Njemački rječnikUkupno nađeno 55 zapisa. Pretraživanje je trajalo 1.1536 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
otezanje [sg ]
rastezanje [sg ]
raširenje [sg ]
steranje [sg ]
širenje [sg ]
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
istegnuti |istegne, istegnuo je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
opružiti |opruži, opružio je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
oteći |otekne, oteknuo je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
otegnuti |otegne, otegnuo je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
otezati |oteže, otezao je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
produljiti |produlji, produljio je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
produživati |produžuje, produživao je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
proširiti |proširi, je odbio| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
proteći |protekne, proteknuo je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
protegnuti |protegne, protegnuo je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
protezati |proteže, protezao je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
proticati |protiče, proticao je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
rasteći |rastekne, rasteknuo je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
rastegnuti |rastegne, rastegnuo je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
rastezati |rasteže, rastezao je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
raširiti |raširi, raširio je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
razvlačiti |razvlači, razvlačio je| [sg ]
G
ausdehnen |dehnt aus, dehnte aus, hat ausgedehnt |
G
širiti |širi, širio je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichdehne ausdehnte aushabe ausgedehnt
dudehnst ausdehntest aushast ausgedehnt
erdehnt ausdehnte aushat ausgedehnt
siedehnt ausdehnte aushat ausgedehnt
wirdehnt ausdehnte aushat ausgedehnt
ihrdehnen ausdehnten aushaben ausgedehnt
videhnt ausdehntet aushabt ausgedehnt
siedehnen ausdehnten aushaben ausgedehnt
Siedehnen ausdehnten aushaben ausgedehnt

LicePrezentPerfekt
jaistegnemistegnuo sam
tiistegnešistegnuo si
onistegneistegnuo je
onaistegneistegnula je
onoistegneistegnulo je
miistegnemoistegnuli smo
viistegneteistegnuli ste
oniistegnuistegnuli su
Viistegneteistegnuli ste

LicePrezentPerfekt
jaopružimopružio sam
tiopružišopružio si
onopružiopružio je
onaopružiopružila je
onoopružiopružilo je
miopružimoopružili smo
viopružiteopružili ste
oniopružeopružili su
Viopružiteopružili ste

LicePrezentPerfekt
jaoteknemoteknuo sam
tioteknešoteknuo si
onotekneoteknuo je
onaotekneoteknula je
onootekneoteknulo je
mioteknemootekli smo
viotekneteotekli ste
onioteknuotekli su
Viotekneteotekli ste

LicePrezentPerfekt
jaotegnemotegnuo sam
tiotegnešotegnuo si
onotegneotegnuo je
onaotegneotegnula je
onootegneotegnulo je
miotegnemootegnuli smo
viotegneteotegnuli ste
oniotegnuotegnuli su
Viotegneteotegnuli ste

LicePrezentPerfekt
jaotežemotezao sam
tiotežešotezao si
onotežeotezao je
onaotežeotezala je
onootežeotezalo je
miotežemootezali smo
viotežeteotezali ste
oniotežuotezali su
Viotežeteotezali ste

LicePrezentPerfekt
japroduljimproduljio sam
tiproduljišproduljio si
onproduljiproduljio je
onaproduljiproduljila je
onoproduljiproduljilo je
miproduljimoproduljili smo
viproduljiteproduljili ste
oniproduljeproduljili su
Viproduljiteproduljili ste

LicePrezentPerfekt
japrodužujemproduživao sam
tiprodužuješproduživao si
onprodužujeproduživao je
onaprodužujeproduživala je
onoprodužujeproduživalo je
miprodužujemoproduživali smo
viprodužujeteproduživali ste
oniprodužujuproduživali su
Viprodužujeteproduživali ste

LicePrezentPerfekt
japroširimsam odbio
tiproširišsi odbio
onproširije odbio
onaproširije proširila
onoproširije proširilo
miproširimosmo proširili
viproširiteste proširili
oniproširesu proširili
Viproširiteste proširili

LicePrezentPerfekt
japroteknemproteknuo sam
tiproteknešproteknuo si
onprotekneproteknuo je
onaprotekneproteknula je
onoprotekneproteknulo je
miproteknemoprotekli smo
viprotekneteprotekli ste
oniproteknuprotekli su
Viprotekneteprotekli ste

LicePrezentPerfekt
japrotegnemprotegnuo sam
tiprotegnešprotegnuo si
onprotegneprotegnuo je
onaprotegneprotegnula je
onoprotegneprotegnulo je
miprotegnemoprotegnuli smo
viprotegneteprotegnuli ste
oniprotegnuprotegnuli su
Viprotegneteprotegnuli ste

LicePrezentPerfekt
japrotežemprotezao sam
tiprotežešprotezao si
onprotežeprotezao je
onaprotežeprotezala je
onoprotežeprotezalo je
miprotežemoprotezali smo
viprotežeteprotezali ste
oniprotežuprotezali su
Viprotežeteprotezali ste

LicePrezentPerfekt
japrotičemproticao sam
tiprotičešproticao si
onprotičeproticao je
onaprotičeproticala je
onoprotičeproticalo je
miprotičemoproticali smo
viprotičeteproticali ste
oniprotičuproticali su
Viprotičeteproticali ste

LicePrezentPerfekt
jarasteknemrasteknuo sam
tirasteknešrasteknuo si
onrasteknerasteknuo je
onarasteknerasteknula je
onorasteknerasteknulo je
mirasteknemorastekli smo
virastekneterastekli ste
onirasteknurastekli su
Virastekneterastekli ste

LicePrezentPerfekt
jarastegnemrastegnuo sam
tirastegnešrastegnuo si
onrastegnerastegnuo je
onarastegnerastegnula je
onorastegnerastegnulo je
mirastegnemorastegnuli smo
virastegneterastegnuli ste
onirastegnurastegnuli su
Virastegneterastegnuli ste

LicePrezentPerfekt
jarastežemrastezao sam
tirastežešrastezao si
onrastežerastezao je
onarastežerastezala je
onorastežerastezalo je
mirastežemorastezali smo
virastežeterastezali ste
onirastežurastezali su
Virastežeterastezali ste

LicePrezentPerfekt
jaraširimraširio sam
tiraširišraširio si
onraširiraširio je
onaraširiraširila je
onoraširiraširilo je
miraširimoraširili smo
viraširiteraširili ste
onirašireraširili su
Viraširiteraširili ste

LicePrezentPerfekt
jarazvlačimrazvlačio sam
tirazvlačišrazvlačio si
onrazvlačirazvlačio je
onarazvlačirazvlačila je
onorazvlačirazvlačilo je
mirazvlačimorazvlačili smo
virazvlačiterazvlačili ste
onirazvlačerazvlačili su
Virazvlačiterazvlačili ste

LicePrezentPerfekt
jaširimširio sam
tiširišširio si
onširiširio je
onaširiširila je
onoširiširilo je
miširimoširili smo
viširiteširili ste
onišireširili su
Viširiteširili ste
Složenice i fraze