Ukupno nađeno 12 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.5213 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
anhalten |hält an, hielt an, hat angehalten |
G
ustaviti |ustavi, ustavio je|
G
bremsen |bremst, bremste, hat gebremst |
G
ustaviti |ustavi, ustavio je|
G
gerben |gerbt, gerbte, hat gegerbt |
G
ustaviti |ustavi, ustavio je|
G
hemmen |hemmt, hemmte, hat gehemmt |
G
ustaviti |ustavi, ustavio je|
G
lohen |loht, lohte, hat geloht |
G
ustaviti |ustavi, ustavio je|
G
verlangsamen |verlangsamt, verlangsamte, hat verlangsamt |
G
ustaviti |ustavi, ustavio je|
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichhalte anhielt anhabe angehalten
duhältst anhieltst anhast angehalten
erhält anhielt anhat angehalten
siehält anhielt anhat angehalten
wirhält anhielt anhat angehalten
ihrhalten anhielten anhaben angehalten
vihaltet anhieltet anhabt angehalten
siehalten anhielten anhaben angehalten
Siehalten anhielten anhaben angehalten

LicePrezentPreteritPerfekt
ichbremsebremstehabe gebremst
dubremsestbremstesthast gebremst
erbremstbremstehat gebremst
siebremstbremstehat gebremst
wirbremstbremstehat gebremst
ihrbremsenbremstenhaben gebremst
vibremstbremstethabt gebremst
siebremsenbremstenhaben gebremst
Siebremsenbremstenhaben gebremst

LicePrezentPreteritPerfekt
ichgerbegerbtehabe gegerbt
dugerbstgerbtesthast gegerbt
ergerbtgerbtehat gegerbt
siegerbtgerbtehat gegerbt
wirgerbtgerbtehat gegerbt
ihrgerbengerbtenhaben gegerbt
vigerbtgerbtethabt gegerbt
siegerbengerbtenhaben gegerbt
Siegerbengerbtenhaben gegerbt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichhemmehemmtehabe gehemmt
duhemmsthemmtesthast gehemmt
erhemmthemmtehat gehemmt
siehemmthemmtehat gehemmt
wirhemmthemmtehat gehemmt
ihrhemmenhemmtenhaben gehemmt
vihemmthemmtethabt gehemmt
siehemmenhemmtenhaben gehemmt
Siehemmenhemmtenhaben gehemmt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichlohelohtehabe geloht
dulohstlohtesthast geloht
erlohtlohtehat geloht
sielohtlohtehat geloht
wirlohtlohtehat geloht
ihrlohenlohtenhaben geloht
vilohtlohtethabt geloht
sielohenlohtenhaben geloht
Sielohenlohtenhaben geloht

LicePrezentPreteritPerfekt
ichverlangsameverlangsamtehabe verlangsamt
duverlangsamstverlangsamtesthast verlangsamt
erverlangsamtverlangsamtehat verlangsamt
sieverlangsamtverlangsamtehat verlangsamt
wirverlangsamtverlangsamtehat verlangsamt
ihrverlangsamenverlangsamtenhaben verlangsamt
viverlangsamtverlangsamtethabt verlangsamt
sieverlangsamenverlangsamtenhaben verlangsamt
Sieverlangsamenverlangsamtenhaben verlangsamt

LicePrezentPerfekt
jaustavimustavio sam
tiustavišustavio si
onustaviustavio je
onaustaviustavila je
onoustaviustavilo je
miustavimoustavili smo
viustaviteustavili ste
oniustaveustavili su
Viustaviteustavili ste
Složenice i fraze