Engleski rječnikUkupno nađeno 153 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.4923 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
read, pl. reads
čitati |čita, je čitao|, pl. čitanja
G
read, pl. reads
glasiti |glasi, glasio je|, pl. čitanja
G
read, pl. reads
objasniti |objasni, je objasnio|, pl. čitanja
G
read, pl. reads
prikazati |prikaže, prikazao je|, pl. čitanja
G
read, pl. reads
pročitati |pročita, pročitao je|, pl. čitanja
G
read, pl. reads
proučavati |proučava, proučavao je|, pl. čitanja
G
read, pl. reads
tumačiti |tumači, tumačio je|, pl. čitanja
G
read, pl. reads
shvatiti |shvati, je shvatio|, pl. čitanja
G
read, pl. reads
razumjeti |razumije, je razumio|, pl. čitanja
G
read, pl. reads
interpretirati |interpretira, interpretirao je|, pl. čitanja
G
read, pl. reads
spikirati |spikira, spikirao je|, pl. čitanja
G

LicePrezentPerfekt
jačitamsam čitao
tičitašsi čitao
ončitaje čitao
onačitaje čitala
onočitaje čitalo
mičitamosmo čitali
vičitateste čitali
oničitajusu čitali
Vičitateste čitali

LicePrezentPerfekt
jaglasimglasio sam
tiglasišglasio si
onglasiglasio je
onaglasiglasila je
onoglasiglasilo je
miglasimoglasili smo
viglasiteglasili ste
oniglaseglasili su
Viglasiteglasili ste

LicePrezentPerfekt
jaobjasnimsam objasnio
tiobjasnišsi objasnio
onobjasnije objasnio
onaobjasnije objasnila
onoobjasnije objasnilo
miobjasnimosmo objasnili
viobjasniteste objasnili
oniobjasnesu objasnili
Viobjasniteste objasnili

LicePrezentPerfekt
japrikažemprikazao sam
tiprikažešprikazao si
onprikažeprikazao je
onaprikažeprikazala je
onoprikažeprikazalo je
miprikažemoprikazali smo
viprikažeteprikazali ste
oniprikažuprikazali su
Viprikažeteprikazali ste

LicePrezentPerfekt
japročitampročitao sam
tipročitašpročitao si
onpročitapročitao je
onapročitapročitala je
onopročitapročitalo je
mipročitamopročitali smo
vipročitatepročitali ste
onipročitajupročitali su
Vipročitatepročitali ste

LicePrezentPerfekt
japroučavamproučavao sam
tiproučavašproučavao si
onproučavaproučavao je
onaproučavaproučavala je
onoproučavaproučavalo je
miproučavamoproučavali smo
viproučavateproučavali ste
oniproučavajuproučavali su
Viproučavateproučavali ste

LicePrezentPerfekt
jatumačimtumačio sam
titumačištumačio si
ontumačitumačio je
onatumačitumačila je
onotumačitumačilo je
mitumačimotumačili smo
vitumačitetumačili ste
onitumačetumačili su
Vitumačitetumačili ste

LicePrezentPerfekt
jashvatimsam shvatio
tishvatišsi shvatio
onshvatije shvatio
onashvatije shvatila
onoshvatije shvatilo
mishvatimosmo shvatili
vishvatiteste shvatili
onishvatesu shvatili
Vishvatiteste shvatili

LicePrezentPerfekt
jarazumijemsam razumio
tirazumiješsi razumio
onrazumijeje razumio
onarazumijeje razumjela
onorazumijeje razumjelo
mirazumijemosmo razumjeli
virazumijeteste razumjeli
onirazumijusu razumjeli
Virazumijeteste razumjeli

LicePrezentPerfekt
jainterpretiraminterpretirao sam
tiinterpretirašinterpretirao si
oninterpretirainterpretirao je
onainterpretirainterpretirala je
onointerpretirainterpretiralo je
miinterpretiramointerpretirali smo
viinterpretirateinterpretirali ste
oniinterpretirajuinterpretirali su
Viinterpretirateinterpretirali ste

LicePrezentPerfekt
jaspikiramspikirao sam
tispikirašspikirao si
onspikiraspikirao je
onaspikiraspikirala je
onospikiraspikiralo je
mispikiramospikirali smo
vispikiratespikirali ste
onispikirajuspikirali su
Vispikiratespikirali ste
Složenice i fraze
Primjeri