Njemački rječnikUkupno nađeno 57 zapisa. Pretraživanje je trajalo 2.1158 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
das Sammeln
kupljenje [sg ]
das Sammeln
pobiranje [sg ]
das Sammeln
pribiranje [sg ]
das Sammeln
prikupljanje [sg ]
das Sammeln
sabiranje [sg ]
das Sammeln
sakupljanje [sg ]
das Sammeln
skupljanje [sg ]
das Sammeln
spremanje [sg ]
das Sammeln
ubiranje [sg ]
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
akumulirati |akumulira, akumulirao je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
iskupiti |iskupi, iskupio je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
koncentrirati |koncentrira, koncentrirao je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
pobirati |pobire, pobirao je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
pokupiti |pokupi, pokupio je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
pribirati |pribire, pribirao je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
prikupiti |prikupi, prikupio je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
sabirati |sabire, sabirao je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
sabrati |sabere, sabrao je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
sakupiti |sakupi, sakupio je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
sakupljati |sakuplja, sakupljao je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
skupiti |skupi, skupio je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
skupljati |skuplja, je skupljao| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
ubirati |ubire, ubirao je| [sg ]
G
sammeln |sammelt, sammelte, hat gesammelt |
G
okupiti [sg ]

LicePrezentPreteritPerfekt
ichsammlesammeltehabe gesammelt
dusammelstsammeltesthast gesammelt
ersammeltsammeltehat gesammelt
siesammeltsammeltehat gesammelt
wirsammeltsammeltehat gesammelt
ihrsammelnsammeltenhaben gesammelt
visammeltsammeltethabt gesammelt
siesammelnsammeltenhaben gesammelt
Siesammelnsammeltenhaben gesammelt

LicePrezentPerfekt
jaakumuliramakumulirao sam
tiakumulirašakumulirao si
onakumuliraakumulirao je
onaakumuliraakumulirala je
onoakumuliraakumuliralo je
miakumuliramoakumulirali smo
viakumulirateakumulirali ste
oniakumulirajuakumulirali su
Viakumulirateakumulirali ste

LicePrezentPerfekt
jaiskupimiskupio sam
tiiskupišiskupio si
oniskupiiskupio je
onaiskupiiskupila je
onoiskupiiskupilo je
miiskupimoiskupili smo
viiskupiteiskupili ste
oniiskupeiskupili su
Viiskupiteiskupili ste

LicePrezentPerfekt
jakoncentriramkoncentrirao sam
tikoncentriraškoncentrirao si
onkoncentrirakoncentrirao je
onakoncentrirakoncentrirala je
onokoncentrirakoncentriralo je
mikoncentriramokoncentrirali smo
vikoncentriratekoncentrirali ste
onikoncentrirajukoncentrirali su
Vikoncentriratekoncentrirali ste

LicePrezentPerfekt
japobirempobirao sam
tipobirešpobirao si
onpobirepobirao je
onapobirepobirala je
onopobirepobiralo je
mipobiremopobirali smo
vipobiretepobirali ste
onipobirupobirali su
Vipobiretepobirali ste

LicePrezentPerfekt
japokupimpokupio sam
tipokupišpokupio si
onpokupipokupio je
onapokupipokupila je
onopokupipokupilo je
mipokupimopokupili smo
vipokupitepokupili ste
onipokupepokupili su
Vipokupitepokupili ste

LicePrezentPerfekt
japribirempribirao sam
tipribirešpribirao si
onpribirepribirao je
onapribirepribirala je
onopribirepribiralo je
mipribiremopribirali smo
vipribiretepribirali ste
onipribirupribirali su
Vipribiretepribirali ste

LicePrezentPerfekt
japrikupimprikupio sam
tiprikupišprikupio si
onprikupiprikupio je
onaprikupiprikupila je
onoprikupiprikupilo je
miprikupimoprikupili smo
viprikupiteprikupili ste
oniprikupeprikupili su
Viprikupiteprikupili ste

LicePrezentPerfekt
jasabiremsabirao sam
tisabirešsabirao si
onsabiresabirao je
onasabiresabirala je
onosabiresabiralo je
misabiremosabirali smo
visabiretesabirali ste
onisabirusabirali su
Visabiretesabirali ste

LicePrezentPerfekt
jasaberemsabrao sam
tisaberešsabrao si
onsaberesabrao je
onasaberesabrala je
onosaberesabralo je
misaberemosabrali smo
visaberetesabrali ste
onisaberusabrali su
Visaberetesabrali ste

LicePrezentPerfekt
jasakupimsakupio sam
tisakupišsakupio si
onsakupisakupio je
onasakupisakupila je
onosakupisakupilo je
misakupimosakupili smo
visakupitesakupili ste
onisakupesakupili su
Visakupitesakupili ste

LicePrezentPerfekt
jasakupljamsakupljao sam
tisakupljašsakupljao si
onsakupljasakupljao je
onasakupljasakupljala je
onosakupljasakupljalo je
misakupljamosakupljali smo
visakupljatesakupljali ste
onisakupljajusakupljali su
Visakupljatesakupljali ste

LicePrezentPerfekt
jaskupimskupio sam
tiskupišskupio si
onskupiskupio je
onaskupiskupila je
onoskupiskupilo je
miskupimoskupili smo
viskupiteskupili ste
oniskupeskupili su
Viskupiteskupili ste

LicePrezentPerfekt
jaskupljamsam skupljao
tiskupljašsi skupljao
onskupljaje skupljao
onaskupljaje skupljala
onoskupljaje skupljalo
miskupljamosmo skupljali
viskupljateste skupljali
oniskupljajusu skupljali
Viskupljateste skupljali

LicePrezentPerfekt
jaubiremubirao sam
tiubirešubirao si
onubireubirao je
onaubireubirala je
onoubireubiralo je
miubiremoubirali smo
viubireteubirali ste
oniubiruubirali su
Viubireteubirali ste
Složenice i fraze