Njemački rječnikUkupno nađeno 15 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.9251 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
telaljenje [tur ]
kundmachen |macht kund, machte kund, hat kundgemacht |
G
javiti |javi, javio je| [tur ]
G
kundmachen |macht kund, machte kund, hat kundgemacht |
G
javljati |javlja, javljao je| [tur ]
G
kundmachen |macht kund, machte kund, hat kundgemacht |
G
objaviti |objavi, objavio je| [tur ]
G
kundmachen |macht kund, machte kund, hat kundgemacht |
G
obnarodovati |obnaroduje, obnarodovao je| [tur ]
G
kundmachen |macht kund, machte kund, hat kundgemacht |
G
obznaniti |obznani, obznanio je| [tur ]
G
kundmachen |macht kund, machte kund, hat kundgemacht |
G
proglasiti |proglasi, proglasio je| [tur ]
G
kundmachen |macht kund, machte kund, hat kundgemacht |
G
proglašavati |proglašava, proglašavao je| [tur ]
G
kundmachen |macht kund, machte kund, hat kundgemacht |
G
razglasiti |razglasi, razglasio je| [tur ]
G
kundmachen |macht kund, machte kund, hat kundgemacht |
G
razglašavati |razglašava, razglašavao je| [tur ]
G
kundmachen |macht kund, machte kund, hat kundgemacht |
G
razglašivati |razglašava, razglašavao je| [tur ]
G
kundmachen |macht kund, machte kund, hat kundgemacht |
G
telaliti |telali, telalio je| [tur ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichmache kundmachte kundhabe kundgemacht
dumachst kundmachtest kundhast kundgemacht
ermacht kundmachte kundhat kundgemacht
siemacht kundmachte kundhat kundgemacht
wirmacht kundmachte kundhat kundgemacht
ihrmachen kundmachten kundhaben kundgemacht
vimacht kundmachtet kundhabt kundgemacht
siemachen kundmachten kundhaben kundgemacht
Siemachen kundmachten kundhaben kundgemacht

LicePrezentPerfekt
jajavimjavio sam
tijavišjavio si
onjavijavio je
onajavijavila je
onojavijavilo je
mijavimojavili smo
vijavitejavili ste
onijavejavili su
Vijavitejavili ste

LicePrezentPerfekt
jajavljamjavljao sam
tijavljašjavljao si
onjavljajavljao je
onajavljajavljala je
onojavljajavljalo je
mijavljamojavljali smo
vijavljatejavljali ste
onijavljajujavljali su
Vijavljatejavljali ste

LicePrezentPerfekt
jaobjavimobjavio sam
tiobjavišobjavio si
onobjaviobjavio je
onaobjaviobjavila je
onoobjaviobjavilo je
miobjavimoobjavili smo
viobjaviteobjavili ste
oniobjaveobjavili su
Viobjaviteobjavili ste

LicePrezentPerfekt
jaobnarodujemobnarodovao sam
tiobnaroduješobnarodovao si
onobnarodujeobnarodovao je
onaobnarodujeobnarodovala je
onoobnarodujeobnarodovalo je
miobnarodujemoobnarodovali smo
viobnarodujeteobnarodovali ste
oniobnarodujuobnarodovali su
Viobnarodujeteobnarodovali ste

LicePrezentPerfekt
jaobznanimobznanio sam
tiobznanišobznanio si
onobznaniobznanio je
onaobznaniobznanila je
onoobznaniobznanilo je
miobznanimoobznanili smo
viobznaniteobznanili ste
oniobznaneobznanili su
Viobznaniteobznanili ste

LicePrezentPerfekt
japroglasimproglasio sam
tiproglasišproglasio si
onproglasiproglasio je
onaproglasiproglasila je
onoproglasiproglasilo je
miproglasimoproglasili smo
viproglasiteproglasili ste
oniproglaseproglasili su
Viproglasiteproglasili ste

LicePrezentPerfekt
japroglašavamproglašavao sam
tiproglašavašproglašavao si
onproglašavaproglašavao je
onaproglašavaproglašavala je
onoproglašavaproglašavalo je
miproglašavamoproglašavali smo
viproglašavateproglašavali ste
oniproglašavajuproglašavali su
Viproglašavateproglašavali ste

LicePrezentPerfekt
jarazglasimrazglasio sam
tirazglasišrazglasio si
onrazglasirazglasio je
onarazglasirazglasila je
onorazglasirazglasilo je
mirazglasimorazglasili smo
virazglasiterazglasili ste
onirazglaserazglasili su
Virazglasiterazglasili ste

LicePrezentPerfekt
jarazglašavamrazglašavao sam
tirazglašavašrazglašavao si
onrazglašavarazglašavao je
onarazglašavarazglašavala je
onorazglašavarazglašavalo je
mirazglašavamorazglašavali smo
virazglašavaterazglašavali ste
onirazglašavajurazglašavali su
Virazglašavaterazglašavali ste

LicePrezentPerfekt
jarazglašavamrazglašavao sam
tirazglašavašrazglašavao si
onrazglašavarazglašavao je
onarazglašavarazglašavala je
onorazglašavarazglašavalo je
mirazglašavamorazglašavali smo
virazglašavaterazglašavali ste
onirazglašavajurazglašavali su
Virazglašavaterazglašavali ste

LicePrezentPerfekt
jatelalimtelalio sam
titelalištelalio si
ontelalitelalio je
onatelalitelalila je
onotelalitelalilo je
mitelalimotelalili smo
vitelalitetelalili ste
onitelaletelalili su
Vitelalitetelalili ste
Složenice i fraze