Engleski rječnikUkupno nađeno 919 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.5290 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
set, pl. sets
set, pl. sets
baterija, pl. baterije [fig ]
set, pl. sets
grupa, pl. grupe
set, pl. sets
set, pl. sets
set, pl. sets
set, pl. setovi
set, pl. sets
serija, pl. serije
set, pl. sets
set
friziranje [sg ]
set, pl. sets
klika, pl. klike
set, pl. sets
soj, pl. sojevi
set, pl. sets
imenovati |imenuje, imenovao je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
odrediti |odredi, odredio je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
položiti |položi, je položio|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
postaviti |postavi, postavio je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
prionuti |prione, prionuo je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
pripremiti |pripremi, je pripremio|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
staviti |stavi, je stavio|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
frkati |frče, frkao je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
fiksirati |fiksira, fiksirao je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
urediti |uredi, uredio je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
utvrditi |utvrdi, utvrdio je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
zaći |zađe, zašao je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
metnuti |metne, metnuo je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
namjestiti |namjesti, namjestio je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
namjestiti |namjesti, namjestio je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
namjestiti |namjesti, namjestio je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
zadati |zada, zadao je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
tempirati |tempira, tempirao je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
stvrdnuti |stvrdne, stvrdnuo je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
stvrdnuti |stvrdne, stvrdnuo je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
staviti |stavi, je stavio|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
smjestiti |smjesti, smjestio je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
slagati |slaže, slagao je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
razmotati |razmota, razmotao je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
otvrdnuti |otvrdne, otvrdnuo je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
otvrdnuti |otvrdne, otvrdnuo je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
otvrdnuti |otvrdne, otvrdnuo je|, pl. sojevi
G
set, pl. sets
oštriti |oštri, oštrio je|, pl. sojevi
G

LicePrezentPerfekt
jaimenujemimenovao sam
tiimenuješimenovao si
onimenujeimenovao je
onaimenujeimenovala je
onoimenujeimenovalo je
miimenujemoimenovali smo
viimenujeteimenovali ste
oniimenujuimenovali su
Viimenujeteimenovali ste

LicePrezentPerfekt
jaodredimodredio sam
tiodredišodredio si
onodrediodredio je
onaodrediodredila je
onoodrediodredilo je
miodredimoodredili smo
viodrediteodredili ste
oniodredeodredili su
Viodrediteodredili ste

LicePrezentPerfekt
japoložimsam položio
tipoložišsi položio
onpoložije položio
onapoložije položila
onopoložije položilo
mipoložimosmo položili
vipoložiteste položili
onipoložesu položili
Vipoložiteste položili

LicePrezentPerfekt
japostavimpostavio sam
tipostavišpostavio si
onpostavipostavio je
onapostavipostavila je
onopostavipostavilo je
mipostavimopostavili smo
vipostavitepostavili ste
onipostavepostavili su
Vipostavitepostavili ste

LicePrezentPerfekt
japrionemprionuo sam
tiprionešprionuo si
onprioneprionuo je
onaprioneprionula je
onoprioneprionulo je
miprionemoprionuli smo
viprioneteprionuli ste
oniprionuprionuli su
Viprioneteprionuli ste

LicePrezentPerfekt
japripremimsam pripremio
tipripremišsi pripremio
onpripremije pripremio
onapripremije pripremila
onopripremije pripremilo
mipripremimosmo pripremili
vipripremiteste pripremili
onipripremesu pripremili
Vipripremiteste pripremili

LicePrezentPerfekt
jastavimsam stavio
tistavišsi stavio
onstavije stavio
onastavije stavila
onostavije stavilo
mistavimosmo stavili
vistaviteste stavili
onistavesu stavili
Vistaviteste stavili

LicePrezentPerfekt
jafrčemfrkao sam
tifrčešfrkao si
onfrčefrkao je
onafrčefrkala je
onofrčefrkalo je
mifrčemofrkali smo
vifrčetefrkali ste
onifrčufrkali su
Vifrčetefrkali ste

LicePrezentPerfekt
jafiksiramfiksirao sam
tifiksirašfiksirao si
onfiksirafiksirao je
onafiksirafiksirala je
onofiksirafiksiralo je
mifiksiramofiksirali smo
vifiksiratefiksirali ste
onifiksirajufiksirali su
Vifiksiratefiksirali ste

LicePrezentPerfekt
jauredimuredio sam
tiuredišuredio si
onurediuredio je
onaurediuredila je
onourediuredilo je
miuredimouredili smo
viurediteuredili ste
oniuredeuredili su
Viurediteuredili ste

LicePrezentPerfekt
jautvrdimutvrdio sam
tiutvrdišutvrdio si
onutvrdiutvrdio je
onautvrdiutvrdila je
onoutvrdiutvrdilo je
miutvrdimoutvrdili smo
viutvrditeutvrdili ste
oniutvrdeutvrdili su
Viutvrditeutvrdili ste

LicePrezentPerfekt
jazađemzašao sam
tizađešzašao si
onzađezašao je
onazađezašla je
onozađezašlo je
mizađemozašli smo
vizađetezašli ste
onizađuzašli su
Vizađetezašli ste

LicePrezentPerfekt
jametnemmetnuo sam
timetnešmetnuo si
onmetnemetnuo je
onametnemetnula je
onometnemetnulo je
mimetnemometnuli smo
vimetnetemetnuli ste
onimetnumetnuli su
Vimetnetemetnuli ste

LicePrezentPerfekt
janamjestimnamjestio sam
tinamjestišnamjestio si
onnamjestinamjestio je
onanamjestinamjestila je
ononamjestinamjestilo je
minamjestimonamjestili smo
vinamjestitenamjestili ste
oninamjestenamjestili su
Vinamjestitenamjestili ste

LicePrezentPerfekt
jazadamzadao sam
tizadašzadao si
onzadazadao je
onazadazadala je
onozadazadalo je
mizadamozadali smo
vizadatezadali ste
onizadajuzadali su
Vizadatezadali ste

LicePrezentPerfekt
jatempiramtempirao sam
titempiraštempirao si
ontempiratempirao je
onatempiratempirala je
onotempiratempiralo je
mitempiramotempirali smo
vitempiratetempirali ste
onitempirajutempirali su
Vitempiratetempirali ste

LicePrezentPerfekt
jastvrdnemstvrdnuo sam
tistvrdnešstvrdnuo si
onstvrdnestvrdnuo je
onastvrdnestvrdnula je
onostvrdnestvrdnulo je
mistvrdnemostvrdnuli smo
vistvrdnetestvrdnuli ste
onistvrdnustvrdnuli su
Vistvrdnetestvrdnuli ste

LicePrezentPerfekt
jasmjestimsmjestio sam
tismjestišsmjestio si
onsmjestismjestio je
onasmjestismjestila je
onosmjestismjestilo je
mismjestimosmjestili smo
vismjestitesmjestili ste
onismjestesmjestili su
Vismjestitesmjestili ste

LicePrezentPerfekt
jaslažemslagao sam
tislažešslagao si
onslažeslagao je
onaslažeslagala je
onoslažeslagalo je
mislažemoslagali smo
vislažeteslagali ste
onislažuslagali su
Vislažeteslagali ste

LicePrezentPerfekt
jarazmotamrazmotao sam
tirazmotašrazmotao si
onrazmotarazmotao je
onarazmotarazmotala je
onorazmotarazmotalo je
mirazmotamorazmotali smo
virazmotaterazmotali ste
onirazmotajurazmotali su
Virazmotaterazmotali ste

LicePrezentPerfekt
jaotvrdnemotvrdnuo sam
tiotvrdnešotvrdnuo si
onotvrdneotvrdnuo je
onaotvrdneotvrdnula je
onootvrdneotvrdnulo je
miotvrdnemootvrdnuli smo
viotvrdneteotvrdnuli ste
oniotvrdnuotvrdnuli su
Viotvrdneteotvrdnuli ste

LicePrezentPerfekt
jaoštrimoštrio sam
tioštrišoštrio si
onoštrioštrio je
onaoštrioštrila je
onooštrioštrilo je
mioštrimooštrili smo
vioštriteoštrili ste
onioštreoštrili su
Vioštriteoštrili ste
Složenice i fraze
Primjeri