Ukupno nađeno 53 zapisa. Pretraživanje je trajalo 1.8330 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
das Erregen
uzbuđivanje [sg ]
das Erregen
uzrujavanje [sg ]
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
dražiti |draži, dražio je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
iritirati |iritira, iritirao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
kopkati |kopka, kopkao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
uznemiravati |uznemirava, uznemiravao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
potresati |potrese, potresao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
potresti |potrese, potresao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
pobuditi |pobudi, pobudio je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
pobuđivati |pobuđuje, pobuđivao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
poticati |potiče, poticao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
prouzročiti |prouzroči, prouzročio je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
prouzrokovati |prouzrokuje, prouzrokovao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
rajcati |rajca, rajcao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
razdražiti |razdraži, razdražio je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
uskomešati |uskomeša, uskomešao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
uzbuditi |uzbudi, uzbudio je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
uzbuđivati |uzbuđuje, uzbuđivao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
uznemiriti |uznemiri, je uznemirio| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
uznemirivati |uznemiruje, uznemirivao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
uzrujati |uzruja, uzrujao je| [sg ]
G
erregen |erregt, erregte, hat erregt |
G
uzrujavati |uzrujava, uzrujavao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
icherregeerregtehabe erregt
duerregsterregtesthast erregt
ererregterregtehat erregt
sieerregterregtehat erregt
wirerregterregtehat erregt
ihrerregenerregtenhaben erregt
vierregterregtethabt erregt
sieerregenerregtenhaben erregt
Sieerregenerregtenhaben erregt

LicePrezentPerfekt
jadražimdražio sam
tidražišdražio si
ondražidražio je
onadražidražila je
onodražidražilo je
midražimodražili smo
vidražitedražili ste
onidražedražili su
Vidražitedražili ste

LicePrezentPerfekt
jairitiramiritirao sam
tiiritiraširitirao si
oniritirairitirao je
onairitirairitirala je
onoiritirairitiralo je
miiritiramoiritirali smo
viiritirateiritirali ste
oniiritirajuiritirali su
Viiritirateiritirali ste

LicePrezentPerfekt
jakopkamkopkao sam
tikopkaškopkao si
onkopkakopkao je
onakopkakopkala je
onokopkakopkalo je
mikopkamokopkali smo
vikopkatekopkali ste
onikopkajukopkali su
Vikopkatekopkali ste

LicePrezentPerfekt
jauznemiravamuznemiravao sam
tiuznemiravašuznemiravao si
onuznemiravauznemiravao je
onauznemiravauznemiravala je
onouznemiravauznemiravalo je
miuznemiravamouznemiravali smo
viuznemiravateuznemiravali ste
oniuznemiravajuuznemiravali su
Viuznemiravateuznemiravali ste

LicePrezentPerfekt
japotresempotresao sam
tipotresešpotresao si
onpotresepotresao je
onapotresepotresala je
onopotresepotresalo je
mipotresemopotresali smo
vipotresetepotresali ste
onipotresupotresali su
Vipotresetepotresali ste

LicePrezentPerfekt
japotresempotresao sam
tipotresešpotresao si
onpotresepotresao je
onapotresepotresla je
onopotresepotreslo je
mipotresemopotresli smo
vipotresetepotresli ste
onipotresupotresli su
Vipotresetepotresli ste

LicePrezentPerfekt
japobudimpobudio sam
tipobudišpobudio si
onpobudipobudio je
onapobudipobudila je
onopobudipobudilo je
mipobudimopobudili smo
vipobuditepobudili ste
onipobudepobudili su
Vipobuditepobudili ste

LicePrezentPerfekt
japobuđujempobuđivao sam
tipobuđuješpobuđivao si
onpobuđujepobuđivao je
onapobuđujepobuđivala je
onopobuđujepobuđivalo je
mipobuđujemopobuđivali smo
vipobuđujetepobuđivali ste
onipobuđujupobuđivali su
Vipobuđujetepobuđivali ste

LicePrezentPerfekt
japotičempoticao sam
tipotičešpoticao si
onpotičepoticao je
onapotičepoticala je
onopotičepoticalo je
mipotičemopoticali smo
vipotičetepoticali ste
onipotičupoticali su
Vipotičetepoticali ste

LicePrezentPerfekt
japrouzročimprouzročio sam
tiprouzročišprouzročio si
onprouzročiprouzročio je
onaprouzročiprouzročila je
onoprouzročiprouzročilo je
miprouzročimoprouzročili smo
viprouzročiteprouzročili ste
oniprouzročeprouzročili su
Viprouzročiteprouzročili ste

LicePrezentPerfekt
japrouzrokujemprouzrokovao sam
tiprouzrokuješprouzrokovao si
onprouzrokujeprouzrokovao je
onaprouzrokujeprouzrokovala je
onoprouzrokujeprouzrokovalo je
miprouzrokujemoprouzrokovali smo
viprouzrokujeteprouzrokovali ste
oniprouzrokujuprouzrokovali su
Viprouzrokujeteprouzrokovali ste

LicePrezentPerfekt
jarajcamrajcao sam
tirajcašrajcao si
onrajcarajcao je
onarajcarajcala je
onorajcarajcalo je
mirajcamorajcali smo
virajcaterajcali ste
onirajcajurajcali su
Virajcaterajcali ste

LicePrezentPerfekt
jarazdražimrazdražio sam
tirazdražišrazdražio si
onrazdražirazdražio je
onarazdražirazdražila je
onorazdražirazdražilo je
mirazdražimorazdražili smo
virazdražiterazdražili ste
onirazdražerazdražili su
Virazdražiterazdražili ste

LicePrezentPerfekt
jauskomešamuskomešao sam
tiuskomešašuskomešao si
onuskomešauskomešao je
onauskomešauskomešala je
onouskomešauskomešalo je
miuskomešamouskomešali smo
viuskomešateuskomešali ste
oniuskomešajuuskomešali su
Viuskomešateuskomešali ste

LicePrezentPerfekt
jauzbudimuzbudio sam
tiuzbudišuzbudio si
onuzbudiuzbudio je
onauzbudiuzbudila je
onouzbudiuzbudilo je
miuzbudimouzbudili smo
viuzbuditeuzbudili ste
oniuzbudeuzbudili su
Viuzbuditeuzbudili ste

LicePrezentPerfekt
jauzbuđujemuzbuđivao sam
tiuzbuđuješuzbuđivao si
onuzbuđujeuzbuđivao je
onauzbuđujeuzbuđivala je
onouzbuđujeuzbuđivalo je
miuzbuđujemouzbuđivali smo
viuzbuđujeteuzbuđivali ste
oniuzbuđujuuzbuđivali su
Viuzbuđujeteuzbuđivali ste

LicePrezentPerfekt
jauznemirimsam uznemirio
tiuznemirišsi uznemirio
onuznemirije uznemirio
onauznemirije uznemirila
onouznemirije uznemirilo
miuznemirimosmo uznemirili
viuznemiriteste uznemirili
oniuznemiresu uznemirili
Viuznemiriteste uznemirili

LicePrezentPerfekt
jauznemirujemuznemirivao sam
tiuznemiruješuznemirivao si
onuznemirujeuznemirivao je
onauznemirujeuznemirivala je
onouznemirujeuznemirivalo je
miuznemirujemouznemirivali smo
viuznemirujeteuznemirivali ste
oniuznemirujuuznemirivali su
Viuznemirujeteuznemirivali ste

LicePrezentPerfekt
jauzrujamuzrujao sam
tiuzrujašuzrujao si
onuzrujauzrujao je
onauzrujauzrujala je
onouzrujauzrujalo je
miuzrujamouzrujali smo
viuzrujateuzrujali ste
oniuzrujajuuzrujali su
Viuzrujateuzrujali ste

LicePrezentPerfekt
jauzrujavamuzrujavao sam
tiuzrujavašuzrujavao si
onuzrujavauzrujavao je
onauzrujavauzrujavala je
onouzrujavauzrujavalo je
miuzrujavamouzrujavali smo
viuzrujavateuzrujavali ste
oniuzrujavajuuzrujavali su
Viuzrujavateuzrujavali ste
Složenice i fraze