Ukupno nađeno 24 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.7869 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
ispreći |isprekne, isprekao je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
ispregnuti |ispregne, ispregnuo je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
izjarmiti |izjarmi, izjarmio je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
španati |špana, španao je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
otpregnuti |otpregne, otpregnuo je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
pauzirati |pauzira, pauzirao je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
poteći |poteće, potekao je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
potegnuti |potegne, potegnuo je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
propeti |propne, propeo je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
raspreći |rasprekne, rasprekao je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
raspregnuti |raspregne, raspregnuo je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
rasprezati |raspreže, rasprezao je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
razapeti |razapne, razapeo je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
razapinjati |razapinja, razapinjao je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
razastirati |razastire, razastirao je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
razastrijeti |razastre, razastro je| [sg ]
G
ausspannen |spannt aus, spannte aus, hat ausgespannt |
G
razastrti |razastre, razastro je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichspanne ausspannte aushabe ausgespannt
duspannst ausspanntest aushast ausgespannt
erspannt ausspannte aushat ausgespannt
siespannt ausspannte aushat ausgespannt
wirspannt ausspannte aushat ausgespannt
ihrspannen ausspannten aushaben ausgespannt
vispannt ausspanntet aushabt ausgespannt
siespannen ausspannten aushaben ausgespannt
Siespannen ausspannten aushaben ausgespannt

LicePrezentPerfekt
jaispreknemisprekao sam
tiispreknešisprekao si
onisprekneisprekao je
onaisprekneisprekla je
onoisprekneispreklo je
miispreknemoisprekli smo
viisprekneteisprekli ste
oniispreknuisprekli su
Viisprekneteisprekli ste

LicePrezentPerfekt
jaispregnemispregnuo sam
tiispregnešispregnuo si
onispregneispregnuo je
onaispregneispregnula je
onoispregneispregnulo je
miispregnemoispregnuli smo
viispregneteispregnuli ste
oniispregnuispregnuli su
Viispregneteispregnuli ste

LicePrezentPerfekt
jaizjarmimizjarmio sam
tiizjarmišizjarmio si
onizjarmiizjarmio je
onaizjarmiizjarmila je
onoizjarmiizjarmilo je
miizjarmimoizjarmili smo
viizjarmiteizjarmili ste
oniizjarmeizjarmili su
Viizjarmiteizjarmili ste

LicePrezentPerfekt
jašpanamšpanao sam
tišpanaššpanao si
onšpanašpanao je
onašpanašpanala je
onošpanašpanalo je
mišpanamošpanali smo
višpanatešpanali ste
onišpanajušpanali su
Višpanatešpanali ste

LicePrezentPerfekt
jaotpregnemotpregnuo sam
tiotpregnešotpregnuo si
onotpregneotpregnuo je
onaotpregneotpregnula je
onootpregneotpregnulo je
miotpregnemootpregnuli smo
viotpregneteotpregnuli ste
oniotpregnuotpregnuli su
Viotpregneteotpregnuli ste

LicePrezentPerfekt
japauzirampauzirao sam
tipauzirašpauzirao si
onpauzirapauzirao je
onapauzirapauzirala je
onopauzirapauziralo je
mipauziramopauzirali smo
vipauziratepauzirali ste
onipauzirajupauzirali su
Vipauziratepauzirali ste

LicePrezentPerfekt
japotećempotekao sam
tipotećešpotekao si
onpotećepotekao je
onapotećepotekla je
onopotećepoteklo je
mipotećemopotekli smo
vipotećetepotekli ste
onipotekupotekli su
Vipotećetepotekli ste

LicePrezentPerfekt
japotegnempotegnuo sam
tipotegnešpotegnuo si
onpotegnepotegnuo je
onapotegnepotegnula je
onopotegnepotegnulo je
mipotegnemopotegnuli smo
vipotegnetepotegnuli ste
onipotegnupotegnuli su
Vipotegnetepotegnuli ste

LicePrezentPerfekt
japropnempropeo sam
tipropnešpropeo si
onpropnepropeo je
onapropnepropela je
onopropnepropelo je
mipropnemopropeli smo
vipropnetepropeli ste
onipropnupropeli su
Vipropnetepropeli ste

LicePrezentPerfekt
jaraspreknemrasprekao sam
tiraspreknešrasprekao si
onraspreknerasprekao je
onaraspreknerasprekla je
onorasprekneraspreklo je
miraspreknemorasprekli smo
virasprekneterasprekli ste
oniraspreknurasprekli su
Virasprekneterasprekli ste

LicePrezentPerfekt
jaraspregnemraspregnuo sam
tiraspregnešraspregnuo si
onraspregneraspregnuo je
onaraspregneraspregnula je
onoraspregneraspregnulo je
miraspregnemoraspregnuli smo
viraspregneteraspregnuli ste
oniraspregnuraspregnuli su
Viraspregneteraspregnuli ste

LicePrezentPerfekt
jarasprežemrasprezao sam
tirasprežešrasprezao si
onrasprežerasprezao je
onarasprežerasprezala je
onorasprežerasprezalo je
mirasprežemorasprezali smo
virasprežeterasprezali ste
onirasprežurasprezali su
Virasprežeterasprezali ste

LicePrezentPerfekt
jarazapnemrazapeo sam
tirazapnešrazapeo si
onrazapnerazapeo je
onarazapnerazapela je
onorazapnerazapelo je
mirazapnemorazapeli smo
virazapneterazapeli ste
onirazapnurazapeli su
Virazapneterazapeli ste

LicePrezentPerfekt
jarazapinjamrazapinjao sam
tirazapinjašrazapinjao si
onrazapinjarazapinjao je
onarazapinjarazapinjala je
onorazapinjarazapinjalo je
mirazapinjamorazapinjali smo
virazapinjaterazapinjali ste
onirazapinjajurazapinjali su
Virazapinjaterazapinjali ste

LicePrezentPerfekt
jarazastiremrazastirao sam
tirazastirešrazastirao si
onrazastirerazastirao je
onarazastirerazastirala je
onorazastirerazastiralo je
mirazastiremorazastirali smo
virazastireterazastirali ste
onirazastirurazastirali su
Virazastireterazastirali ste

LicePrezentPerfekt
jarazastremrazastro sam
tirazastrešrazastro si
onrazastrerazastro je
onarazastrerazastrla je
onorazastrerazastrlo je
mirazastremorazastrli smo
virazastreterazastrli ste
onirazastrurazastrli su
Virazastreterazastrli ste

LicePrezentPerfekt
jarazastremrazastro sam
tirazastrešrazastro si
onrazastrerazastro je
onarazastrerazastrla je
onorazastrerazastrlo je
mirazastremorazastrli smo
virazastreterazastrli ste
onirazastrurazastrli su
Virazastreterazastrli ste
Složenice i fraze