Ukupno nađeno 26 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.5484 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
der Betrug, pl. die Betrüge
das Blendwerk, pl. die Blendwerke
die Gaukelei, pl. die Gaukeleien
der Schwindel, pl. die Schwindel
beschwindeln |beschwindelt, beschwindelte, hat beschwindelt |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
betören |betört, betörte, hat betört |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
betrügen |betrügt, betrog, hat betrügen |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
bluffen |blufft, bluffte, hat geblufft |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
hintergehen |hintergeht, hinterging, hat hintergangen |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
irreführen |führt irre, führte irre, hat irregeführt |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
irreleiten |leitet irre, leitete irre, hat irregeleitet |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
irren |irrt, irrte, hat geirrt |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
narren |narrt, narrte, hat genarrt |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
prellen |prellt, prellte, hat geprellt |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |, pl. die Zauberkünste
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G
prevariti |prevari, je prevario|, pl. prevare
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichbeschwindlebeschwindeltehabe beschwindelt
dubeschwindelstbeschwindeltesthast beschwindelt
erbeschwindeltbeschwindeltehat beschwindelt
siebeschwindeltbeschwindeltehat beschwindelt
wirbeschwindeltbeschwindeltehat beschwindelt
ihrbeschwindelnbeschwindeltenhaben beschwindelt
vibeschwindeltbeschwindeltethabt beschwindelt
siebeschwindelnbeschwindeltenhaben beschwindelt
Siebeschwindelnbeschwindeltenhaben beschwindelt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichbetörebetörtehabe betört
dubetörstbetörtesthast betört
erbetörtbetörtehat betört
siebetörtbetörtehat betört
wirbetörtbetörtehat betört
ihrbetörenbetörtenhaben betört
vibetörtbetörtethabt betört
siebetörenbetörtenhaben betört
Siebetörenbetörtenhaben betört

LicePrezentPreteritPerfekt
ichbetrügebetroghabe betrügen
dubetrügstbetrogsthast betrügen
erbetrügtbetroghat betrügen
siebetrügtbetroghat betrügen
wirbetrügtbetroghat betrügen
ihrbetrügenbetrogenhaben betrügen
vibetrügtbetrogthabt betrügen
siebetrügenbetrogenhaben betrügen
Siebetrügenbetrogenhaben betrügen

LicePrezentPreteritPerfekt
ichbluffeblufftehabe geblufft
dubluffstblufftesthast geblufft
erblufftblufftehat geblufft
sieblufftblufftehat geblufft
wirblufftblufftehat geblufft
ihrbluffenblufftenhaben geblufft
viblufftblufftethabt geblufft
siebluffenblufftenhaben geblufft
Siebluffenblufftenhaben geblufft

LicePrezentPreteritPerfekt
ichhintergehehinterginghabe hintergangen
duhintergehsthintergingsthast hintergangen
erhintergehthinterginghat hintergangen
siehintergehthinterginghat hintergangen
wirhintergehthinterginghat hintergangen
ihrhintergehenhintergingenhaben hintergangen
vihintergehthintergingthabt hintergangen
siehintergehenhintergingenhaben hintergangen
Siehintergehenhintergingenhaben hintergangen

LicePrezentPreteritPerfekt
ichführe irreführte irrehabe irregeführt
duführst irreführtest irrehast irregeführt
erführt irreführte irrehat irregeführt
sieführt irreführte irrehat irregeführt
wirführt irreführte irrehat irregeführt
ihrführen irreführten irrehaben irregeführt
viführt irreführtet irrehabt irregeführt
sieführen irreführten irrehaben irregeführt
Sieführen irreführten irrehaben irregeführt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichleite irreleitete irrehabe irregeleitet
duleitest irreleitetest irrehast irregeleitet
erleitet irreleitete irrehat irregeleitet
sieleitet irreleitete irrehat irregeleitet
wirleitet irreleitete irrehat irregeleitet
ihrleiten irreleiteten irrehaben irregeleitet
vileitet irreleitetet irrehabt irregeleitet
sieleiten irreleiteten irrehaben irregeleitet
Sieleiten irreleiteten irrehaben irregeleitet

LicePrezentPreteritPerfekt
ichirreirrtehabe geirrt
duirrstirrtesthast geirrt
erirrtirrtehat geirrt
sieirrtirrtehat geirrt
wirirrtirrtehat geirrt
ihrirrenirrtenhaben geirrt
viirrtirrtethabt geirrt
sieirrenirrtenhaben geirrt
Sieirrenirrtenhaben geirrt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichnarrenarrtehabe genarrt
dunarrstnarrtesthast genarrt
ernarrtnarrtehat genarrt
sienarrtnarrtehat genarrt
wirnarrtnarrtehat genarrt
ihrnarrennarrtenhaben genarrt
vinarrtnarrtethabt genarrt
sienarrennarrtenhaben genarrt
Sienarrennarrtenhaben genarrt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichprelleprelltehabe geprellt
duprellstprelltesthast geprellt
erprelltprelltehat geprellt
sieprelltprelltehat geprellt
wirprelltprelltehat geprellt
ihrprellenprelltenhaben geprellt
viprelltprelltethabt geprellt
sieprellenprelltenhaben geprellt
Sieprellenprelltenhaben geprellt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichtauschetauschtehabe getauscht
dutauschsttauschtesthast getauscht
ertauschttauschtehat getauscht
sietauschttauschtehat getauscht
wirtauschttauschtehat getauscht
ihrtauschentauschtenhaben getauscht
vitauschttauschtethabt getauscht
sietauschentauschtenhaben getauscht
Sietauschentauschtenhaben getauscht

LicePrezentPerfekt
japrevarimsam prevario
tiprevarišsi prevario
onprevarije prevario
onaprevarije prevarila
onoprevarije prevarilo
miprevarimosmo prevarili
viprevariteste prevarili
oniprevaresu prevarili
Viprevariteste prevarili
Složenice i fraze