Engleski rječnikUkupno nađeno 59 zapisa. Pretraživanje je trajalo 1.5113 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
čuvati |čuva, čuvao je|
G
motriti |motri, motrio je|
G
paziti |pazi, pazio je|
G
promatrati |promatra, promatrao je|
G
proučavati |proučava, proučavao je|
G
promatrati |promatra, promatrao je|
G
gledati |gleda, je gledao|
G
zapaziti |zapazi, zapazio je|
G
motriti |motri, motrio je|
G
napomenuti |napomene, napomenuo je|
G
reći |rekne, rekao je|
G
zamijetiti |zamijeti, zamijetio je|
G
ugledati |ugleda, ugledao je|
G
slaviti |slavi, je slavio|
G

LicePrezentPerfekt
jačuvamčuvao sam
tičuvaščuvao si
ončuvačuvao je
onačuvačuvala je
onočuvačuvalo je
mičuvamočuvali smo
vičuvatečuvali ste
oničuvajučuvali su
Vičuvatečuvali ste

LicePrezentPerfekt
jamotrimmotrio sam
timotrišmotrio si
onmotrimotrio je
onamotrimotrila je
onomotrimotrilo je
mimotrimomotrili smo
vimotritemotrili ste
onimotremotrili su
Vimotritemotrili ste

LicePrezentPerfekt
japazimpazio sam
tipazišpazio si
onpazipazio je
onapazipazila je
onopazipazilo je
mipazimopazili smo
vipazitepazili ste
onipazepazili su
Vipazitepazili ste

LicePrezentPerfekt
japromatrampromatrao sam
tipromatrašpromatrao si
onpromatrapromatrao je
onapromatrapromatrala je
onopromatrapromatralo je
mipromatramopromatrali smo
vipromatratepromatrali ste
onipromatrajupromatrali su
Vipromatratepromatrali ste

LicePrezentPerfekt
japroučavamproučavao sam
tiproučavašproučavao si
onproučavaproučavao je
onaproučavaproučavala je
onoproučavaproučavalo je
miproučavamoproučavali smo
viproučavateproučavali ste
oniproučavajuproučavali su
Viproučavateproučavali ste

LicePrezentPerfekt
jagledamsam gledao
tigledašsi gledao
ongledaje gledao
onagledaje gledala
onogledaje gledalo
migledamosmo gledali
vigledateste gledali
onigledajusu gledali
Vigledateste gledali

LicePrezentPerfekt
jazapazimzapazio sam
tizapazišzapazio si
onzapazizapazio je
onazapazizapazila je
onozapazizapazilo je
mizapazimozapazili smo
vizapazitezapazili ste
onizapazezapazili su
Vizapazitezapazili ste

LicePrezentPerfekt
janapomenemnapomenuo sam
tinapomenešnapomenuo si
onnapomenenapomenuo je
onanapomenenapomenula je
ononapomenenapomenulo je
minapomenemonapomenuli smo
vinapomenetenapomenuli ste
oninapomenunapomenuli su
Vinapomenetenapomenuli ste

LicePrezentPerfekt
jareknemrekao sam
tireknešrekao si
onreknerekao je
onareknerekla je
onoreknereklo je
mireknemorekli smo
virekneterekli ste
onireknurekli su
Virekneterekli ste

LicePrezentPerfekt
jazamijetimzamijetio sam
tizamijetišzamijetio si
onzamijetizamijetio je
onazamijetizamijetila je
onozamijetizamijetilo je
mizamijetimozamijetili smo
vizamijetitezamijetili ste
onizamijetezamijetili su
Vizamijetitezamijetili ste

LicePrezentPerfekt
jaugledamugledao sam
tiugledašugledao si
onugledaugledao je
onaugledaugledala je
onougledaugledalo je
miugledamougledali smo
viugledateugledali ste
oniugledajuugledali su
Viugledateugledali ste

LicePrezentPerfekt
jaslavimsam slavio
tislavišsi slavio
onslavije slavio
onaslavije slavila
onoslavije slavilo
mislavimosmo slavili
vislaviteste slavili
onislavesu slavili
Vislaviteste slavili
Složenice i fraze
Primjeri