Ukupno nađeno 7 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.3615 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
anschirren |schirrt an, schirrte an, hat angeschirrt |
G
zapregnuti |zapregne, zapregnuo je|
G
anspannen |spannt an, spannte an, hat angespannt |
G
zapregnuti |zapregne, zapregnuo je|
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichschirre anschirrte anhabe angeschirrt
duschirrst anschirrtest anhast angeschirrt
erschirrt anschirrte anhat angeschirrt
sieschirrt anschirrte anhat angeschirrt
wirschirrt anschirrte anhat angeschirrt
ihrschirren anschirrten anhaben angeschirrt
vischirrt anschirrtet anhabt angeschirrt
sieschirren anschirrten anhaben angeschirrt
Sieschirren anschirrten anhaben angeschirrt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichspanne anspannte anhabe angespannt
duspannst anspanntest anhast angespannt
erspannt anspannte anhat angespannt
siespannt anspannte anhat angespannt
wirspannt anspannte anhat angespannt
ihrspannen anspannten anhaben angespannt
vispannt anspanntet anhabt angespannt
siespannen anspannten anhaben angespannt
Siespannen anspannten anhaben angespannt

LicePrezentPerfekt
jazapregnemzapregnuo sam
tizapregnešzapregnuo si
onzapregnezapregnuo je
onazapregnezapregnula je
onozapregnezapregnulo je
mizapregnemozapregnuli smo
vizapregnetezapregnuli ste
onizapregnuzapregnuli su
Vizapregnetezapregnuli ste
Složenice i fraze