Ukupno nađeno 13 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.2028 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
abfertigen |fertigt ab, fertigte ab, hat abgefertigt |, pl. die Abfertigen
G
ekspedirati |ekspedira, ekspedirao je|, pl. otpremnici
G
abfertigen |fertigt ab, fertigte ab, hat abgefertigt |, pl. die Abfertigen
G
ispraćati |ispraća, ispraćao je|, pl. otpremnici
G
abfertigen |fertigt ab, fertigte ab, hat abgefertigt |, pl. die Abfertigen
G
ispratiti |isprati, ispratio je|, pl. otpremnici
G
abfertigen |fertigt ab, fertigte ab, hat abgefertigt |, pl. die Abfertigen
G
namiriti |namiri, namirio je|, pl. otpremnici
G
abfertigen |fertigt ab, fertigte ab, hat abgefertigt |, pl. die Abfertigen
G
poslati |pošalje, je poslao|, pl. otpremnici
G
abfertigen |fertigt ab, fertigte ab, hat abgefertigt |, pl. die Abfertigen
G
otpraviti |otpravi, otpravio je|, pl. otpremnici
G
abfertigen |fertigt ab, fertigte ab, hat abgefertigt |, pl. die Abfertigen
G
otpravljati |otpravlja, otpravljao je|, pl. otpremnici
G
abfertigen |fertigt ab, fertigte ab, hat abgefertigt |, pl. die Abfertigen
G
otpremati |otprema, otpremao je|, pl. otpremnici
G
abfertigen |fertigt ab, fertigte ab, hat abgefertigt |, pl. die Abfertigen
G
otpremiti |otpremi, otpremio je|, pl. otpremnici
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichfertige abfertigte abhabe abgefertigt
dufertigst abfertigtest abhast abgefertigt
erfertigt abfertigte abhat abgefertigt
siefertigt abfertigte abhat abgefertigt
wirfertigt abfertigte abhat abgefertigt
ihrfertigen abfertigten abhaben abgefertigt
vifertigt abfertigtet abhabt abgefertigt
siefertigen abfertigten abhaben abgefertigt
Siefertigen abfertigten abhaben abgefertigt

LicePrezentPerfekt
jaekspediramekspedirao sam
tiekspedirašekspedirao si
onekspediraekspedirao je
onaekspediraekspedirala je
onoekspediraekspediralo je
miekspediramoekspedirali smo
viekspedirateekspedirali ste
oniekspedirajuekspedirali su
Viekspedirateekspedirali ste

LicePrezentPerfekt
jaispraćamispraćao sam
tiispraćašispraćao si
onispraćaispraćao je
onaispraćaispraćala je
onoispraćaispraćalo je
miispraćamoispraćali smo
viispraćateispraćali ste
oniispraćajuispraćali su
Viispraćateispraćali ste

LicePrezentPerfekt
jaispratimispratio sam
tiispratišispratio si
onispratiispratio je
onaispratiispratila je
onoispratiispratilo je
miispratimoispratili smo
viispratiteispratili ste
oniisprateispratili su
Viispratiteispratili ste

LicePrezentPerfekt
janamirimnamirio sam
tinamirišnamirio si
onnamirinamirio je
onanamirinamirila je
ononamirinamirilo je
minamirimonamirili smo
vinamiritenamirili ste
oninamirenamirili su
Vinamiritenamirili ste

LicePrezentPerfekt
japošaljemsam poslao
tipošalješsi poslao
onpošaljeje poslao
onapošaljeje poslala
onopošaljeje poslalo
mipošaljemosmo poslali
vipošaljeteste poslali
onipošaljusu poslali
Vipošaljeteste poslali

LicePrezentPerfekt
jaotpravimotpravio sam
tiotpravišotpravio si
onotpraviotpravio je
onaotpraviotpravila je
onootpraviotpravilo je
miotpravimootpravili smo
viotpraviteotpravili ste
oniotpraveotpravili su
Viotpraviteotpravili ste

LicePrezentPerfekt
jaotpravljamotpravljao sam
tiotpravljašotpravljao si
onotpravljaotpravljao je
onaotpravljaotpravljala je
onootpravljaotpravljalo je
miotpravljamootpravljali smo
viotpravljateotpravljali ste
oniotpravljajuotpravljali su
Viotpravljateotpravljali ste

LicePrezentPerfekt
jaotpremamotpremao sam
tiotpremašotpremao si
onotpremaotpremao je
onaotpremaotpremala je
onootpremaotpremalo je
miotpremamootpremali smo
viotpremateotpremali ste
oniotpremajuotpremali su
Viotpremateotpremali ste

LicePrezentPerfekt
jaotpremimotpremio sam
tiotpremišotpremio si
onotpremiotpremio je
onaotpremiotpremila je
onootpremiotpremilo je
miotpremimootpremili smo
viotpremiteotpremili ste
oniotpremeotpremili su
Viotpremiteotpremili ste