Ukupno nađeno 36 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.2301 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
izdržanje [sg ]
trpljenje [sg ]
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
durati |dura, durao je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
gušiti |guši, gušio je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
istrajati |istraje, istrajao je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
izdržati |izdrži, je izdržao| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
izdržavati |izdržava, izdržavao je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
izdurati |izdura, izdurao je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
kočiti |koči, kočio je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
zaustavljati |zaustavlja, zaustavljao je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
opstati |opstane, opstao je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
podnašati |podnaša, podnašao je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
podnesti |podnese, je podnio| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
podnijeti |podnese, je podnio| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
podnositi |podnosi, je podnosio| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
preboljeti |preboli, prebolio je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
prepatiti |prepati, prepatio je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
pretrpjeti |pretrpi, pretrpio je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
sustaviti |sustavi, sustavio je| [sg ]
G
aushalten |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten |
G
trpjeti |trpi, je trpio| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichhalte aushielt aushabe ausgehalten
duhältst aushieltest aushast ausgehalten
erhält aushielt aushat ausgehalten
siehält aushielt aushat ausgehalten
wirhält aushielt aushat ausgehalten
ihrhalten aushielten aushaben ausgehalten
vihaltet aushieltet aushabt ausgehalten
siehalten aushielten aushaben ausgehalten
Siehalten aushielten aushaben ausgehalten

LicePrezentPerfekt
jaduramdurao sam
tidurašdurao si
onduradurao je
onaduradurala je
onoduraduralo je
miduramodurali smo
viduratedurali ste
onidurajudurali su
Viduratedurali ste

LicePrezentPerfekt
jagušimgušio sam
tigušišgušio si
ongušigušio je
onagušigušila je
onogušigušilo je
migušimogušili smo
vigušitegušili ste
onigušegušili su
Vigušitegušili ste

LicePrezentPerfekt
jaistrajemistrajao sam
tiistraješistrajao si
onistrajeistrajao je
onaistrajeistrajala je
onoistrajeistrajalo je
miistrajemoistrajali smo
viistrajeteistrajali ste
oniistrajuistrajali su
Viistrajeteistrajali ste

LicePrezentPerfekt
jaizdržimsam izdržao
tiizdržišsi izdržao
onizdržije izdržao
onaizdržije izdržala
onoizdržije izdržalo
miizdržimosmo izdržali
viizdržiteste izdržali
oniizdržesu izdržali
Viizdržiteste izdržali

LicePrezentPerfekt
jaizdržavamizdržavao sam
tiizdržavašizdržavao si
onizdržavaizdržavao je
onaizdržavaizdržavala je
onoizdržavaizdržavalo je
miizdržavamoizdržavali smo
viizdržavateizdržavali ste
oniizdržavajuizdržavali su
Viizdržavateizdržavali ste

LicePrezentPerfekt
jaizduramizdurao sam
tiizdurašizdurao si
onizduraizdurao je
onaizduraizdurala je
onoizduraizduralo je
miizduramoizdurali smo
viizdurateizdurali ste
oniizdurajuizdurali su
Viizdurateizdurali ste

LicePrezentPerfekt
jakočimkočio sam
tikočiškočio si
onkočikočio je
onakočikočila je
onokočikočilo je
mikočimokočili smo
vikočitekočili ste
onikočekočili su
Vikočitekočili ste

LicePrezentPerfekt
jazaustavljamzaustavljao sam
tizaustavljašzaustavljao si
onzaustavljazaustavljao je
onazaustavljazaustavljala je
onozaustavljazaustavljalo je
mizaustavljamozaustavljali smo
vizaustavljatezaustavljali ste
onizaustavljajuzaustavljali su
Vizaustavljatezaustavljali ste

LicePrezentPerfekt
jaopstanemopstao sam
tiopstanešopstao si
onopstaneopstao je
onaopstaneopstala je
onoopstaneopstalo je
miopstanemoopstali smo
viopstaneteopstali ste
oniopstanuopstali su
Viopstaneteopstali ste

LicePrezentPerfekt
japodnašampodnašao sam
tipodnašašpodnašao si
onpodnašapodnašao je
onapodnašapodnašala je
onopodnašapodnašalo je
mipodnašamopodnašali smo
vipodnašatepodnašali ste
onipodnašajupodnašali su
Vipodnašatepodnašali ste

LicePrezentPerfekt
japodnesemsam podnio
tipodnesešsi podnio
onpodneseje podnio
onapodneseje podnijela
onopodneseje podnijelo
mipodnesemosmo podnijeli
vipodneseteste podnijeli
onipodnesusu podnijeli
Vipodneseteste podnijeli

LicePrezentPerfekt
japodnesemsam podnio
tipodnesešsi podnio
onpodneseje podnio
onapodneseje podnijela
onopodneseje podnijelo
mipodnesemosmo podnijeli
vipodneseteste podnijeli
onipodnesusu podnijeli
Vipodneseteste podnijeli

LicePrezentPerfekt
japodnosimsam podnosio
tipodnosišsi podnosio
onpodnosije podnosio
onapodnosije podnosila
onopodnosije podnosilo
mipodnosimosmo podnosili
vipodnositeste podnosili
onipodnosesu podnosili
Vipodnositeste podnosili

LicePrezentPerfekt
japrebolimprebolio sam
tiprebolišprebolio si
onpreboliprebolio je
onapreboliprebolila je
onopreboliprebolilo je
miprebolimopreboljeli smo
viprebolitepreboljeli ste
oniprebolepreboljeli su
Viprebolitepreboljeli ste

LicePrezentPerfekt
japrepatimprepatio sam
tiprepatišprepatio si
onprepatiprepatio je
onaprepatiprepatila je
onoprepatiprepatilo je
miprepatimoprepatili smo
viprepatiteprepatili ste
oniprepateprepatili su
Viprepatiteprepatili ste

LicePrezentPerfekt
japretrpimpretrpio sam
tipretrpišpretrpio si
onpretrpipretrpio je
onapretrpipretrpila je
onopretrpipretrpilo je
mipretrpimopretrpjeli smo
vipretrpitepretrpjeli ste
onipretrpepretrpjeli su
Vipretrpitepretrpjeli ste

LicePrezentPerfekt
jasustavimsustavio sam
tisustavišsustavio si
onsustavisustavio je
onasustavisustavila je
onosustavisustavilo je
misustavimosustavili smo
visustavitesustavili ste
onisustavesustavili su
Visustavitesustavili ste

LicePrezentPerfekt
jatrpimsam trpio
titrpišsi trpio
ontrpije trpio
onatrpije trpjela
onotrpije trpjelo
mitrpimosmo trpjeli
vitrpiteste trpjeli
onitrpesu trpjeli
Vitrpiteste trpjeli
Složenice i fraze