Engleski rječnikUkupno nađeno 90 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.5259 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
činiti |čini, je činio|, pl. obavljanja
G
djelovati |djeluje, djelovao je|, pl. obavljanja
G
glumiti |glumi, glumio je|, pl. obavljanja
G
igrati |igra, igrao je|, pl. obavljanja
G
ispunjavati |ispunjava, ispunjavao je|, pl. obavljanja
G
izvesti |izvede, izveo je|, pl. obavljanja
G
izvoditi |izvodi, izvodio je|, pl. obavljanja
G
izvršiti |izvrši, izvršio je|, pl. obavljanja
G
obaviti |obavi, obavio je|, pl. obavljanja
G
obavljati |obavlja, obavljao je|, pl. obavljanja
G
ostvariti |ostvari, je ostvario|, pl. obavljanja
G
predstavljati |predstavlja, predstavljao je|, pl. obavljanja
G
provesti |provede, proveo je|, pl. obavljanja
G
svirati |svira, svirao je|, pl. obavljanja
G
realizirati |realizira, realizirao je|, pl. obavljanja
G
raditi |radi, je radio|, pl. obavljanja
G
usavršiti |usavrši, usavršio je|, pl. obavljanja
G
vršiti |vrši, vršio je|, pl. obavljanja
G
učiniti |učini, učinio je|, pl. obavljanja
G
učiniti |učini, učinio je|, pl. obavljanja
G
vršiti |vrši, vršio je|, pl. obavljanja
G

LicePrezentPerfekt
jačinimsam činio
tičinišsi činio
ončinije činio
onačinije činila
onočinije činilo
mičinimosmo činili
vičiniteste činili
oničinesu činili
Vičiniteste činili

LicePrezentPerfekt
jadjelujemdjelovao sam
tidjeluješdjelovao si
ondjelujedjelovao je
onadjelujedjelovala je
onodjelujedjelovalo je
midjelujemodjelovali smo
vidjelujetedjelovali ste
onidjelujudjelovali su
Vidjelujetedjelovali ste

LicePrezentPerfekt
jaglumimglumio sam
tiglumišglumio si
onglumiglumio je
onaglumiglumila je
onoglumiglumilo je
miglumimoglumili smo
viglumiteglumili ste
oniglumeglumili su
Viglumiteglumili ste

LicePrezentPerfekt
jaigramigrao sam
tiigrašigrao si
onigraigrao je
onaigraigrala je
onoigraigralo je
miigramoigrali smo
viigrateigrali ste
oniigrajuigrali su
Viigrateigrali ste

LicePrezentPerfekt
jaispunjavamispunjavao sam
tiispunjavašispunjavao si
onispunjavaispunjavao je
onaispunjavaispunjavala je
onoispunjavaispunjavalo je
miispunjavamoispunjavali smo
viispunjavateispunjavali ste
oniispunjavajuispunjavali su
Viispunjavateispunjavali ste

LicePrezentPerfekt
jaizvedemizveo sam
tiizvedešizveo si
onizvedeizveo je
onaizvedeizvela je
onoizvedeizvelo je
miizvedemoizveli smo
viizvedeteizveli ste
oniizveduizveli su
Viizvedeteizveli ste

LicePrezentPerfekt
jaizvodimizvodio sam
tiizvodišizvodio si
onizvodiizvodio je
onaizvodiizvodila je
onoizvodiizvodilo je
miizvodimoizvodili smo
viizvoditeizvodili ste
oniizvodeizvodili su
Viizvoditeizvodili ste

LicePrezentPerfekt
jaizvršimizvršio sam
tiizvršišizvršio si
onizvršiizvršio je
onaizvršiizvršila je
onoizvršiizvršilo je
miizvršimoizvršili smo
viizvršiteizvršili ste
oniizvršeizvršili su
Viizvršiteizvršili ste

LicePrezentPerfekt
jaobavimobavio sam
tiobavišobavio si
onobaviobavio je
onaobaviobavila je
onoobaviobavilo je
miobavimoobavili smo
viobaviteobavili ste
oniobaveobavili su
Viobaviteobavili ste

LicePrezentPerfekt
jaobavljamobavljao sam
tiobavljašobavljao si
onobavljaobavljao je
onaobavljaobavljala je
onoobavljaobavljalo je
miobavljamoobavljali smo
viobavljateobavljali ste
oniobavljajuobavljali su
Viobavljateobavljali ste

LicePrezentPerfekt
jaostvarimsam ostvario
tiostvarišsi ostvario
onostvarije ostvario
onaostvarije ostvarila
onoostvarije ostvarilo
miostvarimosmo ostvarili
viostvariteste ostvarili
oniostvaresu ostvarili
Viostvariteste ostvarili

LicePrezentPerfekt
japredstavljampredstavljao sam
tipredstavljašpredstavljao si
onpredstavljapredstavljao je
onapredstavljapredstavljala je
onopredstavljapredstavljalo je
mipredstavljamopredstavljali smo
vipredstavljatepredstavljali ste
onipredstavljajupredstavljali su
Vipredstavljatepredstavljali ste

LicePrezentPerfekt
japrovedemproveo sam
tiprovedešproveo si
onprovedeproveo je
onaprovedeprovela je
onoprovedeprovelo je
miprovedemoproveli smo
viprovedeteproveli ste
oniproveduproveli su
Viprovedeteproveli ste

LicePrezentPerfekt
jasviramsvirao sam
tisvirašsvirao si
onsvirasvirao je
onasvirasvirala je
onosvirasviralo je
misviramosvirali smo
visviratesvirali ste
onisvirajusvirali su
Visviratesvirali ste

LicePrezentPerfekt
jarealiziramrealizirao sam
tirealizirašrealizirao si
onrealizirarealizirao je
onarealizirarealizirala je
onorealizirarealiziralo je
mirealiziramorealizirali smo
virealiziraterealizirali ste
onirealizirajurealizirali su
Virealiziraterealizirali ste

LicePrezentPerfekt
jaradimsam radio
tiradišsi radio
onradije radio
onaradije radila
onoradije radilo
miradimosmo radili
viraditeste radili
oniradesu radili
Viraditeste radili

LicePrezentPerfekt
jausavršimusavršio sam
tiusavršišusavršio si
onusavršiusavršio je
onausavršiusavršila je
onousavršiusavršilo je
miusavršimousavršili smo
viusavršiteusavršili ste
oniusavršeusavršili su
Viusavršiteusavršili ste

LicePrezentPerfekt
javršimvršio sam
tivršišvršio si
onvršivršio je
onavršivršila je
onovršivršilo je
mivršimovršili smo
vivršitevršili ste
onivrševršili su
Vivršitevršili ste

LicePrezentPerfekt
jaučinimučinio sam
tiučinišučinio si
onučiniučinio je
onaučiniučinila je
onoučiniučinilo je
miučinimoučinili smo
viučiniteučinili ste
oniučineučinili su
Viučiniteučinili ste
Složenice i fraze