Engleski rječnik



Ukupno nađeno 17 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.5415 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
daviti |davi, davio je|, pl. dimovi
G
gasiti |gasi, gasio je|, pl. dimovi
G
prigušiti |priguši, prigušio je|, pl. dimovi
G
ugušiti |uguši, ugušio je|, pl. dimovi
G
gušiti |guši, gušio je|, pl. dimovi
G
zagušiti |zaguši, zagušio je|, pl. dimovi
G
zataškati |zataška, zataškao je|, pl. dimovi
G
zagušiti |zaguši, zagušio je|, pl. dimovi
G
ugušiti |uguši, ugušio je|, pl. dimovi
G

LicePrezentPerfekt
jadavimdavio sam
tidavišdavio si
ondavidavio je
onadavidavila je
onodavidavilo je
midavimodavili smo
vidavitedavili ste
onidavedavili su
Vidavitedavili ste

LicePrezentPerfekt
jagasimgasio sam
tigasišgasio si
ongasigasio je
onagasigasila je
onogasigasilo je
migasimogasili smo
vigasitegasili ste
onigasegasili su
Vigasitegasili ste

LicePrezentPerfekt
japrigušimprigušio sam
tiprigušišprigušio si
onprigušiprigušio je
onaprigušiprigušila je
onoprigušiprigušilo je
miprigušimoprigušili smo
viprigušiteprigušili ste
oniprigušeprigušili su
Viprigušiteprigušili ste

LicePrezentPerfekt
jaugušimugušio sam
tiugušišugušio si
onugušiugušio je
onaugušiugušila je
onougušiugušilo je
miugušimougušili smo
viugušiteugušili ste
oniugušeugušili su
Viugušiteugušili ste

LicePrezentPerfekt
jagušimgušio sam
tigušišgušio si
ongušigušio je
onagušigušila je
onogušigušilo je
migušimogušili smo
vigušitegušili ste
onigušegušili su
Vigušitegušili ste

LicePrezentPerfekt
jazagušimzagušio sam
tizagušišzagušio si
onzagušizagušio je
onazagušizagušila je
onozagušizagušilo je
mizagušimozagušili smo
vizagušitezagušili ste
onizagušezagušili su
Vizagušitezagušili ste

LicePrezentPerfekt
jazataškamzataškao sam
tizataškašzataškao si
onzataškazataškao je
onazataškazataškala je
onozataškazataškalo je
mizataškamozataškali smo
vizataškatezataškali ste
onizataškajuzataškali su
Vizataškatezataškali ste
Složenice i fraze
Jeste li možda mislili: