Ukupno nađeno 19 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.8406 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
ablehnen |lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt |
G
otklanjati |otklanja, otklanjao je|
G
abschlagen |schlägt ab, schlug ab, hat abgeschlagen |
G
otklanjati |otklanja, otklanjao je|
G
abweisen |weist ab, wies ab, hat abgewiesen |
G
otklanjati |otklanja, otklanjao je|
G
abwenden |wendet ab, wandte ab, hat abgewandt |
G
otklanjati |otklanja, otklanjao je|
G
ausschlagen |schlägt aus, schlug aus, hat ausgeschlagen |
G
otklanjati |otklanja, otklanjao je|
G
zurückweisen |weist zurück, wies zurück, hat zurückgewiesen |
G
otklanjati |otklanja, otklanjao je|
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichlehne ablehnte abhabe abgelehnt
dulehnst ablehntest abhast abgelehnt
erlehnt ablehnte abhat abgelehnt
sielehnt ablehnte abhat abgelehnt
wirlehnt ablehnte abhat abgelehnt
ihrlehnen ablehnten abhaben abgelehnt
vilehnt ablehntet abhabt abgelehnt
sielehnen ablehnten abhaben abgelehnt
Sielehnen ablehnten abhaben abgelehnt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichschlage abschlug abhabe abgeschlagen
duschlägst abschlugst abhast abgeschlagen
erschlägt abschlug abhat abgeschlagen
sieschlägt abschlug abhat abgeschlagen
wirschlägt abschlug abhat abgeschlagen
ihrschlagen abschlugen abhaben abgeschlagen
vischlagt abschlugt abhabt abgeschlagen
sieschlagen abschlugen abhaben abgeschlagen
Sieschlagen abschlugen abhaben abgeschlagen

LicePrezentPreteritPerfekt
ichweise abwies abhabe abgewiesen
duweist abwiest abhast abgewiesen
erweist abwies abhat abgewiesen
sieweist abwies abhat abgewiesen
wirweist abwies abhat abgewiesen
ihrweisen abwiesen abhaben abgewiesen
viweist abwiest abhabt abgewiesen
sieweisen abwiesen abhaben abgewiesen
Sieweisen abwiesen abhaben abgewiesen

LicePrezentPreteritPerfekt
ichwende abwandte abhabe abgewandt
duwendest abwandtest abhast abgewandt
erwendet abwandte abhat abgewandt
siewendet abwandte abhat abgewandt
wirwendet abwandte abhat abgewandt
ihrwenden abwandten abhaben abgewandt
viwendet abwandtet abhabt abgewandt
siewenden abwandten abhaben abgewandt
Siewenden abwandten abhaben abgewandt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichschlage ausschlug aushabe ausgeschlagen
duschlägst ausschlugst aushast ausgeschlagen
erschlägt ausschlug aushat ausgeschlagen
sieschlägt ausschlug aushat ausgeschlagen
wirschlägt ausschlug aushat ausgeschlagen
ihrschlagen ausschlugen aushaben ausgeschlagen
vischlagt ausschlugt aushabt ausgeschlagen
sieschlagen ausschlugen aushaben ausgeschlagen
Sieschlagen ausschlugen aushaben ausgeschlagen

LicePrezentPreteritPerfekt
ichweise zurückwies zurückhabe zurückgewiesen
duweist zurückwiest zurückhast zurückgewiesen
erweist zurückwies zurückhat zurückgewiesen
sieweist zurückwies zurückhat zurückgewiesen
wirweist zurückwies zurückhat zurückgewiesen
ihrweisen zurückwiesen zurückhaben zurückgewiesen
viweist zurückwiest zurückhabt zurückgewiesen
sieweisen zurückwiesen zurückhaben zurückgewiesen
Sieweisen zurückwiesen zurückhaben zurückgewiesen

LicePrezentPerfekt
jaotklanjamotklanjao sam
tiotklanjašotklanjao si
onotklanjaotklanjao je
onaotklanjaotklanjala je
onootklanjaotklanjalo je
miotklanjamootklanjali smo
viotklanjateotklanjali ste
oniotklanjajuotklanjali su
Viotklanjateotklanjali ste
Složenice i fraze