Engleski rječnikUkupno nađeno 2503 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.5990 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
make, pl. makes
djelo, pl. djela
make, pl. makes
izrada, pl. izrade
make, pl. makes
oblik, pl. oblici
make, pl. makes
make, pl. makes
make, pl. makes
činiti |čini, je činio|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
graditi |gradi, je gradio|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
izraditi |izradi, izradio je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
izvršiti |izvrši, izvršio je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
postati |postaje, je postao|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
postojati |postoji, je postojao|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
praviti |pravi, pravio je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
pretpostavljati |pretpostavlja, pretpostavljao je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
proizvesti |proizvede, proizveo je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
raditi |radi, je radio|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
fabricirati |fabricira, fabricirao je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
uraditi |uradi, uradio je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
zarađivati |zarađuje, zarađivao je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
učiniti |učini, učinio je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
izraditi |izradi, izradio je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
izraditi |izradi, izradio je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
sačinjavati |sačinjava, sačinjavao je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
učiniti |učini, učinio je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
stvoriti |stvori, stvorio je|, pl. striptizeri
G
make, pl. makes
skuhati |skuha, skuhao je|, pl. striptizeri
G

LicePrezentPerfekt
jačinimsam činio
tičinišsi činio
ončinije činio
onačinije činila
onočinije činilo
mičinimosmo činili
vičiniteste činili
oničinesu činili
Vičiniteste činili

LicePrezentPerfekt
jagradimsam gradio
tigradišsi gradio
ongradije gradio
onagradije gradila
onogradije gradilo
migradimosmo gradili
vigraditeste gradili
onigradesu gradili
Vigraditeste gradili

LicePrezentPerfekt
jaizradimizradio sam
tiizradišizradio si
onizradiizradio je
onaizradiizradila je
onoizradiizradilo je
miizradimoizradili smo
viizraditeizradili ste
oniizradeizradili su
Viizraditeizradili ste

LicePrezentPerfekt
jaizvršimizvršio sam
tiizvršišizvršio si
onizvršiizvršio je
onaizvršiizvršila je
onoizvršiizvršilo je
miizvršimoizvršili smo
viizvršiteizvršili ste
oniizvršeizvršili su
Viizvršiteizvršili ste

LicePrezentPerfekt
japostajemsam postao
tipostaješsi postao
onpostajeje postao
onapostajeje postala
onopostajeje postalo
mipostajemosmo postali
vipostajeteste postali
onipostajusu postali
Vipostajeteste postali

LicePrezentPerfekt
japostojimsam postojao
tipostojišsi postojao
onpostojije postojao
onapostojije postojala
onopostojije postojalo
mipostojimosmo postojali
vipostojiteste postojali
onipostojesu postojali
Vipostojiteste postojali

LicePrezentPerfekt
japravimpravio sam
tipravišpravio si
onpravipravio je
onapravipravila je
onopravipravilo je
mipravimopravili smo
vipravitepravili ste
onipravepravili su
Vipravitepravili ste

LicePrezentPerfekt
japretpostavljampretpostavljao sam
tipretpostavljašpretpostavljao si
onpretpostavljapretpostavljao je
onapretpostavljapretpostavljala je
onopretpostavljapretpostavljalo je
mipretpostavljamopretpostavljali smo
vipretpostavljatepretpostavljali ste
onipretpostavljajupretpostavljali su
Vipretpostavljatepretpostavljali ste

LicePrezentPerfekt
japroizvedemproizveo sam
tiproizvedešproizveo si
onproizvedeproizveo je
onaproizvedeproizvela je
onoproizvedeproizvelo je
miproizvedemoproizveli smo
viproizvedeteproizveli ste
oniproizveduproizveli su
Viproizvedeteproizveli ste

LicePrezentPerfekt
jaradimsam radio
tiradišsi radio
onradije radio
onaradije radila
onoradije radilo
miradimosmo radili
viraditeste radili
oniradesu radili
Viraditeste radili

LicePrezentPerfekt
jafabriciramfabricirao sam
tifabricirašfabricirao si
onfabricirafabricirao je
onafabricirafabricirala je
onofabricirafabriciralo je
mifabriciramofabricirali smo
vifabriciratefabricirali ste
onifabricirajufabricirali su
Vifabriciratefabricirali ste

LicePrezentPerfekt
jauradimuradio sam
tiuradišuradio si
onuradiuradio je
onauradiuradila je
onouradiuradilo je
miuradimouradili smo
viuraditeuradili ste
oniuradeuradili su
Viuraditeuradili ste

LicePrezentPerfekt
jazarađujemzarađivao sam
tizarađuješzarađivao si
onzarađujezarađivao je
onazarađujezarađivala je
onozarađujezarađivalo je
mizarađujemozarađivali smo
vizarađujetezarađivali ste
onizarađujuzarađivali su
Vizarađujetezarađivali ste

LicePrezentPerfekt
jaučinimučinio sam
tiučinišučinio si
onučiniučinio je
onaučiniučinila je
onoučiniučinilo je
miučinimoučinili smo
viučiniteučinili ste
oniučineučinili su
Viučiniteučinili ste

LicePrezentPerfekt
jasačinjavamsačinjavao sam
tisačinjavašsačinjavao si
onsačinjavasačinjavao je
onasačinjavasačinjavala je
onosačinjavasačinjavalo je
misačinjavamosačinjavali smo
visačinjavatesačinjavali ste
onisačinjavajusačinjavali su
Visačinjavatesačinjavali ste

LicePrezentPerfekt
jastvorimstvorio sam
tistvorišstvorio si
onstvoristvorio je
onastvoristvorila je
onostvoristvorilo je
mistvorimostvorili smo
vistvoritestvorili ste
onistvorestvorili su
Vistvoritestvorili ste

LicePrezentPerfekt
jaskuhamskuhao sam
tiskuhašskuhao si
onskuhaskuhao je
onaskuhaskuhala je
onoskuhaskuhalo je
miskuhamoskuhali smo
viskuhateskuhali ste
oniskuhajuskuhali su
Viskuhateskuhali ste
Složenice i fraze
Poslovice
Primjeri