Engleski rječnikUkupno nađeno 130 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.4579 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
baždariti |baždari, baždario je|, pl. mjerila
G
izmjeriti |izmjeri, izmjerio je|, pl. mjerila
G
mjeriti |mjeri, je mjerio|, pl. mjerila
G
ocijeniti |ocijeni, ocijenio je|, pl. mjerila
G
procijeniti |procijeni, je procijenio|, pl. mjerila
G
izmjeriti |izmjeri, izmjerio je|, pl. mjerila
G
mjeriti |mjeri, je mjerio|, pl. mjerila
G
vagati |važe, je vagao|, pl. mjerila
G

LicePrezentPerfekt
jabaždarimbaždario sam
tibaždarišbaždario si
onbaždaribaždario je
onabaždaribaždarila je
onobaždaribaždarilo je
mibaždarimobaždarili smo
vibaždaritebaždarili ste
onibaždarebaždarili su
Vibaždaritebaždarili ste

LicePrezentPerfekt
jaizmjerimizmjerio sam
tiizmjerišizmjerio si
onizmjeriizmjerio je
onaizmjeriizmjerila je
onoizmjeriizmjerilo je
miizmjerimoizmjerili smo
viizmjeriteizmjerili ste
oniizmjereizmjerili su
Viizmjeriteizmjerili ste

LicePrezentPerfekt
jamjerimsam mjerio
timjerišsi mjerio
onmjerije mjerio
onamjerije mjerila
onomjerije mjerilo
mimjerimosmo mjerili
vimjeriteste mjerili
onimjeresu mjerili
Vimjeriteste mjerili

LicePrezentPerfekt
jaocijenimocijenio sam
tiocijenišocijenio si
onocijeniocijenio je
onaocijeniocijenila je
onoocijeniocijenilo je
miocijenimoocijenili smo
viocijeniteocijenili ste
oniocijeneocijenili su
Viocijeniteocijenili ste

LicePrezentPerfekt
japrocijenimsam procijenio
tiprocijenišsi procijenio
onprocijenije procijenio
onaprocijenije procijenila
onoprocijenije procijenilo
miprocijenimosmo procijenili
viprocijeniteste procijenili
oniprocijenesu procijenili
Viprocijeniteste procijenili

LicePrezentPerfekt
javažemsam vagao
tivažešsi vagao
onvažeje vagao
onavažeje vagala
onovažeje vagalo
mivažemosmo vagali
vivažeteste vagali
onivažusu vagali
Vivažeteste vagali
Složenice i fraze
Primjeri