Disclaimer

DrDicty.com – Disclaimer / Izjava o ograničenju odgovornosti

1.    Prihvaćanje naših uvjeta korištenja

Posjećivanjem Internet stranice DrDicty.com te gledanjem, pristupanjem uslugama ili informacijama te korištenjem istih na bilo koji drugi način, koje usluge i informacije su nastale, sakupljene, kompilirane ili dostavljene DrDicty.com-u, slažete se u potpunosti da prihvaćate sljedeće Uvjete korištenja. Ukoliko se ne slažete s našim Uvjetima Vaša jedina mogućnost je da ne posjećujete, gledate ili na bilo koji drugi način koristite usluge koje pruža DrDicty.com. Razumijete, u potpunosti se slažete i potvrđujete da ovi Uvjeti korištenja tvore obvezujući ugovor između Vas i DrDicty.com-a te da Vaše korištenje DrDicty.com-a uključuje Vaše definitivno prihvaćanje ovog Ugovora.  

2. Pružanje usluga

Slažete se i potvrđujete da DrDicty.com zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti, unaprijediti ili ukinuti bilo koju od svojih usluga prema vlastitoj želji a da Vas prethodno ne obavijesti o tome, iako Vas to može onemogućiti da imate pristup informacijama koje se u njemu nalaze. Nadalje, slažete se i potvrđujete da Vam DrDicty.com može pružiti usluge putem njegovih ovisnih ili povezanih društava.  

3. Vlasnička prava

Potvrđujete i slažete se u potpunosti da DrDicty.com može sadržavati nejavne i povjerljive informacije uključujući zaštitne znakove, uslužne žigove i patente koji su zaštićeni Zakonom o intelektualnom vlasništvu i Međunarodnim ugovorima o intelektualnom vlasništvu. DrDicty.com Vam dozvoljava da gledate i napravite pojedinačnu kopiju dijelova njegova sadržaja za osobne, ne komercijalne svrhe koja neće biti online. Sadržaj naše Internet stranice ne smije se prodavati, reproducirati ili distribuirati bez našeg pismenog odobrenja. Svi zaštitni znaci, uslužni žigovi i logo trećih strana njihovo su vlasništvo. Sva daljnja prava koja ovdje nisu izričito odobrena su pridržana.

4. Dostavljen sadržaj

Ukoliko dostavite ili objavite sadržaj na DrDicty.com istodobno dajete DrDicty.com-u neopozivu dozvolu koja vrijedi diljem svijeta i da bez plaćanja tantijema objavi, prikaže, modificira, distribuira i udruži Vas sadržaj diljem svijeta. Potvrđujete i garantirate da imate ovlasti odobriti gore navedenu dozvolu na DrDicty.com.

5. Izjava o odricanju od jamstva

Razumijete i u potpunosti se slažete da DrDicty.com koristite u potpunosti na vlastiti rizik i da su naše usluge pružene „u zatečenom stanju“ i „prema raspoloživosti“. DrDicty.com ni na koji način ne daje izrečena ili prešutna jamstva, odobrenja ili zastupstva vezano uz rad DrDicty.com Internet stranice, informacija, sadržaja, materijala ili proizvoda.

7.Ograničenje odgovornosti

Razumijete i u potpunosti se slažete da DrDicty.com i sva njegova ovisna i povezana društva ni u kojem slučaju nisu i neće biti odgovorna za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posljedičnu ili kaznenu štetu. To uključuje ali se ne ograničuje na gubitak profita, prekid poslovanja, gubitak poslovne reputacije ili dobrog ugleda, gubitak programa ili informacija ili neki drugi nematerijalni gubitak koji je nastao korištenjem ili nemogućnošću korištenja usluge ili informacije, ili bilo koji trajni ili privremeni prekid takve usluge ili pristupa informaciji, ili brisanje ili kvar bilo kojeg sadržaja ili informacije, ili nemogućnosti pohranjivanja bilo kojeg sadržaja ili informacije.  

8. Sadržaj trećih strana

DrDicty.com može sadržavati poveznice na sadržaj trećih strana, reklame ili Internet stranice. Ovime prihvaćate i slažete se da DrDicty.com nije odgovoran i ne garantira ni za koju reklamu, proizvode, sadržaj ili izvore dostupne putem tih izvora ili Internet stranica.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *