Ukupno nađeno 8 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.9803 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
hervorbrechen |bricht hervor, brach hervor, ist hervorgebrochen |
G
granuti |grane, granuo je| [sg ]
G
hervorbrechen |bricht hervor, brach hervor, ist hervorgebrochen |
G
iskočiti |iskoči, iskočio je| [sg ]
G
hervorbrechen |bricht hervor, brach hervor, ist hervorgebrochen |
G
ispadati |ispada, ispadao je| [sg ]
G
hervorbrechen |bricht hervor, brach hervor, ist hervorgebrochen |
G
ispasti |ispadne, ispao je| [sg ]
G
hervorbrechen |bricht hervor, brach hervor, ist hervorgebrochen |
G
sinuti |sine, sinuo je| [sg ]
G
hervorbrechen |bricht hervor, brach hervor, ist hervorgebrochen |
G
sukljati |suklja, sukljao je| [sg ]
G
hervorbrechen |bricht hervor, brach hervor, ist hervorgebrochen |
G
suktati |sukće, suktao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichbreche hervorbrach hervorbin hervorgebrochen
dubrichst hervorbrachst hervorbist hervorgebrochen
erbricht hervorbrach hervorist hervorgebrochen
siebricht hervorbrach hervorist hervorgebrochen
wirbricht hervorbrach hervorist hervorgebrochen
ihrbrechen hervorbrachen hervorsind hervorgebrochen
vibrecht hervorbracht hervorseid hervorgebrochen
siebrechen hervorbrachen hervorsind hervorgebrochen
Siebrechen hervorbrachen hervorsind hervorgebrochen

LicePrezentPerfekt
jagranemgranuo sam
tigranešgranuo si
ongranegranuo je
onagranegranula je
onogranegranulo je
migranemogranuli smo
vigranetegranuli ste
onigranugranuli su
Vigranetegranuli ste

LicePrezentPerfekt
jaiskočimiskočio sam
tiiskočišiskočio si
oniskočiiskočio je
onaiskočiiskočila je
onoiskočiiskočilo je
miiskočimoiskočili smo
viiskočiteiskočili ste
oniiskočeiskočili su
Viiskočiteiskočili ste

LicePrezentPerfekt
jaispadamispadao sam
tiispadašispadao si
onispadaispadao je
onaispadaispadala je
onoispadaispadalo je
miispadamoispadali smo
viispadateispadali ste
oniispadajuispadali su
Viispadateispadali ste

LicePrezentPerfekt
jaispadnemispao sam
tiispadnešispao si
onispadneispao je
onaispadneispala je
onoispadneispalo je
miispadnemoispali smo
viispadneteispali ste
oniispadnuispali su
Viispadneteispali ste

LicePrezentPerfekt
jasinemsinuo sam
tisinešsinuo si
onsinesinuo je
onasinesinula je
onosinesinulo je
misinemosinuli smo
visinetesinuli ste
onisinusinuli su
Visinetesinuli ste

LicePrezentPerfekt
jasukljamsukljao sam
tisukljašsukljao si
onsukljasukljao je
onasukljasukljala je
onosukljasukljalo je
misukljamosukljali smo
visukljatesukljali ste
onisukljajusukljali su
Visukljatesukljali ste

LicePrezentPerfekt
jasukćemsuktao sam
tisukćešsuktao si
onsukćesuktao je
onasukćesuktala je
onosukćesuktalo je
misukćemosuktali smo
visukćetesuktali ste
onisukćusuktali su
Visukćetesuktali ste