Njemački rječnikUkupno nađeno 43 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.3962 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
das Fordern
traženje [sg ]
das Fordern
zahtijevanje [sg ]
promicanje [sg ]
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
iskati |išće, iskao je| [sg ]
G
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
iskazivati |iskazuje, iskazivao je| [sg ]
G
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
iziskati |iziska, iziskao je| [sg ]
G
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
iziskivati |iziskuje, iziskivao je| [sg ]
G
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
postulirati |postulira, postulirao je| [sg ]
G
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
potraživati |potražuje, potraživao je| [sg ]
G
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
pozivati |poziva, pozivao je| [sg ]
G
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
pozvati |pozove, je pozvao| [sg ]
G
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
pretendirati |pretendira, pretendirao je| [sg ]
G
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
tražiti |traži, tražio je| [sg ]
G
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
trebovati |trebuje, trebovao je| [sg ]
G
fordern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
zahtijevati |zahtijeva, je zahtijevao| [sg ]
G
fördern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
podupirati |podupire, podupirao je| [sg ]
G
fördern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
poduprijeti |podupre, podupro je| [sg ]
G
fördern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
promicati |promiče, promicao je| [sg ]
G
fördern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
protežirati |protežira, protežirao je| [sg ]
G
fördern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
ubrzati |ubrza, ubrzao je| [sg ]
G
fördern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
ubrzavati |ubrzava, ubrzavao je| [sg ]
G
fördern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
unapređivati |unapređuje, unapređivao je| [sg ]
G
fördern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
unaprijediti |unaprijedi, unaprijedio je| [sg ]
G
fördern |fordert, forderte, hat gefordert |
G
uskoriti |uskori, uskorio je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichforderefordertehabe gefordert
duforderstfordertesthast gefordert
erfordertfordertehat gefordert
siefordertfordertehat gefordert
wirfordertfordertehat gefordert
ihrfordernfordertenhaben gefordert
vifordertfordertethabt gefordert
siefordernfordertenhaben gefordert
Siefordernfordertenhaben gefordert

LicePrezentPreteritPerfekt
ichforderefordertehabe gefordert
duforderstfordertesthast gefordert
erfordertfordertehat gefordert
siefordertfordertehat gefordert
wirfordertfordertehat gefordert
ihrfordernfordertenhaben gefordert
vifordertfordertethabt gefordert
siefordernfordertenhaben gefordert
Siefordernfordertenhaben gefordert

LicePrezentPerfekt
jaišćemiskao sam
tiišćešiskao si
onišćeiskao je
onaišćeiskala je
onoišćeiskalo je
miišćemoiskali smo
viišćeteiskali ste
oniišćuiskali su
Viišćeteiskali ste

LicePrezentPerfekt
jaiskazujemiskazivao sam
tiiskazuješiskazivao si
oniskazujeiskazivao je
onaiskazujeiskazivala je
onoiskazujeiskazivalo je
miiskazujemoiskazivali smo
viiskazujeteiskazivali ste
oniiskazujuiskazivali su
Viiskazujeteiskazivali ste

LicePrezentPerfekt
jaiziskamiziskao sam
tiiziskašiziskao si
oniziskaiziskao je
onaiziskaiziskala je
onoiziskaiziskalo je
miiziskamoiziskali smo
viiziskateiziskali ste
oniiziskajuiziskali su
Viiziskateiziskali ste

LicePrezentPerfekt
jaiziskujemiziskivao sam
tiiziskuješiziskivao si
oniziskujeiziskivao je
onaiziskujeiziskivala je
onoiziskujeiziskivalo je
miiziskujemoiziskivali smo
viiziskujeteiziskivali ste
oniiziskujuiziskivali su
Viiziskujeteiziskivali ste

LicePrezentPerfekt
japostulirampostulirao sam
tipostulirašpostulirao si
onpostulirapostulirao je
onapostulirapostulirala je
onopostulirapostuliralo je
mipostuliramopostulirali smo
vipostuliratepostulirali ste
onipostulirajupostulirali su
Vipostuliratepostulirali ste

LicePrezentPerfekt
japotražujempotraživao sam
tipotražuješpotraživao si
onpotražujepotraživao je
onapotražujepotraživala je
onopotražujepotraživalo je
mipotražujemopotraživali smo
vipotražujetepotraživali ste
onipotražujupotraživali su
Vipotražujetepotraživali ste

LicePrezentPerfekt
japozivampozivao sam
tipozivašpozivao si
onpozivapozivao je
onapozivapozivala je
onopozivapozivalo je
mipozivamopozivali smo
vipozivatepozivali ste
onipozivajupozivali su
Vipozivatepozivali ste

LicePrezentPerfekt
japozovemsam pozvao
tipozovešsi pozvao
onpozoveje pozvao
onapozoveje pozvala
onopozoveje pozvalo
mipozovemosmo pozvali
vipozoveteste pozvali
onipozovusu pozvali
Vipozoveteste pozvali

LicePrezentPerfekt
japretendirampretendirao sam
tipretendirašpretendirao si
onpretendirapretendirao je
onapretendirapretendirala je
onopretendirapretendiralo je
mipretendiramopretendirali smo
vipretendiratepretendirali ste
onipretendirajupretendirali su
Vipretendiratepretendirali ste

LicePrezentPerfekt
jatražimtražio sam
titražištražio si
ontražitražio je
onatražitražila je
onotražitražilo je
mitražimotražili smo
vitražitetražili ste
onitražetražili su
Vitražitetražili ste

LicePrezentPerfekt
jatrebujemtrebovao sam
titrebuještrebovao si
ontrebujetrebovao je
onatrebujetrebovala je
onotrebujetrebovalo je
mitrebujemotrebovali smo
vitrebujetetrebovali ste
onitrebujutrebovali su
Vitrebujetetrebovali ste

LicePrezentPerfekt
jazahtijevamsam zahtijevao
tizahtijevašsi zahtijevao
onzahtijevaje zahtijevao
onazahtijevaje zahtijevala
onozahtijevaje zahtijevalo
mizahtijevamosmo zahtijevali
vizahtijevateste zahtijevali
onizahtijevajusu zahtijevali
Vizahtijevateste zahtijevali

LicePrezentPerfekt
japodupirempodupirao sam
tipodupirešpodupirao si
onpodupirepodupirao je
onapodupirepodupirala je
onopodupirepodupiralo je
mipodupiremopodupirali smo
vipodupiretepodupirali ste
onipodupirupodupirali su
Vipodupiretepodupirali ste

LicePrezentPerfekt
japoduprempodupro sam
tipoduprešpodupro si
onpoduprepodupro je
onapoduprepoduprla je
onopoduprepoduprlo je
mipodupremopoduprli smo
vipodupretepoduprli ste
onipoduprupoduprli su
Vipodupretepoduprli ste

LicePrezentPerfekt
japromičempromicao sam
tipromičešpromicao si
onpromičepromicao je
onapromičepromicala je
onopromičepromicalo je
mipromičemopromicali smo
vipromičetepromicali ste
onipromičupromicali su
Vipromičetepromicali ste

LicePrezentPerfekt
japrotežiramprotežirao sam
tiprotežirašprotežirao si
onprotežiraprotežirao je
onaprotežiraprotežirala je
onoprotežiraprotežiralo je
miprotežiramoprotežirali smo
viprotežirateprotežirali ste
oniprotežirajuprotežirali su
Viprotežirateprotežirali ste

LicePrezentPerfekt
jaubrzamubrzao sam
tiubrzašubrzao si
onubrzaubrzao je
onaubrzaubrzala je
onoubrzaubrzalo je
miubrzamoubrzali smo
viubrzateubrzali ste
oniubrzajuubrzali su
Viubrzateubrzali ste

LicePrezentPerfekt
jaubrzavamubrzavao sam
tiubrzavašubrzavao si
onubrzavaubrzavao je
onaubrzavaubrzavala je
onoubrzavaubrzavalo je
miubrzavamoubrzavali smo
viubrzavateubrzavali ste
oniubrzavajuubrzavali su
Viubrzavateubrzavali ste

LicePrezentPerfekt
jaunapređujemunapređivao sam
tiunapređuješunapređivao si
onunapređujeunapređivao je
onaunapređujeunapređivala je
onounapređujeunapređivalo je
miunapređujemounapređivali smo
viunapređujeteunapređivali ste
oniunapređujuunapređivali su
Viunapređujeteunapređivali ste

LicePrezentPerfekt
jaunaprijedimunaprijedio sam
tiunaprijedišunaprijedio si
onunaprijediunaprijedio je
onaunaprijediunaprijedila je
onounaprijediunaprijedilo je
miunaprijedimounaprijedili smo
viunaprijediteunaprijedili ste
oniunaprijedeunaprijedili su
Viunaprijediteunaprijedili ste

LicePrezentPerfekt
jauskorimuskorio sam
tiuskorišuskorio si
onuskoriuskorio je
onauskoriuskorila je
onouskoriuskorilo je
miuskorimouskorili smo
viuskoriteuskorili ste
oniuskoreuskorili su
Viuskoriteuskorili ste
Složenice i fraze