Engleski rječnikUkupno nađeno 186 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.4661 sek.
Engleski
Hrvatski
Direktan pogodak
razlika [sg ]
imanje, pl. imanja [coll ]
širiti |širi, širio je|
G
mazati |maže, mazao je|
G
prekriti |prekri, prekrio je|
G
prostirati |prostire, prostirao je|
G
prostrijeti |prostre, prostro je|
G
protezati |proteže, protezao je|
G
raširiti |raširi, raširio je|
G
rasprostrijeti |rasprostre, rasprostro je|
G
razapeti |razapne, razapeo je|
G
razmotati |razmota, razmotao je|
G
razglasiti |razglasi, razglasio je|
G
razastrijeti |razastre, razastro je|
G
raširiti |raširi, raširio je|
G
rasti |raste, je rastao|
G
raskriliti |raskrili, raskrilio je|
G

LicePrezentPerfekt
jaširimširio sam
tiširišširio si
onširiširio je
onaširiširila je
onoširiširilo je
miširimoširili smo
viširiteširili ste
onišireširili su
Viširiteširili ste

LicePrezentPerfekt
jamažemmazao sam
timažešmazao si
onmažemazao je
onamažemazala je
onomažemazalo je
mimažemomazali smo
vimažetemazali ste
onimažumazali su
Vimažetemazali ste

LicePrezentPerfekt
japrekrimprekrio sam
tiprekrišprekrio si
onprekriprekrio je
onaprekriprekrila je
onoprekriprekrilo je
miprekrimoprekrili smo
viprekriteprekrili ste
oniprekreprekrili su
Viprekriteprekrili ste

LicePrezentPerfekt
japrostiremprostirao sam
tiprostirešprostirao si
onprostireprostirao je
onaprostireprostirala je
onoprostireprostiralo je
miprostiremoprostirali smo
viprostireteprostirali ste
oniprostiruprostirali su
Viprostireteprostirali ste

LicePrezentPerfekt
japrostremprostro sam
tiprostrešprostro si
onprostreprostro je
onaprostreprostrla je
onoprostreprostrlo je
miprostremoprostrli smo
viprostreteprostrli ste
oniprostruprostrli su
Viprostreteprostrli ste

LicePrezentPerfekt
japrotežemprotezao sam
tiprotežešprotezao si
onprotežeprotezao je
onaprotežeprotezala je
onoprotežeprotezalo je
miprotežemoprotezali smo
viprotežeteprotezali ste
oniprotežuprotezali su
Viprotežeteprotezali ste

LicePrezentPerfekt
jaraširimraširio sam
tiraširišraširio si
onraširiraširio je
onaraširiraširila je
onoraširiraširilo je
miraširimoraširili smo
viraširiteraširili ste
onirašireraširili su
Viraširiteraširili ste

LicePrezentPerfekt
jarasprostremrasprostro sam
tirasprostrešrasprostro si
onrasprostrerasprostro je
onarasprostrerasprostrla je
onorasprostrerasprostrlo je
mirasprostremorasprostrli smo
virasprostreterasprostrli ste
onirasprostrurasprostrli su
Virasprostreterasprostrli ste

LicePrezentPerfekt
jarazapnemrazapeo sam
tirazapnešrazapeo si
onrazapnerazapeo je
onarazapnerazapela je
onorazapnerazapelo je
mirazapnemorazapeli smo
virazapneterazapeli ste
onirazapnurazapeli su
Virazapneterazapeli ste

LicePrezentPerfekt
jarazmotamrazmotao sam
tirazmotašrazmotao si
onrazmotarazmotao je
onarazmotarazmotala je
onorazmotarazmotalo je
mirazmotamorazmotali smo
virazmotaterazmotali ste
onirazmotajurazmotali su
Virazmotaterazmotali ste

LicePrezentPerfekt
jarazglasimrazglasio sam
tirazglasišrazglasio si
onrazglasirazglasio je
onarazglasirazglasila je
onorazglasirazglasilo je
mirazglasimorazglasili smo
virazglasiterazglasili ste
onirazglaserazglasili su
Virazglasiterazglasili ste

LicePrezentPerfekt
jarazastremrazastro sam
tirazastrešrazastro si
onrazastrerazastro je
onarazastrerazastrla je
onorazastrerazastrlo je
mirazastremorazastrli smo
virazastreterazastrli ste
onirazastrurazastrli su
Virazastreterazastrli ste

LicePrezentPerfekt
jarastemsam rastao
tirastešsi rastao
onrasteje rastao
onarasteje rasla
onorasteje raslo
mirastemosmo rasli
virasteteste rasli
onirastusu rasli
Virasteteste rasli

LicePrezentPerfekt
jaraskrilimraskrilio sam
tiraskrilišraskrilio si
onraskriliraskrilio je
onaraskriliraskrilila je
onoraskriliraskrililo je
miraskrilimoraskrilili smo
viraskriliteraskrilili ste
oniraskrileraskrilili su
Viraskriliteraskrilili ste
Složenice i fraze
Primjeri