Engleski rječnikUkupno nađeno 1574 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.4950 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
line, pl. lines
put, pl. putevi
onto, pl. ontos
put, pl. putevi
path, pl. paths
put, pl. putevi
ride, pl. rides
put, pl. putevi
road, pl. roads
put, pl. putevi
round, pl. rounds
put, pl. putevi
route, pl. routes
put, pl. putevi
time, pl. times
put, pl. putevi
tour, pl. tours
put, pl. putevi
track, pl. tracks
put, pl. putevi
put, pl. putevi
trip, pl. trips
put, pl. putevi
way, pl. ways
put, pl. putevi
put, pl. putevi
put
stavljanje [sg ]
put
baciti |baca, je bacao| [sg ]
G
put
dići |diže, dignuo je| [sg ]
G
put
hitnuti [sg ]
put
koristiti |koristi, je koristio| [sg ]
G
put
metnuti |metne, metnuo je| [sg ]
G
put
odgoditi |odgodi, odgodio je| [sg ]
G
put
podnijeti |podnese, je podnio| [sg ]
G
put
položiti |položi, je položio| [sg ]
G
put
postaviti |postavi, postavio je| [sg ]
G
put
potaknuti |potakne, je potaknuo| [sg ]
G
put
ugasiti |ugasi, ugasio je| [sg ]
G
put
stavljati |stavlja, stavljao je| [sg ]
G
put
staviti |stavi, je stavio| [sg ]
G
put
skloniti |skloni, sklonio je| [sg ]
G
put
prouzrokovati  |prouzrokuje, prouzrokovao je| [sg ]
G
put
zabilježiti |zabilježi, zabilježio je| [sg ]
G
put
metnuti |metne, metnuo je| [sg ]
G
put
namjestiti |namjesti, namjestio je| [sg ]
G
put
namjestiti |namjesti, namjestio je| [sg ]
G
put
namještati |namješta, namještao je| [sg ]
G
put
staviti |stavi, je stavio| [sg ]
G
put
smjestiti |smjesti, smjestio je| [sg ]
G

LicePrezentPerfekt
jabacamsam bacao
tibacašsi bacao
onbacaje bacao
onabacaje bacala
onobacaje bacalo
mibacamosmo bacali
vibacateste bacali
onibacajusu bacali
Vibacateste bacali

LicePrezentPerfekt
jadignemdignuo sam
tidižešdignuo si
ondižedignuo je
onadižedignula je
onodižedignulo je
midižemodignuli smo
vidižetedignuli ste
onidižudignuli su
Vidižetedignuli ste

LicePrezentPerfekt
jakoristimsam koristio
tikoristišsi koristio
onkoristije koristio
onakoristije koristila
onokoristije koristilo
mikoristimosmo koristili
vikoristiteste koristili
onikoristesu koristili
Vikoristiteste koristili

LicePrezentPerfekt
jametnemmetnuo sam
timetnešmetnuo si
onmetnemetnuo je
onametnemetnula je
onometnemetnulo je
mimetnemometnuli smo
vimetnetemetnuli ste
onimetnumetnuli su
Vimetnetemetnuli ste

LicePrezentPerfekt
jaodgodimodgodio sam
tiodgodišodgodio si
onodgodiodgodio je
onaodgodiodgodila je
onoodgodiodgodilo je
miodgodimoodgodili smo
viodgoditeodgodili ste
oniodgodeodgodili su
Viodgoditeodgodili ste

LicePrezentPerfekt
japodnesemsam podnio
tipodnesešsi podnio
onpodneseje podnio
onapodneseje podnijela
onopodneseje podnijelo
mipodnesemosmo podnijeli
vipodneseteste podnijeli
onipodnesusu podnijeli
Vipodneseteste podnijeli

LicePrezentPerfekt
japoložimsam položio
tipoložišsi položio
onpoložije položio
onapoložije položila
onopoložije položilo
mipoložimosmo položili
vipoložiteste položili
onipoložesu položili
Vipoložiteste položili

LicePrezentPerfekt
japostavimpostavio sam
tipostavišpostavio si
onpostavipostavio je
onapostavipostavila je
onopostavipostavilo je
mipostavimopostavili smo
vipostavitepostavili ste
onipostavepostavili su
Vipostavitepostavili ste

LicePrezentPerfekt
japotaknemsam potaknuo
tipotaknešsi potaknuo
onpotakneje potaknuo
onapotakneje potaknula
onopotakneje potaknula
mipotaknemosmo potaknuli
vipotakneteste potaknuli
onipotaknusu potaknuli
Vipotakneteste potaknuli

LicePrezentPerfekt
jaugasimugasio sam
tiugasišugasio si
onugasiugasio je
onaugasiugasila je
onougasiugasilo je
miugasimougasili smo
viugasiteugasili ste
oniugaseugasili su
Viugasiteugasili ste

LicePrezentPerfekt
jastavljamstavljao sam
tistavljašstavljao si
onstavljastavljao je
onastavljastavljala je
onostavljastavljalo je
mistavljamostavljali smo
vistavljatestavljali ste
onistavljajustavljali su
Vistavljatestavljali ste

LicePrezentPerfekt
jastavimsam stavio
tistavišsi stavio
onstavije stavio
onastavije stavila
onostavije stavilo
mistavimosmo stavili
vistaviteste stavili
onistavesu stavili
Vistaviteste stavili

LicePrezentPerfekt
jasklonimsklonio sam
tisklonišsklonio si
onsklonisklonio je
onasklonisklonila je
onosklonisklonilo je
misklonimosklonili smo
visklonitesklonili ste
onisklonesklonili su
Visklonitesklonili ste

LicePrezentPerfekt
japrouzrokujemprouzrokovao sam
tiprouzrokuješprouzrokovao si
onprouzrokujeprouzrokovao je
onaprouzrokujeprouzrokovala je
onoprouzrokujeprouzrokovalo je
miprouzrokujemoprouzrokovali smo
viprouzrokujeteprouzrokovali ste
oniprouzrokujuprouzrokovali su
Viprouzrokujeteprouzrokovali ste

LicePrezentPerfekt
jazabilježimzabilježio sam
tizabilježišzabilježio si
onzabilježizabilježio je
onazabilježizabilježila je
onozabilježizabilježilo je
mizabilježimozabilježili smo
vizabilježitezabilježili ste
onizabilježezabilježili su
Vizabilježitezabilježili ste

LicePrezentPerfekt
janamjestimnamjestio sam
tinamjestišnamjestio si
onnamjestinamjestio je
onanamjestinamjestila je
ononamjestinamjestilo je
minamjestimonamjestili smo
vinamjestitenamjestili ste
oninamjestenamjestili su
Vinamjestitenamjestili ste

LicePrezentPerfekt
janamještamnamještao sam
tinamještašnamještao si
onnamještanamještao je
onanamještanamještala je
ononamještanamještalo je
minamještamonamještali smo
vinamještatenamještali ste
oninamještajunamještali su
Vinamještatenamještali ste

LicePrezentPerfekt
jasmjestimsmjestio sam
tismjestišsmjestio si
onsmjestismjestio je
onasmjestismjestila je
onosmjestismjestilo je
mismjestimosmjestili smo
vismjestitesmjestili ste
onismjestesmjestili su
Vismjestitesmjestili ste
Složenice i fraze
Primjeri