Ukupno nađeno 15 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.5003 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
prezanje [sg ]
uprezanje [sg ]
anschirren |schirrt an, schirrte an, hat angeschirrt |
G
potpreći |potprekne, potprekao je| [sg ]
G
anschirren |schirrt an, schirrte an, hat angeschirrt |
G
potpregnuti |potpregne, potpregnuo je| [sg ]
G
anschirren |schirrt an, schirrte an, hat angeschirrt |
G
prezati |preže, prezao je| [sg ]
G
anschirren |schirrt an, schirrte an, hat angeschirrt |
G
zapreći |zaprekne, zaprekao je| [sg ]
G
anschirren |schirrt an, schirrte an, hat angeschirrt |
G
zapregnuti |zapregne, zapregnuo je| [sg ]
G
anschirren |schirrt an, schirrte an, hat angeschirrt |
G
zaprezati |zapreže, zaprezao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichschirre anschirrte anhabe angeschirrt
duschirrst anschirrtest anhast angeschirrt
erschirrt anschirrte anhat angeschirrt
sieschirrt anschirrte anhat angeschirrt
wirschirrt anschirrte anhat angeschirrt
ihrschirren anschirrten anhaben angeschirrt
vischirrt anschirrtet anhabt angeschirrt
sieschirren anschirrten anhaben angeschirrt
Sieschirren anschirrten anhaben angeschirrt

LicePrezentPerfekt
japotpreknempotprekao sam
tipotpreknešpotprekao si
onpotpreknepotprekao je
onapotpreknepotprekla je
onopotpreknepotpreklo je
mipotpreknemopotprekli smo
vipotpreknetepotprekli ste
onipotpreknupotprekli su
Vipotpreknetepotprekli ste

LicePrezentPerfekt
japotpregnempotpregnuo sam
tipotpregnešpotpregnuo si
onpotpregnepotpregnuo je
onapotpregnepotpregnula je
onopotpregnepotpregnulo je
mipotpregnemopotpregnuli smo
vipotpregnetepotpregnuli ste
onipotpregnupotpregnuli su
Vipotpregnetepotpregnuli ste

LicePrezentPerfekt
japrežemprezao sam
tiprežešprezao si
onprežeprezao je
onaprežeprezala je
onoprežeprezalo je
miprežemoprezali smo
viprežeteprezali ste
oniprežuprezali su
Viprežeteprezali ste

LicePrezentPerfekt
jazapreknemzaprekao sam
tizapreknešzaprekao si
onzapreknezaprekao je
onazapreknezaprekla je
onozapreknezapreklo je
mizapreknemozaprekli smo
vizapreknetezaprekli ste
onizapreknuzaprekli su
Vizapreknetezaprekli ste

LicePrezentPerfekt
jazapregnemzapregnuo sam
tizapregnešzapregnuo si
onzapregnezapregnuo je
onazapregnezapregnula je
onozapregnezapregnulo je
mizapregnemozapregnuli smo
vizapregnetezapregnuli ste
onizapregnuzapregnuli su
Vizapregnetezapregnuli ste

LicePrezentPerfekt
jazaprežemzaprezao sam
tizaprežešzaprezao si
onzaprežezaprezao je
onazaprežezaprezala je
onozaprežezaprezalo je
mizaprežemozaprezali smo
vizaprežetezaprezali ste
onizaprežuzaprezali su
Vizaprežetezaprezali ste
Složenice i fraze