Njemački rječnikUkupno nađeno 17 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.2925 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
htjeti |hoće, je htio| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
kaniti |kani, kanio je| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
misliti |misli, je mislio| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
mniti |mni, mnio je| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
namisliti |namisli, namislio je| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
namjenjivati |namjenjuje, namjenjivao je| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
namjeravati |namjerava, namjeravao je| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
naumiti |naumi, naumio je| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
projektirati |projektira, projektirao je| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
smjerati |smjera, smjerao je| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
snovati |snuje, snovao je| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
zamisliti |zamisli, zamislio je| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
namijeniti |namijeni, namijenio je| [sg ]
G
beabsichtigen |beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt |
G
naumiti |naumi, naumio je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichbeabsichtigebeabsichtigtehabe beabsichtigt
dubeabsichtigstbeabsichtigtesthast beabsichtigt
erbeabsichtigtbeabsichtigtehat beabsichtigt
siebeabsichtigtbeabsichtigtehat beabsichtigt
wirbeabsichtigtbeabsichtigtehat beabsichtigt
ihrbeabsichtigenbeabsichtigtenhaben beabsichtigt
vibeabsichtigtbeabsichtigtethabt beabsichtigt
siebeabsichtigenbeabsichtigtenhaben beabsichtigt
Siebeabsichtigenbeabsichtigtenhaben beabsichtigt

LicePrezentPerfekt
jahoćusam htio
tihoćešsi htio
onhoćeje htio
onahoćeje htjela
onohoćeje htjelo
mihoćemosmo htjeli
vihoćeteste htjeli
onihoćesu htjeli
Vihoćeteste htjeli

LicePrezentPerfekt
jakanimkanio sam
tikaniškanio si
onkanikanio je
onakanikanila je
onokanikanilo je
mikanimokanili smo
vikanitekanili ste
onikanekanili su
Vikanitekanili ste

LicePrezentPerfekt
jamislimsam mislio
timislišsi mislio
onmislije mislio
onamislije mislila
onomislije mislilo
mimislimosmo mislili
vimisliteste mislili
onimislesu mislili
Vimisliteste mislili

LicePrezentPerfekt
jamnimmnio sam
timnišmnio si
onmnimnio je
onamnimnila je
onomnimnilo je
mimnimomnili smo
vimnitemnili ste
onimnemnili su
Vimnitemnili ste

LicePrezentPerfekt
janamislimnamislio sam
tinamislišnamislio si
onnamislinamislio je
onanamislinamislila je
ononamislinamislilo je
minamislimonamislili smo
vinamislitenamislili ste
oninamislenamislili su
Vinamislitenamislili ste

LicePrezentPerfekt
janamjenjujemnamjenjivao sam
tinamjenjuješnamjenjivao si
onnamjenjujenamjenjivao je
onanamjenjujenamjenjivala je
ononamjenjujenamjenjivalo je
minamjenjujemonamjenjivali smo
vinamjenjujetenamjenjivali ste
oninamjenjujunamjenjivali su
Vinamjenjujetenamjenjivali ste

LicePrezentPerfekt
janamjeravamnamjeravao sam
tinamjeravašnamjeravao si
onnamjeravanamjeravao je
onanamjeravanamjeravala je
ononamjeravanamjeravalo je
minamjeravamonamjeravali smo
vinamjeravatenamjeravali ste
oninamjeravajunamjeravali su
Vinamjeravatenamjeravali ste

LicePrezentPerfekt
janaumimnaumio sam
tinaumišnaumio si
onnauminaumio je
onanauminaumila je
ononauminaumilo je
minaumimonaumili smo
vinaumitenaumili ste
oninaumenaumili su
Vinaumitenaumili ste

LicePrezentPerfekt
japrojektiramprojektirao sam
tiprojektirašprojektirao si
onprojektiraprojektirao je
onaprojektiraprojektirala je
onoprojektiraprojektiralo je
miprojektiramoprojektirali smo
viprojektirateprojektirali ste
oniprojektirajuprojektirali su
Viprojektirateprojektirali ste

LicePrezentPerfekt
jasmjeramsmjerao sam
tismjerašsmjerao si
onsmjerasmjerao je
onasmjerasmjerala je
onosmjerasmjeralo je
mismjeramosmjerali smo
vismjeratesmjerali ste
onismjerajusmjerali su
Vismjeratesmjerali ste

LicePrezentPerfekt
jasnujemsnovao sam
tisnuješsnovao si
onsnujesnovao je
onasnujesnovala je
onosnujesnovalo je
misnujemosnovali smo
visnujetesnovali ste
onisnujusnovali su
Visnujetesnovali ste

LicePrezentPerfekt
jazamislimzamislio sam
tizamislišzamislio si
onzamislizamislio je
onazamislizamislila je
onozamislizamislilo je
mizamislimozamislili smo
vizamislitezamislili ste
onizamislezamislili su
Vizamislitezamislili ste

LicePrezentPerfekt
janamijenimnamijenio sam
tinamijenišnamijenio si
onnamijeninamijenio je
onanamijeninamijenila je
ononamijeninamijenilo je
minamijenimonamijenili smo
vinamijenitenamijenili ste
oninamijenenamijenili su
Vinamijenitenamijenili ste
Složenice i fraze