Njemački rječnikUkupno nađeno 39 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.2433 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
potpasati |potpaše, potpasao je| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
pridušiti |priduši, pridušio je| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
prigušiti |priguši, prigušio je| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
prigušivati |prigušuje, prigušivao je| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
sustegnuti |sustegne, sustegnuo je| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
suzdržati |suzdrži, suzdržao je| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
usporavati |usporava, usporavao je| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
usporiti |uspori, usporio je| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
uzdržati |uzdrži, uzdržao je| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
zadržati |zadrži, je zadržao| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
zadržavati |zadržava, zadržavao je| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
zatomiti |zatomi, zatomio je| [sg ]
G
zurückhalten |hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten |
G
zatomljivati |zatomljuje, zatomljivao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichhalte zurückhielt zurückhabe zurückgehalten
duhältst zurückhieltst zurückhast zurückgehalten
erhält zurückhielt zurückhat zurückgehalten
siehält zurückhielt zurückhat zurückgehalten
wirhält zurückhielt zurückhat zurückgehalten
ihrhalten zurückhielten zurückhaben zurückgehalten
vihaltet zurückhieltet zurückhabt zurückgehalten
siehalten zurückhielten zurückhaben zurückgehalten
Siehalten zurückhielten zurückhaben zurückgehalten

LicePrezentPerfekt
japotpašempotpasao sam
tipotpašešpotpasao si
onpotpašepotpasao je
onapotpašepotpasala je
onopotpašepotpasalo je
mipotpašemopotpasali smo
vipotpašetepotpasali ste
onipotpašupotpasali su
Vipotpašetepotpasali ste

LicePrezentPerfekt
japridušimpridušio sam
tipridušišpridušio si
onpridušipridušio je
onapridušipridušila je
onopridušipridušilo je
mipridušimopridušili smo
vipridušitepridušili ste
onipridušepridušili su
Vipridušitepridušili ste

LicePrezentPerfekt
japrigušimprigušio sam
tiprigušišprigušio si
onprigušiprigušio je
onaprigušiprigušila je
onoprigušiprigušilo je
miprigušimoprigušili smo
viprigušiteprigušili ste
oniprigušeprigušili su
Viprigušiteprigušili ste

LicePrezentPerfekt
japrigušujemprigušivao sam
tiprigušuješprigušivao si
onprigušujeprigušivao je
onaprigušujeprigušivala je
onoprigušujeprigušivalo je
miprigušujemoprigušivali smo
viprigušujeteprigušivali ste
oniprigušujuprigušivali su
Viprigušujeteprigušivali ste

LicePrezentPerfekt
jasustegnemsustegnuo sam
tisustegnešsustegnuo si
onsustegnesustegnuo je
onasustegnesustegnula je
onosustegnesustegnulo je
misustegnemosustegnuli smo
visustegnetesustegnuli ste
onisustegnusustegnuli su
Visustegnetesustegnuli ste

LicePrezentPerfekt
jasuzdržimsuzdržao sam
tisuzdržišsuzdržao si
onsuzdržisuzdržao je
onasuzdržisuzdržala je
onosuzdržisuzdržalo je
misuzdržimosuzdržali smo
visuzdržitesuzdržali ste
onisuzdržesuzdržali su
Visuzdržitesuzdržali ste

LicePrezentPerfekt
jausporavamusporavao sam
tiusporavašusporavao si
onusporavausporavao je
onausporavausporavala je
onousporavausporavalo je
miusporavamousporavali smo
viusporavateusporavali ste
oniusporavajuusporavali su
Viusporavateusporavali ste

LicePrezentPerfekt
jausporimusporio sam
tiusporišusporio si
onusporiusporio je
onausporiusporila je
onousporiusporilo je
miusporimousporili smo
viusporiteusporili ste
oniusporeusporili su
Viusporiteusporili ste

LicePrezentPerfekt
jauzdržimuzdržao sam
tiuzdržišuzdržao si
onuzdržiuzdržao je
onauzdržiuzdržala je
onouzdržiuzdržalo je
miuzdržimouzdržali smo
viuzdržiteuzdržali ste
oniuzdržeuzdržali su
Viuzdržiteuzdržali ste

LicePrezentPerfekt
jazadržimsam zadržao
tizadržišsi zadržao
onzadržije zadržao
onazadržije zadržala
onozadržije zadržalo
mizadržimosmo zadržali
vizadržiteste zadržali
onizadržesu zadržali
Vizadržiteste zadržali

LicePrezentPerfekt
jazadržavamzadržavao sam
tizadržavašzadržavao si
onzadržavazadržavao je
onazadržavazadržavala je
onozadržavazadržavalo je
mizadržavamozadržavali smo
vizadržavatezadržavali ste
onizadržavajuzadržavali su
Vizadržavatezadržavali ste

LicePrezentPerfekt
jazatomimzatomio sam
tizatomišzatomio si
onzatomizatomio je
onazatomizatomila je
onozatomizatomilo je
mizatomimozatomili smo
vizatomitezatomili ste
onizatomezatomili su
Vizatomitezatomili ste

LicePrezentPerfekt
jazatomljujemzatomljivao sam
tizatomljuješzatomljivao si
onzatomljujezatomljivao je
onazatomljujezatomljivala je
onozatomljujezatomljivalo je
mizatomljujemozatomljivali smo
vizatomljujetezatomljivali ste
onizatomljujuzatomljivali su
Vizatomljujetezatomljivali ste
Složenice i fraze
Primjeri