Njemački rječnikUkupno nađeno 73 zapisa. Pretraživanje je trajalo 1.6648 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
anschauen |schaut an, schaute an, hat angeschaut |
G
gledati |gleda, je gledao|
G
ansehen |sieht an, sah an, hat angesehen |
G
gledati |gleda, je gledao|
G
beschauen |beschaut, beschaute, hat beschaut |
G
gledati |gleda, je gledao|
G
blicken |blickt, blickte, hat geblickt |
G
gledati |gleda, je gledao|
G
gucken |guckt, guckte, hat geguckt |
G
gledati |gleda, je gledao|
G
schauen |schaut, schaute, hat geschaut |
G
gledati |gleda, je gledao|
G
sehen |sieht, sah, hat gesehen |
G
gledati |gleda, je gledao|
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichschaue anschaute anhabe angeschaut
duschaust anschautest anhast angeschaut
erschaut anschaute anhat angeschaut
sieschaut anschaute anhat angeschaut
wirschaut anschaute anhat angeschaut
ihrschauen anschauten anhaben angeschaut
vischaut anschautet anhabt angeschaut
sieschauen anschauten anhaben angeschaut
Sieschauen anschauten anhaben angeschaut

LicePrezentPreteritPerfekt
ichsehe ansah anhabe angesehen
dusiehst ansahst anhast angesehen
ersieht ansah anhat angesehen
siesieht ansah anhat angesehen
wirsieht ansah anhat angesehen
ihrsehen ansahen anhaben angesehen
viseht ansaht anhabt angesehen
siesehen ansahen anhaben angesehen
Siesehen ansahen anhaben angesehen

LicePrezentPreteritPerfekt
ichbeschauebeschautehabe beschaut
dubeschaustbeschautesthast beschaut
erbeschautbeschautehat beschaut
siebeschautbeschautehat beschaut
wirbeschautbeschautehat beschaut
ihrbeschauenbeschautenhaben beschaut
vibeschautbeschautethabt beschaut
siebeschauenbeschautenhaben beschaut
Siebeschauenbeschautenhaben beschaut

LicePrezentPreteritPerfekt
ichblickeblicktehabe geblickt
dublickstblicktesthast geblickt
erblicktblicktehat geblickt
sieblicktblicktehat geblickt
wirblicktblicktehat geblickt
ihrblickenblicktenhaben geblickt
viblicktblicktethabt geblickt
sieblickenblicktenhaben geblickt
Sieblickenblicktenhaben geblickt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichguckegucktehabe geguckt
duguckstgucktesthast geguckt
ergucktgucktehat geguckt
siegucktgucktehat geguckt
wirgucktgucktehat geguckt
ihrguckengucktenhaben geguckt
vigucktgucktethabt geguckt
sieguckengucktenhaben geguckt
Sieguckengucktenhaben geguckt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichschaueschautehabe geschaut
duschaustschautesthast geschaut
erschautschautehat geschaut
sieschautschautehat geschaut
wirschautschautehat geschaut
ihrschauenschautenhaben geschaut
vischautschautethabt geschaut
sieschauenschautenhaben geschaut
Sieschauenschautenhaben geschaut

LicePrezentPreteritPerfekt
ichsehesahhabe gesehen
dusiehstsahsthast gesehen
ersiehtsahhat gesehen
siesiehtsahhat gesehen
wirsiehtsahhat gesehen
ihrsehensahenhaben gesehen
visehtsahthabt gesehen
siesehensahenhaben gesehen
Siesehensahenhaben gesehen

LicePrezentPerfekt
jagledamsam gledao
tigledašsi gledao
ongledaje gledao
onagledaje gledala
onogledaje gledalo
migledamosmo gledali
vigledateste gledali
onigledajusu gledali
Vigledateste gledali
Složenice i fraze
Primjeri