Engleski rječnikUkupno nađeno 267 zapisa. Pretraživanje je trajalo 2.7932 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
say, pl. says
red, pl. redovi
say, pl. says
čitati |čita, je čitao|, pl. redovi
G
say, pl. says
govoriti |govori, je govorio|, pl. redovi
G
say, pl. says
iskazati |iskaže, iskazao je|, pl. redovi
G
say, pl. says
izjaviti |izjavi, izjavio je|, pl. redovi
G
say, pl. says
kazati |kaže, je kazao|, pl. redovi
G
say, pl. says
napomenuti |napomene, napomenuo je|, pl. redovi
G
say, pl. says
odgovarati |odgovara, odgovarao je|, pl. redovi
G
say, pl. says
pričati |priča, pričao je|, pl. redovi
G
say, pl. says
saopćiti |saopći, saopćio je|, pl. redovi
G
say, pl. says
reći |rekne, rekao je|, pl. redovi
G
say, pl. says
ustvrditi |ustvrdi, ustvrdio je|, pl. redovi
G
say, pl. says
izjaviti |izjavi, izjavio je|, pl. redovi
G
say, pl. says
izjavljivati |izjavljuje, izjavljivao je|, pl. redovi
G
say, pl. says
izmoliti |izmoli, izmolio je|, pl. redovi
G
say, pl. says
iznesti |iznese, iznjeo je|, pl. redovi
G
say, pl. says
iznijeti |iznese, iznijeo je|, pl. redovi
G
say, pl. says
iznositi |iznosi, iznosio je|, pl. redovi
G
say, pl. says
reći |rekne, rekao je|, pl. redovi
G
say, pl. says
kazati |kaže, je kazao|, pl. redovi
G

LicePrezentPerfekt
jačitamsam čitao
tičitašsi čitao
ončitaje čitao
onačitaje čitala
onočitaje čitalo
mičitamosmo čitali
vičitateste čitali
oničitajusu čitali
Vičitateste čitali

LicePrezentPerfekt
jagovorimsam govorio
tigovorišsi govorio
ongovorije govorio
onagovorije govorila
onogovorije govorilo
migovorimosmo govorili
vigovoriteste govorili
onigovoresu govorili
Vigovoriteste govorili

LicePrezentPerfekt
jaiskažemiskazao sam
tiiskažešiskazao si
oniskažeiskazao je
onaiskažeiskazala je
onoiskažeiskazalo je
miiskažemoiskazali smo
viiskažeteiskazali ste
oniiskažuiskazali su
Viiskažeteiskazali ste

LicePrezentPerfekt
jaizjavimizjavio sam
tiizjavišizjavio si
onizjaviizjavio je
onaizjaviizjavila je
onoizjaviizjavilo je
miizjavimoizjavili smo
viizjaviteizjavili ste
oniizjaveizjavili su
Viizjaviteizjavili ste

LicePrezentPerfekt
jakažemsam kazao
tikažešsi kazao
onkažeje kazao
onakažeje kazala
onokažeje kazalo
mikažemosmo kazali
vikažeteste kazali
onikažusu kazali
Vikažeteste kazali

LicePrezentPerfekt
janapomenemnapomenuo sam
tinapomenešnapomenuo si
onnapomenenapomenuo je
onanapomenenapomenula je
ononapomenenapomenulo je
minapomenemonapomenuli smo
vinapomenetenapomenuli ste
oninapomenunapomenuli su
Vinapomenetenapomenuli ste

LicePrezentPerfekt
jaodgovaramodgovarao sam
tiodgovarašodgovarao si
onodgovaraodgovarao je
onaodgovaraodgovarala je
onoodgovaraodgovaralo je
miodgovaramoodgovarali smo
viodgovarateodgovarali ste
oniodgovarajuodgovarali su
Viodgovarateodgovarali ste

LicePrezentPerfekt
japričampričao sam
tipričašpričao si
onpričapričao je
onapričapričala je
onopričapričalo je
mipričamopričali smo
vipričatepričali ste
onipričajupričali su
Vipričatepričali ste

LicePrezentPerfekt
jasaopćimsaopćio sam
tisaopćišsaopćio si
onsaopćisaopćio je
onasaopćisaopćila je
onosaopćisaopćilo je
misaopćimosaopćili smo
visaopćitesaopćili ste
onisaopćesaopćili su
Visaopćitesaopćili ste

LicePrezentPerfekt
jareknemrekao sam
tireknešrekao si
onreknerekao je
onareknerekla je
onoreknereklo je
mireknemorekli smo
virekneterekli ste
onireknurekli su
Virekneterekli ste

LicePrezentPerfekt
jaustvrdimustvrdio sam
tiustvrdišustvrdio si
onustvrdiustvrdio je
onaustvrdiustvrdila je
onoustvrdiustvrdilo je
miustvrdimoustvrdili smo
viustvrditeustvrdili ste
oniustvrdeustvrdili su
Viustvrditeustvrdili ste

LicePrezentPerfekt
jaizjavljujemizjavljivao sam
tiizjavljuješizjavljivao si
onizjavljujeizjavljivao je
onaizjavljujeizjavljivala je
onoizjavljujeizjavljivalo je
miizjavljujemoizjavljivali smo
viizjavljujeteizjavljivali ste
oniizjavljujuizjavljivali su
Viizjavljujeteizjavljivali ste

LicePrezentPerfekt
jaizmolimizmolio sam
tiizmolišizmolio si
onizmoliizmolio je
onaizmoliizmolila je
onoizmoliizmolilo je
miizmolimoizmolili smo
viizmoliteizmolili ste
oniizmoleizmolili su
Viizmoliteizmolili ste

LicePrezentPerfekt
jaiznesemiznjeo sam
tiiznesešiznjeo si
onizneseiznjeo je
onaizneseiznjela je
onoizneseiznjelo je
miiznesemoiznjeli smo
viizneseteiznjeli ste
oniiznesuiznjeli su
Viizneseteiznjeli ste

LicePrezentPerfekt
jaiznesemiznijeo sam
tiiznesešiznijeo si
onizneseiznijeo je
onaizneseiznijela je
onoizneseiznijelo je
miiznesemoiznijeli smo
viizneseteiznijeli ste
oniiznesuiznijeli su
Viizneseteiznijeli ste

LicePrezentPerfekt
jaiznosimiznosio sam
tiiznosišiznosio si
oniznosiiznosio je
onaiznosiiznosila je
onoiznosiiznosilo je
miiznosimoiznosili smo
viiznositeiznosili ste
oniiznoseiznosili su
Viiznositeiznosili ste
Složenice i fraze
Primjeri