Njemački rječnikUkupno nađeno 332 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.3541 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
počinjanje [sg ]
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
inaugurirati |inaugurira, inaugurirao je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
nastupiti |nastupi, nastupio je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
otpočeti |otpočne, otpočeo je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
početi |počinje, je počeo| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
započeti |započne, započeo je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
otpočinjati |otpočinje, otpočinjao je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
počinjati |počinje, počinjao je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
poduzeti |poduzme, poduzeo je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
poduzimati |poduzima, poduzimao je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
nastati |nastaje, je nastao| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
startati |starta, startao je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
stati |stane, stao je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
zametnuti |zametne, zametnuo je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
započeti |započne, započeo je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
započimati |započima, započimao je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
zapodjenuti |zapodjene, zapodjenuo je| [sg ]
G
beginnen |beginnt, begann, hat begonnen |
G
zaturiti |zaturi, zaturio je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichbeginnebegannhabe begonnen
dubeginnstbegannsthast begonnen
erbeginntbegannhat begonnen
siebeginntbegannhat begonnen
wirbeginntbegannhat begonnen
ihrbeginnenbegannenhaben begonnen
vibeginntbegannthabt begonnen
siebeginnenbegannenhaben begonnen
Siebeginnenbegannenhaben begonnen

LicePrezentPerfekt
jainauguriraminaugurirao sam
tiinaugurirašinaugurirao si
oninaugurirainaugurirao je
onainaugurirainaugurirala je
onoinaugurirainauguriralo je
miinauguriramoinaugurirali smo
viinaugurirateinaugurirali ste
oniinaugurirajuinaugurirali su
Viinaugurirateinaugurirali ste

LicePrezentPerfekt
janastupimnastupio sam
tinastupišnastupio si
onnastupinastupio je
onanastupinastupila je
ononastupinastupilo je
minastupimonastupili smo
vinastupitenastupili ste
oninastupenastupili su
Vinastupitenastupili ste

LicePrezentPerfekt
jaotpočnemotpočeo sam
tiotpočnešotpočeo si
onotpočneotpočeo je
onaotpočneotpočela je
onootpočneotpočelo je
miotpočnemootpočeli smo
viotpočneteotpočeli ste
oniotpočnuotpočeli su
Viotpočneteotpočeli ste

LicePrezentPerfekt
japočinjemsam počeo
tipočinješsi počeo
onpočinjeje počeo
onapočinjeje počela
onopočinjeje počelo
mipočinjemosmo počeli
vipočinjeteste počeli
onipočinjusu počeli
Vipočinjeteste počeli

LicePrezentPerfekt
jazapočnemzapočeo sam
tizapočnešzapočeo si
onzapočnezapočeo je
onazapočnezapočela je
onozapočnezapočelo je
mizapočnemozapočeli smo
vizapočnetezapočeli ste
onizapočnuzapočeli su
Vizapočnetezapočeli ste

LicePrezentPerfekt
jaotpočinjemotpočinjao sam
tiotpočinješotpočinjao si
onotpočinjeotpočinjao je
onaotpočinjeotpočinjala je
onootpočinjeotpočinjalo je
miotpočinjemootpočinjali smo
viotpočinjeteotpočinjali ste
oniotpočinjuotpočinjali su
Viotpočinjeteotpočinjali ste

LicePrezentPerfekt
japočinjempočinjao sam
tipočinješpočinjao si
onpočinjepočinjao je
onapočinjepočinjala je
onopočinjepočinjalo je
mipočinjemopočinjali smo
vipočinjetepočinjali ste
onipočinjupočinjali su
Vipočinjetepočinjali ste

LicePrezentPerfekt
japoduzmempoduzeo sam
tipoduzmešpoduzeo si
onpoduzmepoduzeo je
onapoduzmepoduzela je
onopoduzmepoduzelo je
mipoduzmemopoduzeli smo
vipoduzmetepoduzeli ste
onipoduzmupoduzeli su
Vipoduzmetepoduzeli ste

LicePrezentPerfekt
japoduzimampoduzimao sam
tipoduzimašpoduzimao si
onpoduzimapoduzimao je
onapoduzimapoduzimala je
onopoduzimapoduzimalo je
mipoduzimamopoduzimali smo
vipoduzimatepoduzimali ste
onipoduzimajupoduzimali su
Vipoduzimatepoduzimali ste

LicePrezentPerfekt
janastajemsam nastao
tinastaješsi nastao
onnastajeje nastao
onanastajeje nastala
ononastajeje nastalo
minastajemosmo nastali
vinastajeteste nastali
oninastajusu nastali
Vinastajeteste nastali

LicePrezentPerfekt
jastartamstartao sam
tistartašstartao si
onstartastartao je
onastartastartala je
onostartastartalo je
mistartamostartali smo
vistartatestartali ste
onistartajustartali su
Vistartatestartali ste

LicePrezentPerfekt
jastanemstao sam
tistanešstao si
onstanestao je
onastanestala je
onostanestalo je
mistanemostali smo
vistanetestali ste
onistanustali su
Vistanetestali ste

LicePrezentPerfekt
jazametnemzametnuo sam
tizametnešzametnuo si
onzametnezametnuo je
onazametnezametnula je
onozametnezametnulo je
mizametnemozametnuli smo
vizametnetezametnuli ste
onizametnuzametnuli su
Vizametnetezametnuli ste

LicePrezentPerfekt
jazapočimamzapočimao sam
tizapočimašzapočimao si
onzapočimazapočimao je
onazapočimazapočimala je
onozapočimazapočimalo je
mizapočimamozapočimali smo
vizapočimatezapočimali ste
onizapočimajuzapočimali su
Vizapočimatezapočimali ste

LicePrezentPerfekt
jazapodjenemzapodjenuo sam
tizapodjenešzapodjenuo si
onzapodjenezapodjenuo je
onazapodjenezapodjenula je
onozapodjenezapodjenulo je
mizapodjenemozapodjenuli smo
vizapodjenetezapodjenuli ste
onizapodjenuzapodjenuli su
Vizapodjenetezapodjenuli ste

LicePrezentPerfekt
jazaturimzaturio sam
tizaturišzaturio si
onzaturizaturio je
onazaturizaturila je
onozaturizaturilo je
mizaturimozaturili smo
vizaturitezaturili ste
onizaturezaturili su
Vizaturitezaturili ste
Složenice i fraze
Primjeri