Ukupno nađeno 12 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.5877 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
smuđenje [sg ]
versengen |versengt, versengte, hat versengt |
G
opaliti |opali, opalio je| [sg ]
G
versengen |versengt, versengte, hat versengt |
G
opeći |opeće, opekao je| [sg ]
G
versengen |versengt, versengte, hat versengt |
G
opržiti |oprži, opržio je| [sg ]
G
versengen |versengt, versengte, hat versengt |
G
ožeći |ožeže, ožegao je| [sg ]
G
versengen |versengt, versengte, hat versengt |
G
popaliti |popali, popalio je| [sg ]
G
versengen |versengt, versengte, hat versengt |
G
prljiti |prlji, prljio je| [sg ]
G
versengen |versengt, versengte, hat versengt |
G
progorjeti |progori, progorio je| [sg ]
G
versengen |versengt, versengte, hat versengt |
G
smuditi |smudi, smudio je| [sg ]
G
versengen |versengt, versengte, hat versengt |
G
sparušiti |sparuši, sparušio je| [sg ]
G
versengen |versengt, versengte, hat versengt |
G
žeći |žeže, žegao je| [sg ]
G
versengen |versengt, versengte, hat versengt |
G
žgati |žga, žgao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichversengeversengtehabe versengt
duversengstversengtesthast versengt
erversengtversengtehat versengt
sieversengtversengtehat versengt
wirversengtversengtehat versengt
ihrversengenversengtenhaben versengt
viversengtversengtethabt versengt
sieversengenversengtenhaben versengt
Sieversengenversengtenhaben versengt

LicePrezentPerfekt
jaopalimopalio sam
tiopališopalio si
onopaliopalio je
onaopaliopalila je
onoopaliopalilo je
miopalimoopalili smo
viopaliteopalili ste
oniopaleopalili su
Viopaliteopalili ste

LicePrezentPerfekt
jaopećemopekao sam
tiopećešopekao si
onopećeopekao je
onaopećeopekla je
onoopećeopeklo je
miopećemoopekli smo
viopećeteopekli ste
oniopekuopekli su
Viopećeteopekli ste

LicePrezentPerfekt
jaopržimopržio sam
tiopržišopržio si
onopržiopržio je
onaopržiopržila je
onoopržiopržilo je
miopržimoopržili smo
viopržiteopržili ste
oniopržeopržili su
Viopržiteopržili ste

LicePrezentPerfekt
jaožežemožegao sam
tiožežešožegao si
onožežeožegao je
onaožežeožegla je
onoožežeožeglo je
miožežemoožegli smo
viožežeteožegli ste
oniožežuožegli su
Viožežeteožegli ste

LicePrezentPerfekt
japopalimpopalio sam
tipopališpopalio si
onpopalipopalio je
onapopalipopalila je
onopopalipopalilo je
mipopalimopopalili smo
vipopalitepopalili ste
onipopalepopalili su
Vipopalitepopalili ste

LicePrezentPerfekt
japrljimprljio sam
tiprljišprljio si
onprljiprljio je
onaprljiprljila je
onoprljiprljilo je
miprljimoprljili smo
viprljiteprljili ste
oniprljeprljili su
Viprljiteprljili ste

LicePrezentPerfekt
japrogorimprogorio sam
tiprogorišprogorio si
onprogoriprogorio je
onaprogoriprogorila je
onoprogoriprogorilo je
miprogorimoprogorjeli smo
viprogoriteprogorjeli ste
oniprogoreprogorjeli su
Viprogoriteprogorjeli ste

LicePrezentPerfekt
jasmudimsmudio sam
tismudišsmudio si
onsmudismudio je
onasmudismudila je
onosmudismudilo je
mismudimosmudili smo
vismuditesmudili ste
onismudesmudili su
Vismuditesmudili ste

LicePrezentPerfekt
jasparušimsparušio sam
tisparušišsparušio si
onsparušisparušio je
onasparušisparušila je
onosparušisparušilo je
misparušimosparušili smo
visparušitesparušili ste
onisparušesparušili su
Visparušitesparušili ste

LicePrezentPerfekt
jažežemžegao sam
tižežešžegao si
onžežežegao je
onažežežegla je
onožežežeglo je
mižežemožegli smo
vižežetežegli ste
onižežužegli su
Vižežetežegli ste

LicePrezentPerfekt
jažgamžgao sam
tižgašžgao si
onžgažgao je
onažgažgala je
onožgažgalo je
mižgamožgali smo
vižgatežgali ste
onižgajužgali su
Vižgatežgali ste