl. imovine
G
get, pl. gets
dobio, pl. imovine
get, pl. gets
get, pl. gets
dobiti |dobi, dobio je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
dohvatiti |dohvati, dohvatio je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
donašati |donaša, donašao je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
donesti |donese, donjeo je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
donijeti |donosi, je donijeo|, pl. imovine
G
get, pl. gets
donositi |donosi, donosio je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
imati |ima, je imao|, pl. imovine
G
get, pl. gets
get, pl. gets
get, pl. gets
postići |postigne, je postigao|, pl. imovine
G
get, pl. gets
primati |prima, primao je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
primiti |prima, je primio|, pl. imovine
G
get, pl. gets
provući |provuće, provukao je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
stići |stigne, je stigao|, pl. imovine
G
get, pl. gets
steći |stekne, steknuo je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
skinuti |skine, skinuo je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
razumjeti |razumije, je razumio|, pl. imovine
G
get, pl. gets
ganuti |gane, ganuo je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
uspjeti |uspi, uspio je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
uzimati |uzima, uzimao je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
isposlovati |isposluje, isposlovao je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
ulaziti |ulazi, ulazio je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
vratiti |vrati, vratio je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
nabaviti |nabavi, nabavio je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
steći |stekne, steknuo je|, pl. imovine
G
get, pl. gets
ostvariti |ostvari, je ostvario|, pl. imovine
G

LicePrezentPerfekt
jadajemsam dao
tidaješsi dao
ondajeje dao
onadajeje dala
onodajeje dalo
midajemosmo dali
vidajeteste dali
onidajusu dali
Vidajeteste dali

LicePrezentPerfekt
jadobimdobio sam
tidobišdobio si
ondobidobio je
onadobidobila je
onodobidobilo je
midobimodobili smo
vidobitedobili ste
onidobedobili su
Vidobitedobili ste

LicePrezentPerfekt
jadohvatimdohvatio sam
tidohvatišdohvatio si
ondohvatidohvatio je
onadohvatidohvatila je
onodohvatidohvatilo je
midohvatimodohvatili smo
vidohvatitedohvatili ste
onidohvatedohvatili su
Vidohvatitedohvatili ste

LicePrezentPerfekt
jadonašamdonašao sam
tidonašašdonašao si
ondonašadonašao je
onadonašadonašala je
onodonašadonašalo je
midonašamodonašali smo
vidonašatedonašali ste
onidonašajudonašali su
Vidonašatedonašali ste

LicePrezentPerfekt
jadonesemdonjeo sam
tidonesešdonjeo si
ondonesedonjeo je
onadonesedonjela je
onodonesedonjelo je
midonesemodonjeli smo
vidonesetedonjeli ste
onidonesudonjeli su
Vidonesetedonjeli ste

LicePrezentPerfekt
jadonosimsam donijeo
tidonosišsi donijeo
ondonosije donijeo
onadonosije donijela
onodonosije donijelo
midonosimosmo donijeli
vidonositeste donijeli
onidonosesu donijeli
Vidonositeste donijeli

LicePrezentPerfekt
jadonosimdonosio sam
tidonosišdonosio si
ondonosidonosio je
onadonosidonosila je
onodonosidonosilo je
midonosimodonosili smo
vidonositedonosili ste
onidonosedonosili su
Vidonositedonosili ste

LicePrezentPerfekt
jaimamsam imao
tiimašsi imao
onimaje imao
onaimaje imala
onoimaje imalo
miimamosmo imali
viimateste imali
oniimajusu imali
Viimateste imali

LicePrezentPerfekt
japostignemsam postigao
tipostignešsi postigao
onpostigneje postigao
onapostigneje postigla
onopostigneje postiglo
mipostignemosmo postigli
vipostigneteste postigli
onipostignusu postigli
Vipostigneteste postigli

LicePrezentPerfekt
japrimamprimao sam
tiprimašprimao si
onprimaprimao je
onaprimaprimala je
onoprimaprimalo je
miprimamoprimali smo
viprimateprimali ste
oniprimajuprimali su
Viprimateprimali ste

LicePrezentPerfekt
japrimamsam primio
tiprimašsi primio
onprimaje primio
onaprimaje primila
onoprimaje primilo
miprimamosmo primili
viprimateste primili
oniprimajusu primili
Viprimateste primili

LicePrezentPerfekt
japrovućemprovukao sam
tiprovućešprovukao si
onprovućeprovukao je
onaprovućeprovukla je
onoprovućeprovuklo je
miprovućemoprovukli smo
viprovućeteprovukli ste
oniprovukuprovukli su
Viprovućeteprovukli ste

LicePrezentPerfekt
jastignemsam stigao
tistignešsi stigao
onstigneje stigao
onastigneje stigla
onostigneje stiglo
mistignemosmo stigli
vistigneteste stigli
onistignusu stigli
Vistigneteste stigli

LicePrezentPerfekt
jasteknemsteknuo sam
tisteknešsteknuo si
onsteknesteknuo je
onasteknesteknula je
onosteknesteknulo je
misteknemostekli smo
visteknetestekli ste
onisteknustekli su
Visteknetestekli ste

LicePrezentPerfekt
jaskinemskinuo sam
tiskinešskinuo si
onskineskinuo je
onaskineskinula je
onoskineskinulo je
miskinemoskinuli smo
viskineteskinuli ste
oniskinuskinuli su
Viskineteskinuli ste

LicePrezentPerfekt
jarazumijemsam razumio
tirazumiješsi razumio
onrazumijeje razumio
onarazumijeje razumjela
onorazumijeje razumjelo
mirazumijemosmo razumjeli
virazumijeteste razumjeli
onirazumijusu razumjeli
Virazumijeteste razumjeli

LicePrezentPerfekt
jaganemganuo sam
tiganešganuo si
onganeganuo je
onaganeganula je
onoganeganulo je
miganemoganuli smo
viganeteganuli ste
oniganuganuli su
Viganeteganuli ste

LicePrezentPerfekt
jauspimuspio sam
tiuspišuspio si
onuspiuspio je
onauspiuspila je
onouspiuspilo je
miuspimouspjeli smo
viuspiteuspjeli ste
oniuspeuspjeli su
Viuspiteuspjeli ste

LicePrezentPerfekt
jauzimamuzimao sam
tiuzimašuzimao si
onuzimauzimao je
onauzimauzimala je
onouzimauzimalo je
miuzimamouzimali smo
viuzimateuzimali ste
oniuzimajuuzimali su
Viuzimateuzimali ste

LicePrezentPerfekt
jaisposlujemisposlovao sam
tiisposluješisposlovao si
onisposlujeisposlovao je
onaisposlujeisposlovala je
onoisposlujeisposlovalo je
miisposlujemoisposlovali smo
viisposlujeteisposlovali ste
oniisposlujuisposlovali su
Viisposlujeteisposlovali ste

LicePrezentPerfekt
jaulazimulazio sam
tiulazišulazio si
onulaziulazio je
onaulaziulazila je
onoulaziulazilo je
miulazimoulazili smo
viulaziteulazili ste
oniulazeulazili su
Viulaziteulazili ste

LicePrezentPerfekt
javratimvratio sam
tivratišvratio si
onvrativratio je
onavrativratila je
onovrativratilo je
mivratimovratili smo
vivratitevratili ste
onivratevratili su
Vivratitevratili ste

LicePrezentPerfekt
janabavimnabavio sam
tinabavišnabavio si
onnabavinabavio je
onanabavinabavila je
ononabavinabavilo je
minabavimonabavili smo
vinabavitenabavili ste
oninabavenabavili su
Vinabavitenabavili ste

LicePrezentPerfekt
jaostvarimsam ostvario
tiostvarišsi ostvario
onostvarije ostvario
onaostvarije ostvarila
onoostvarije ostvarilo
miostvarimosmo ostvarili
viostvariteste ostvarili
oniostvaresu ostvarili
Viostvariteste ostvarili
Složenice i fraze
Poslovice
Primjeri