Španjolski rječnikUkupno nađeno 374 zapisa. Pretraživanje je trajalo 2.4060 sek.
Španjolski
Hrvatski
Direktan pogodak
biti |bije, je bio|
G
biti |bije, je bio|
G
biti |bije, je bio|
G
suditi |sudi, sudio je|
G
suditi |sudi, sudio je|
G
suditi |sudi, sudio je|
G
sukati |suče, sukao je|
G
sukljati |suklja, sukljao je|
G
sumnjati |sumnja, sumnjao je|
G
sumnjati |sumnja, sumnjao je|
G
sumnjati |sumnja, sumnjao je|
G
sumnjati |sumnja, sumnjao je|
G
sumnjati |sumnja, sumnjao je|
G
sumnjati |sumnja, sumnjao je|
G
sumnjati |sumnja, sumnjao je|
G
sumnjičiti |sumnjiči, sumnjičio je|
G
šuštati |susće, sustao je|
G
sustegnuti |sustegne, sustegnuo je|
G
sustegnuti |sustegne, sustegnuo je|
G
suvratiti |suvrati, suvratio je|
G
suzbiti |suzbije, suzbio je|
G
suziti |suzi, suzio je|
G
suziti |suzi, suzio je|
G
suziti |suzi, suzio je|
G
suziti |suzi, suzio je|
G
suziti |suzi, suzio je|
G
suziti |suzi, suzio je|
G
šumiti |šumi, šumio je|
G

LicePrezentPerfekt
jabijemsam bio
tibiješsi bio
onbijeje bio
onabijeje bila
onobijeje bilo
mibijemosmo bili
vibijeteste bili
onibijusu bili
Vibijuste bili

LicePrezentPerfekt
jasudimsudio sam
tisudišsudio si
onsudisudio je
onasudisudila je
onosudisudilo je
misudimosudili smo
visuditesudili ste
onisudesudili su
Visuditesudili ste

LicePrezentPerfekt
jasučemsukao sam
tisučešsukao si
onsučesukao je
onasučesukala je
onosučesukalo je
misučemosukali smo
visučetesukali ste
onisučusukali su
Visučetesukali ste

LicePrezentPerfekt
jasukljamsukljao sam
tisukljašsukljao si
onsukljasukljao je
onasukljasukljala je
onosukljasukljalo je
misukljamosukljali smo
visukljatesukljali ste
onisukljajusukljali su
Visukljatesukljali ste

LicePrezentPerfekt
jasumnjamsumnjao sam
tisumnjašsumnjao si
onsumnjasumnjao je
onasumnjasumnjala je
onosumnjasumnjalo je
misumnjamosumnjali smo
visumnjatesumnjali ste
onisumnjajusumnjali su
Visumnjatesumnjali ste

LicePrezentPerfekt
jasumnjičimsumnjičio sam
tisumnjičišsumnjičio si
onsumnjičisumnjičio je
onasumnjičisumnjičila je
onosumnjičisumnjičilo je
misumnjičimosumnjičili smo
visumnjičitesumnjičili ste
onisumnjičesumnjičili su
Visumnjičitesumnjičili ste

LicePrezentPerfekt
jasusćemsustao sam
tisusćešsustao si
onsusćesustao je
onasusćesustala je
onosusćesustalo je
misusćemosustali smo
visusćetesustali ste
onisusćusustali su
Visusćetesustali ste

LicePrezentPerfekt
jasustegnemsustegnuo sam
tisustegnešsustegnuo si
onsustegnesustegnuo je
onasustegnesustegnula je
onosustegnesustegnulo je
misustegnemosustegnuli smo
visustegnetesustegnuli ste
onisustegnusustegnuli su
Visustegnetesustegnuli ste

LicePrezentPerfekt
jasuvratimsuvratio sam
tisuvratišsuvratio si
onsuvratisuvratio je
onasuvratisuvratila je
onosuvratisuvratilo je
misuvratimosuvratili smo
visuvratitesuvratili ste
onisuvratesuvratili su
Visuvratitesuvratili ste

LicePrezentPerfekt
jasuzbijemsuzbio sam
tisuzbiješsuzbio si
onsuzbijesuzbio je
onasuzbijesuzbila je
onosuzbijesuzbilo je
misuzbijemosuzbili smo
visuzbijetesuzbili ste
onisuzbijusuzbili su
Visuzbijetesuzbili ste

LicePrezentPerfekt
jasuzimsuzio sam
tisuzišsuzio si
onsuzisuzio je
onasuzisuzila je
onosuzisuzilo je
misuzimosuzili smo
visuzitesuzili ste
onisuzesuzili su
Visuzitesuzili ste

LicePrezentPerfekt
jasuzimsuzio sam
tisuzišsuzio si
onsuzisuzio je
onasuzisuzila je
onosuzisuzilo je
misuzimosuzili smo
visuzitesuzili ste
onisuzesuzili su
Visuzitesuzili ste

LicePrezentPerfekt
jašumimšumio sam
tišumiššumio si
onšumišumio je
onašumišumila je
onošumišumilo je
mišumimošumili smo
višumitešumili ste
onišumešumili su
Višumitešumili ste
Složenice i fraze
Poslovice
Primjeri