Njemački rječnikUkupno nađeno 9 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.4989 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
brüllen |brüllt, brüllte, hat gebrüllt |
G
vikati |viče, je vikao|
G
lärmen |lärmt, lärmte, hat gelärmt |
G
vikati |viče, je vikao|
G
rufen |ruft, rief, hat gerufen |
G
vikati |viče, je vikao|
G
rumoren |rumort, rumorte, hat rumort |
G
vikati |viče, je vikao|
G
schreien |schreit, schrie, hat geschrien |
G
vikati |viče, je vikao|
G
zetern |zetert, zeterte, hat gezetert |
G
vikati |viče, je vikao|
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichbrüllebrülltehabe gebrüllt
dubrüllstbrülltesthast gebrüllt
erbrülltbrülltehat gebrüllt
siebrülltbrülltehat gebrüllt
wirbrülltbrülltehat gebrüllt
ihrbrüllenbrülltenhaben gebrüllt
vibrülltbrülltethabt gebrüllt
siebrüllenbrülltenhaben gebrüllt
Siebrüllenbrülltenhaben gebrüllt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichlärmelärmtehabe gelärmt
dulärmstlärmtesthast gelärmt
erlärmtlärmtehat gelärmt
sielärmtlärmtehat gelärmt
wirlärmtlärmtehat gelärmt
ihrlärmenlärmtenhaben gelärmt
vilärmtlärmtethabt gelärmt
sielärmenlärmtenhaben gelärmt
Sielärmenlärmtenhaben gelärmt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichruferiefhabe gerufen
durufstriefsthast gerufen
erruftriefhat gerufen
sieruftriefhat gerufen
wirruftriefhat gerufen
ihrrufenriefenhaben gerufen
viruftriefthabt gerufen
sierufenriefenhaben gerufen
Sierufenriefenhaben gerufen

LicePrezentPreteritPerfekt
ichrumorerumortehabe rumort
durumorstrumortesthast rumort
errumortrumortehat rumort
sierumortrumortehat rumort
wirrumortrumortehat rumort
ihrrumorenrumortenhaben rumort
virumortrumortethabt rumort
sierumorenrumortenhaben rumort
Sierumorenrumortenhaben rumort

LicePrezentPreteritPerfekt
ichschreieschriehabe geschrien
duschreistschriesthast geschrien
erschreitschriehat geschrien
sieschreitschriehat geschrien
wirschreitschriehat geschrien
ihrschreienschrienhaben geschrien
vischreitschriethabt geschrien
sieschreienschrienhaben geschrien
Sieschreienschrienhaben geschrien

LicePrezentPreteritPerfekt
ichzeterezetertehabe gezetert
duzeterstzetertesthast gezetert
erzetertzetertehat gezetert
siezetertzetertehat gezetert
wirzetertzetertehat gezetert
ihrzeternzetertenhaben gezetert
vizetertzetertethabt gezetert
siezeternzetertenhaben gezetert
Siezeternzetertenhaben gezetert

LicePrezentPerfekt
javičemsam vikao
tivičešsi vikao
onvičeje vikao
onavičeje vikala
onovičeje vikalo
mivičemosmo vikali
vivičeteste vikali
onivičusu vikali
Vivičeteste vikali
Složenice i fraze