Ukupno nađeno 12 zapisa. Pretraživanje je trajalo 1.7017 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
die Egge, pl. die Eggen
brana, pl. brane
die Egge, pl. die Eggen
vlaća, pl. vlaće [reg ]
die Egge, pl. die Eggen
die Egge, pl. die Eggen
das Eggen
drljanje [sg ]
eggen |eggt, eggte, geeggt habe |
G
branati |brana, branao je| [sg ]
G
eggen |eggt, eggte, geeggt habe |
G
drljati |drlja, drljao je| [sg ]
G
eggen |eggt, eggte, geeggt habe |
G
izdrljati |izdrlja, izdrljao je| [sg ]
G
eggen |eggt, eggte, geeggt habe |
G
razdrljati |razdrlja, razdrljao je| [sg ]
G
eggen |eggt, eggte, geeggt habe |
G
vlačiti |vlači, vlačio je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
icheggeeggtehabe geeggt
dueggsteggtesteeggt habe
ereggteggteeeggt habe
sieeggteggteeeggt habe
wireggteggteeeggt habe
ihreggeneggteneeggt habe
vieggteggteteeggt habe
sieeggeneggteneeggt habe
Sieeggeneggteneeggt habe

LicePrezentPerfekt
jabranambranao sam
tibranašbranao si
onbranabranao je
onabranabranala je
onobranabranalo je
mibranamobranali smo
vibranatebranali ste
onibranajubranali su
Vibranatebranali ste

LicePrezentPerfekt
jadrljamdrljao sam
tidrljašdrljao si
ondrljadrljao je
onadrljadrljala je
onodrljadrljalo je
midrljamodrljali smo
vidrljatedrljali ste
onidrljajudrljali su
Vidrljatedrljali ste

LicePrezentPerfekt
jaizdrljamizdrljao sam
tiizdrljašizdrljao si
onizdrljaizdrljao je
onaizdrljaizdrljala je
onoizdrljaizdrljalo je
miizdrljamoizdrljali smo
viizdrljateizdrljali ste
oniizdrljajuizdrljali su
Viizdrljateizdrljali ste

LicePrezentPerfekt
jarazdrljamrazdrljao sam
tirazdrljašrazdrljao si
onrazdrljarazdrljao je
onarazdrljarazdrljala je
onorazdrljarazdrljalo je
mirazdrljamorazdrljali smo
virazdrljaterazdrljali ste
onirazdrljajurazdrljali su
Virazdrljaterazdrljali ste

LicePrezentPerfekt
javlačimvlačio sam
tivlačišvlačio si
onvlačivlačio je
onavlačivlačila je
onovlačivlačilo je
mivlačimovlačili smo
vivlačitevlačili ste
onivlačevlačili su
Vivlačitevlačili ste
Složenice i fraze