Njemački rječnikUkupno nađeno 31 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.6573 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
uprezanje [sg ]
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
nategnuti |nategne, nategnuo je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
natezati |nateže, natezao je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
potpreći |potprekne, potprekao je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
potpregnuti |potpregne, potpregnuo je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
propeti |propne, propeo je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
upregnuti |upregne, upregnuo je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
uprezati |upreže, uprezao je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
zapeti |zapne, zapeo je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
zapinjati |zapinje, zapinjao je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
zapreći |zaprekne, zaprekao je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
zapregnuti |zapregne, zapregnuo je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
zaprezati |zapreže, zaprezao je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
zateći |zatekne, zateknuo je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
zategnuti |zategne, zategnuo je| [sg ]
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
zatezati |zateže, zatezao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichspanne anspannte anhabe angespannt
duspannst anspanntest anhast angespannt
erspannt anspannte anhat angespannt
siespannt anspannte anhat angespannt
wirspannt anspannte anhat angespannt
ihrspannen anspannten anhaben angespannt
vispannt anspanntet anhabt angespannt
siespannen anspannten anhaben angespannt
Siespannen anspannten anhaben angespannt

LicePrezentPerfekt
janategnemnategnuo sam
tinategnešnategnuo si
onnategnenategnuo je
onanategnenategnula je
ononategnenategnulo je
minategnemonategnuli smo
vinategnetenategnuli ste
oninategnunategnuli su
Vinategnetenategnuli ste

LicePrezentPerfekt
janatežemnatezao sam
tinatežešnatezao si
onnateženatezao je
onanateženatezala je
ononateženatezalo je
minatežemonatezali smo
vinatežetenatezali ste
oninatežunatezali su
Vinatežetenatezali ste

LicePrezentPerfekt
japotpreknempotprekao sam
tipotpreknešpotprekao si
onpotpreknepotprekao je
onapotpreknepotprekla je
onopotpreknepotpreklo je
mipotpreknemopotprekli smo
vipotpreknetepotprekli ste
onipotpreknupotprekli su
Vipotpreknetepotprekli ste

LicePrezentPerfekt
japotpregnempotpregnuo sam
tipotpregnešpotpregnuo si
onpotpregnepotpregnuo je
onapotpregnepotpregnula je
onopotpregnepotpregnulo je
mipotpregnemopotpregnuli smo
vipotpregnetepotpregnuli ste
onipotpregnupotpregnuli su
Vipotpregnetepotpregnuli ste

LicePrezentPerfekt
japropnempropeo sam
tipropnešpropeo si
onpropnepropeo je
onapropnepropela je
onopropnepropelo je
mipropnemopropeli smo
vipropnetepropeli ste
onipropnupropeli su
Vipropnetepropeli ste

LicePrezentPerfekt
jaupregnemupregnuo sam
tiupregnešupregnuo si
onupregneupregnuo je
onaupregneupregnula je
onoupregneupregnulo je
miupregnemoupregnuli smo
viupregneteupregnuli ste
oniupregnuupregnuli su
Viupregneteupregnuli ste

LicePrezentPerfekt
jauprežemuprezao sam
tiuprežešuprezao si
onuprežeuprezao je
onauprežeuprezala je
onouprežeuprezalo je
miuprežemouprezali smo
viuprežeteuprezali ste
oniuprežuuprezali su
Viuprežeteuprezali ste

LicePrezentPerfekt
jazapnemzapeo sam
tizapnešzapeo si
onzapnezapeo je
onazapnezapela je
onozapnezapelo je
mizapnemozapeli smo
vizapnetezapeli ste
onizapnuzapeli su
Vizapnetezapeli ste

LicePrezentPerfekt
jazapinjemzapinjao sam
tizapinješzapinjao si
onzapinjezapinjao je
onazapinjezapinjala je
onozapinjezapinjalo je
mizapinjemozapinjali smo
vizapinjetezapinjali ste
onizapinjuzapinjali su
Vizapinjetezapinjali ste

LicePrezentPerfekt
jazapreknemzaprekao sam
tizapreknešzaprekao si
onzapreknezaprekao je
onazapreknezaprekla je
onozapreknezapreklo je
mizapreknemozaprekli smo
vizapreknetezaprekli ste
onizapreknuzaprekli su
Vizapreknetezaprekli ste

LicePrezentPerfekt
jazapregnemzapregnuo sam
tizapregnešzapregnuo si
onzapregnezapregnuo je
onazapregnezapregnula je
onozapregnezapregnulo je
mizapregnemozapregnuli smo
vizapregnetezapregnuli ste
onizapregnuzapregnuli su
Vizapregnetezapregnuli ste

LicePrezentPerfekt
jazaprežemzaprezao sam
tizaprežešzaprezao si
onzaprežezaprezao je
onazaprežezaprezala je
onozaprežezaprezalo je
mizaprežemozaprezali smo
vizaprežetezaprezali ste
onizaprežuzaprezali su
Vizaprežetezaprezali ste

LicePrezentPerfekt
jazateknemzateknuo sam
tizateknešzateknuo si
onzateknezateknuo je
onazateknezateknula je
onozateknezateknulo je
mizateknemozatekli smo
vizateknetezatekli ste
onizateknuzatekli su
Vizateknetezatekli ste

LicePrezentPerfekt
jazategnemzategnuo sam
tizategnešzategnuo si
onzategnezategnuo je
onazategnezategnula je
onozategnezategnulo je
mizategnemozategnuli smo
vizategnetezategnuli ste
onizategnuzategnuli su
Vizategnetezategnuli ste

LicePrezentPerfekt
jazatežemzatezao sam
tizatežešzatezao si
onzatežezatezao je
onazatežezatezala je
onozatežezatezalo je
mizatežemozatezali smo
vizatežetezatezali ste
onizatežuzatezali su
Vizatežetezatezali ste
Složenice i fraze