Ukupno nađeno 59 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.6070 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
mijenjanje [sg ]
varanje [sg ]
tauschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
mijenjati |mijenja, mijenjao je| [sg ]
G
tauschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
promijeniti |promijeni, je promijenio| [sg ]
G
tauschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
razmijeniti |razmijeni, razmijenio je| [sg ]
G
tauschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
razmjenjivati |razmjenjuje, razmjenjivao je| [sg ]
G
tauschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
trampiti |trampi, trampio je| [sg ]
G
tauschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
zamijeniti |zamijeni, zamijenio je| [sg ]
G
tauschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
zamjenjivati |zamjenjuje, zamjenjivao je| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
izlijati |izlije, izlijao je| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
mistificirati |mistificira, mistificirao je| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
obmanuti |obmane, obmanuo je| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
obmanjivati |obmanjuje, obmanjivao je| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
prevariti |prevari, je prevario| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
opsjeniti |opsjeni, opsjenio je| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
prevariti |prevari, je prevario| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
zaslijepiti |zaslijepi, zaslijepio je| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
zasljepljivati |zasljepljuje, zasljepljivao je| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
varati |vara, je varao| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
zavarati |zavara, zavarao je| [sg ]
G
täuschen |täuscht, täuschte, hat getäuscht |
G
zavaravati |zavarava, zavaravao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichtauschetauschtehabe getauscht
dutauschsttauschtesthast getauscht
ertauschttauschtehat getauscht
sietauschttauschtehat getauscht
wirtauschttauschtehat getauscht
ihrtauschentauschtenhaben getauscht
vitauschttauschtethabt getauscht
sietauschentauschtenhaben getauscht
Sietauschentauschtenhaben getauscht

LicePrezentPreteritPerfekt
ichtauschetauschtehabe getauscht
dutauschsttauschtesthast getauscht
ertauschttauschtehat getauscht
sietauschttauschtehat getauscht
wirtauschttauschtehat getauscht
ihrtauschentauschtenhaben getauscht
vitauschttauschtethabt getauscht
sietauschentauschtenhaben getauscht
Sietauschentauschtenhaben getauscht

LicePrezentPerfekt
jamijenjammijenjao sam
timijenjašmijenjao si
onmijenjamijenjao je
onamijenjamijenjala je
onomijenjamijenjalo je
mimijenjamomijenjali smo
vimijenjatemijenjali ste
onimijenjajumijenjali su
Vimijenjatemijenjali ste

LicePrezentPerfekt
japromijenimsam promijenio
tipromijenišsi promijenio
onpromijenije promijenio
onapromijenije promijenila
onopromijenije promijenilo
mipromijenimosmo promijenili
vipromijeniteste promijenili
onipromijenesu promijenili
Vipromijeniteste promijenili

LicePrezentPerfekt
jarazmijenimrazmijenio sam
tirazmijenišrazmijenio si
onrazmijenirazmijenio je
onarazmijenirazmijenila je
onorazmijenirazmijenilo je
mirazmijenimorazmijenili smo
virazmijeniterazmijenili ste
onirazmijenerazmijenili su
Virazmijeniterazmijenili ste

LicePrezentPerfekt
jarazmjenjujemrazmjenjivao sam
tirazmjenjuješrazmjenjivao si
onrazmjenjujerazmjenjivao je
onarazmjenjujerazmjenjivala je
onorazmjenjujerazmjenjivalo je
mirazmjenjujemorazmjenjivali smo
virazmjenjujeterazmjenjivali ste
onirazmjenjujurazmjenjivali su
Virazmjenjujeterazmjenjivali ste

LicePrezentPerfekt
jatrampimtrampio sam
titrampištrampio si
ontrampitrampio je
onatrampitrampila je
onotrampitrampilo je
mitrampimotrampili smo
vitrampitetrampili ste
onitrampetrampili su
Vitrampitetrampili ste

LicePrezentPerfekt
jazamijenimzamijenio sam
tizamijenišzamijenio si
onzamijenizamijenio je
onazamijenizamijenila je
onozamijenizamijenilo je
mizamijenimozamijenili smo
vizamijenitezamijenili ste
onizamijenezamijenili su
Vizamijenitezamijenili ste

LicePrezentPerfekt
jazamjenjujemzamjenjivao sam
tizamjenjuješzamjenjivao si
onzamjenjujezamjenjivao je
onazamjenjujezamjenjivala je
onozamjenjujezamjenjivalo je
mizamjenjujemozamjenjivali smo
vizamjenjujetezamjenjivali ste
onizamjenjujuzamjenjivali su
Vizamjenjujetezamjenjivali ste

LicePrezentPerfekt
jaizlijemizlijao sam
tiizliješizlijao si
onizlijeizlijao je
onaizlijeizlijala je
onoizlijeizlijalo je
miizlijemoizlijali smo
viizlijeteizlijali ste
oniizlijuizlijali su
Viizlijeteizlijali ste

LicePrezentPerfekt
jamistificirammistificirao sam
timistificirašmistificirao si
onmistificiramistificirao je
onamistificiramistificirala je
onomistificiramistificiralo je
mimistificiramomistificirali smo
vimistificiratemistificirali ste
onimistificirajumistificirali su
Vimistificiratemistificirali ste

LicePrezentPerfekt
jaobmanemobmanuo sam
tiobmanešobmanuo si
onobmaneobmanuo je
onaobmaneobmanula je
onoobmaneobmanulo je
miobmanemoobmanuli smo
viobmaneteobmanuli ste
oniobmanuobmanuli su
Viobmaneteobmanuli ste

LicePrezentPerfekt
jaobmanjujemobmanjivao sam
tiobmanjuješobmanjivao si
onobmanjujeobmanjivao je
onaobmanjujeobmanjivala je
onoobmanjujeobmanjivalo je
miobmanjujemoobmanjivali smo
viobmanjujeteobmanjivali ste
oniobmanjujuobmanjivali su
Viobmanjujeteobmanjivali ste

LicePrezentPerfekt
japrevarimsam prevario
tiprevarišsi prevario
onprevarije prevario
onaprevarije prevarila
onoprevarije prevarilo
miprevarimosmo prevarili
viprevariteste prevarili
oniprevaresu prevarili
Viprevariteste prevarili

LicePrezentPerfekt
jaopsjenimopsjenio sam
tiopsjenišopsjenio si
onopsjeniopsjenio je
onaopsjeniopsjenila je
onoopsjeniopsjenilo je
miopsjenimoopsjenili smo
viopsjeniteopsjenili ste
oniopsjeneopsjenili su
Viopsjeniteopsjenili ste

LicePrezentPerfekt
jazaslijepimzaslijepio sam
tizaslijepišzaslijepio si
onzaslijepizaslijepio je
onazaslijepizaslijepila je
onozaslijepizaslijepilo je
mizaslijepimozaslijepili smo
vizaslijepitezaslijepili ste
onizaslijepezaslijepili su
Vizaslijepitezaslijepili ste

LicePrezentPerfekt
jazasljepljujemzasljepljivao sam
tizasljepljuješzasljepljivao si
onzasljepljujezasljepljivao je
onazasljepljujezasljepljivala je
onozasljepljujezasljepljivalo je
mizasljepljujemozasljepljivali smo
vizasljepljujetezasljepljivali ste
onizasljepljujuzasljepljivali su
Vizasljepljujetezasljepljivali ste

LicePrezentPerfekt
javaramsam varao
tivarašsi varao
onvaraje varao
onavaraje krala
onovaraje varalo
mivaramosmo varali
vivarateste varali
onivarajusu varali
Vivarateste varali

LicePrezentPerfekt
jazavaramzavarao sam
tizavarašzavarao si
onzavarazavarao je
onazavarazavarala je
onozavarazavaralo je
mizavaramozavarali smo
vizavaratezavarali ste
onizavarajuzavarali su
Vizavaratezavarali ste

LicePrezentPerfekt
jazavaravamzavaravao sam
tizavaravašzavaravao si
onzavaravazavaravao je
onazavaravazavaravala je
onozavaravazavaravalo je
mizavaravamozavaravali smo
vizavaravatezavaravali ste
onizavaravajuzavaravali su
Vizavaravatezavaravali ste
Složenice i fraze
Primjeri