Njemački rječnikUkupno nađeno 23 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.2609 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
čuvanje [sg ]
sahrana [sg ]
aufbewahren |bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt |
G
čuvati |čuva, čuvao je| [sg ]
G
aufbewahren |bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt |
G
pohraniti |pohrani, pohranio je| [sg ]
G
aufbewahren |bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt |
G
pričuvati |pričuva, pričuvao je| [sg ]
G
aufbewahren |bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt |
G
sačuvati |sačuva, sačuvao je| [sg ]
G
aufbewahren |bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt |
G
sahraniti |sahrani, je sahranio| [sg ]
G
aufbewahren |bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt |
G
sahranjivati |sahranjuje, sahranjivao je| [sg ]
G
aufbewahren |bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt |
G
spremiti |spremi, spremio je| [sg ]
G
aufbewahren |bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt |
G
spraviti |spravi, spravio je| [sg ]
G
aufbewahren |bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt |
G
spremati |sprema, spremao je| [sg ]
G
aufbewahren |bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt |
G
šparati |špara, šparao je| [sg ]
G
aufbewahren |bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt |
G
uščuvati |uščuva, uščuvao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichbewahre aufbewahrte aufhabe aufbewahrt
dubewahrst aufbewahrtest aufhast aufbewahrt
erbewahrt aufbewahrte aufhat aufbewahrt
siebewahrt aufbewahrte aufhat aufbewahrt
wirbewahrt aufbewahrte aufhat aufbewahrt
ihrbewahren aufbewahrten aufhaben aufbewahrt
vibewahrt aufbewahrtet aufhabt aufbewahrt
siebewahren aufbewahrten aufhaben aufbewahrt
Siebewahren aufbewahrten aufhaben aufbewahrt

LicePrezentPerfekt
jačuvamčuvao sam
tičuvaščuvao si
ončuvačuvao je
onačuvačuvala je
onočuvačuvalo je
mičuvamočuvali smo
vičuvatečuvali ste
oničuvajučuvali su
Vičuvatečuvali ste

LicePrezentPerfekt
japohranimpohranio sam
tipohranišpohranio si
onpohranipohranio je
onapohranipohranila je
onopohranipohranilo je
mipohranimopohranili smo
vipohranitepohranili ste
onipohranepohranili su
Vipohranitepohranili ste

LicePrezentPerfekt
japričuvampričuvao sam
tipričuvašpričuvao si
onpričuvapričuvao je
onapričuvapričuvala je
onopričuvapričuvalo je
mipričuvamopričuvali smo
vipričuvatepričuvali ste
onipričuvajupričuvali su
Vipričuvatepričuvali ste

LicePrezentPerfekt
jasačuvamsačuvao sam
tisačuvašsačuvao si
onsačuvasačuvao je
onasačuvasačuvala je
onosačuvasačuvalo je
misačuvamosačuvali smo
visačuvatesačuvali ste
onisačuvajusačuvali su
Visačuvatesačuvali ste

LicePrezentPerfekt
jasahranimsam sahranio
tisahranišsi sahranio
onsahranije sahranio
onasahranije sahranila
onosahranije sahranilo
misahranimosmo sahranili
visahraniteste sahranili
onisahranesu sahranili
Visahraniteste sahranili

LicePrezentPerfekt
jasahranjujemsahranjivao sam
tisahranjuješsahranjivao si
onsahranjujesahranjivao je
onasahranjujesahranjivala je
onosahranjujesahranjivalo je
misahranjujemosahranjivali smo
visahranjujetesahranjivali ste
onisahranjujusahranjivali su
Visahranjujetesahranjivali ste

LicePrezentPerfekt
jaspremimspremio sam
tispremišspremio si
onspremispremio je
onaspremispremila je
onospremispremilo je
mispremimospremili smo
vispremitespremili ste
onispremespremili su
Vispremitespremili ste

LicePrezentPerfekt
jaspravimspravio sam
tispravišspravio si
onspravispravio je
onaspravispravila je
onospravispravilo je
mispravimospravili smo
vispravitespravili ste
onispravespravili su
Vispravitespravili ste

LicePrezentPerfekt
jaspremamspremao sam
tispremašspremao si
onspremaspremao je
onaspremaspremala je
onospremaspremalo je
mispremamospremali smo
visprematespremali ste
onispremajuspremali su
Visprematespremali ste

LicePrezentPerfekt
jašparamšparao sam
tišparaššparao si
onšparašparao je
onašparašparala je
onošparašparalo je
mišparamošparali smo
višparatešparali ste
onišparajušparali su
Višparatešparali ste

LicePrezentPerfekt
jauščuvamuščuvao sam
tiuščuvašuščuvao si
onuščuvauščuvao je
onauščuvauščuvala je
onouščuvauščuvalo je
miuščuvamouščuvali smo
viuščuvateuščuvali ste
oniuščuvajuuščuvali su
Viuščuvateuščuvali ste
Složenice i fraze