Njemački rječnikUkupno nađeno 16 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.6602 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
mijenjanje [sg ]
obraćanje [sg ]
zamjena [sg ]
umwandeln |wandelt um, wandelte um, hat umgewandelt |
G
metamorfozirati |metamorfozira, metamorfozirao je| [sg ]
G
umwandeln |wandelt um, wandelte um, hat umgewandelt |
G
mijenjati |mijenja, mijenjao je| [sg ]
G
umwandeln |wandelt um, wandelte um, hat umgewandelt |
G
obraćati |obraća, obraćao je| [sg ]
G
umwandeln |wandelt um, wandelte um, hat umgewandelt |
G
preinačiti |preinači, preinačio je| [sg ]
G
umwandeln |wandelt um, wandelte um, hat umgewandelt |
G
pretvarati |pretvara, pretvarao je| [sg ]
G
umwandeln |wandelt um, wandelte um, hat umgewandelt |
G
pretvoriti |pretvori, pretvorio je| [sg ]
G
umwandeln |wandelt um, wandelte um, hat umgewandelt |
G
promijeniti |promijeni, je promijenio| [sg ]
G
umwandeln |wandelt um, wandelte um, hat umgewandelt |
G
transformirati |transformira, transformirao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichwandle umwandelte umhabe umgewandelt
duwandelst umwandeltest umhast umgewandelt
erwandelt umwandelte umhat umgewandelt
siewandelt umwandelte umhat umgewandelt
wirwandelt umwandelte umhat umgewandelt
ihrwandeln umwandelten umhaben umgewandelt
viwandelt umwandeltet umhabt umgewandelt
siewandeln umwandelten umhaben umgewandelt
Siewandeln umwandelten umhaben umgewandelt

LicePrezentPerfekt
jametamorfozirammetamorfozirao sam
timetamorfozirašmetamorfozirao si
onmetamorfozirametamorfozirao je
onametamorfozirametamorfozirala je
onometamorfozirametamorfoziralo je
mimetamorfoziramometamorfozirali smo
vimetamorfoziratemetamorfozirali ste
onimetamorfozirajumetamorfozirali su
Vimetamorfoziratemetamorfozirali ste

LicePrezentPerfekt
jamijenjammijenjao sam
timijenjašmijenjao si
onmijenjamijenjao je
onamijenjamijenjala je
onomijenjamijenjalo je
mimijenjamomijenjali smo
vimijenjatemijenjali ste
onimijenjajumijenjali su
Vimijenjatemijenjali ste

LicePrezentPerfekt
jaobraćamobraćao sam
tiobraćašobraćao si
onobraćaobraćao je
onaobraćaobraćala je
onoobraćaobraćalo je
miobraćamoobraćali smo
viobraćateobraćali ste
oniobraćajuobraćali su
Viobraćateobraćali ste

LicePrezentPerfekt
japreinačimpreinačio sam
tipreinačišpreinačio si
onpreinačipreinačio je
onapreinačipreinačila je
onopreinačipreinačilo je
mipreinačimopreinačili smo
vipreinačitepreinačili ste
onipreinačepreinačili su
Vipreinačitepreinačili ste

LicePrezentPerfekt
japretvarampretvarao sam
tipretvarašpretvarao si
onpretvarapretvarao je
onapretvarapretvarala je
onopretvarapretvaralo je
mipretvaramopretvarali smo
vipretvaratepretvarali ste
onipretvarajupretvarali su
Vipretvaratepretvarali ste

LicePrezentPerfekt
japretvorimpretvorio sam
tipretvorišpretvorio si
onpretvoripretvorio je
onapretvoripretvorila je
onopretvoripretvorilo je
mipretvorimopretvorili smo
vipretvoritepretvorili ste
onipretvorepretvorili su
Vipretvoritepretvorili ste

LicePrezentPerfekt
japromijenimsam promijenio
tipromijenišsi promijenio
onpromijenije promijenio
onapromijenije promijenila
onopromijenije promijenilo
mipromijenimosmo promijenili
vipromijeniteste promijenili
onipromijenesu promijenili
Vipromijeniteste promijenili

LicePrezentPerfekt
jatransformiramtransformirao sam
titransformiraštransformirao si
ontransformiratransformirao je
onatransformiratransformirala je
onotransformiratransformiralo je
mitransformiramotransformirali smo
vitransformiratetransformirali ste
onitransformirajutransformirali su
Vitransformiratetransformirali ste
Složenice i fraze