Njemački rječnikUkupno nađeno 13 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.8962 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
das Dampfen
pušenje [sg ]
dampfen |dampft, dampfte, hat gedampft |
G
klobučati |klobuča, klobučao je| [sg ]
G
dampfen |dampft, dampfte, hat gedampft |
G
ključati |kljuca, kljucao je| [sg ]
G
dampfen |dampft, dampfte, hat gedampft |
G
vreti |vrije, vrio je| [sg ]
G
dämpfen |dampft, dampfte, hat gedampft |
G
temfati |temfa, temfao je| [sg ]
G
dämpfen |dampft, dampfte, hat gedampft |
G
tenfati |tenfa, tenfao je| [sg ]
G
dämpfen |dampft, dampfte, hat gedampft |
G
pirjati |pirja, pirjao je| [sg ]
G
dämpfen |dampft, dampfte, hat gedampft |
G
pridušiti |priduši, pridušio je| [sg ]
G
dämpfen |dampft, dampfte, hat gedampft |
G
prigušiti |priguši, prigušio je| [sg ]
G
dämpfen |dampft, dampfte, hat gedampft |
G
prigušivati |prigušuje, prigušivao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichdampfedampftehabe gedampft
dudampfstdampftesthast gedampft
erdampftdampftehat gedampft
siedampftdampftehat gedampft
wirdampftdampftehat gedampft
ihrdampfendampftenhaben gedampft
vidampftdampftethabt gedampft
siedampfendampftenhaben gedampft
Siedampfendampftenhaben gedampft

LicePrezentPreteritPerfekt
ichdampfedampftehabe gedampft
dudampfstdampftesthast gedampft
erdampftdampftehat gedampft
siedampftdampftehat gedampft
wirdampftdampftehat gedampft
ihrdampfendampftenhaben gedampft
vidampftdampftethabt gedampft
siedampfendampftenhaben gedampft
Siedampfendampftenhaben gedampft

LicePrezentPerfekt
jaklobučamklobučao sam
tiklobučašklobučao si
onklobučaklobučao je
onaklobučaklobučala je
onoklobučaklobučalo je
miklobučamoklobučali smo
viklobučateklobučali ste
oniklobučajuklobučali su
Viklobučateklobučali ste

LicePrezentPerfekt
jakljucamkljucao sam
tikljucaškljucao si
onkljucakljucao je
onakljucakljucala je
onokljucakljucalo je
mikljucamokljucali smo
vikljucatekljucali ste
onikljucajukljucali su
Vikljucatekljucali ste

LicePrezentPerfekt
javrijemvrio sam
tivriješvrio si
onvrijevrio je
onavrijevrila je
onovrijevrilo je
mivrijemovrili smo
vivrijetevrili ste
onivrijuvrili su
Vivrijetevrili ste

LicePrezentPerfekt
jatemfamtemfao sam
titemfaštemfao si
ontemfatemfao je
onatemfatemfala je
onotemfatemfalo je
mitemfamotemfali smo
vitemfatetemfali ste
onitemfajutemfali su
Vitemfatetemfali ste

LicePrezentPerfekt
jatenfamtenfao sam
titenfaštenfao si
ontenfatenfao je
onatenfatenfala je
onotenfatenfalo je
mitenfamotenfali smo
vitenfatetenfali ste
onitenfajutenfali su
Vitenfatetenfali ste

LicePrezentPerfekt
japirjampirjao sam
tipirjašpirjao si
onpirjapirjao je
onapirjapirjala je
onopirjapirjalo je
mipirjamopirjali smo
vipirjatepirjali ste
onipirjajupirjali su
Vipirjatepirjali ste

LicePrezentPerfekt
japridušimpridušio sam
tipridušišpridušio si
onpridušipridušio je
onapridušipridušila je
onopridušipridušilo je
mipridušimopridušili smo
vipridušitepridušili ste
onipridušepridušili su
Vipridušitepridušili ste

LicePrezentPerfekt
japrigušimprigušio sam
tiprigušišprigušio si
onprigušiprigušio je
onaprigušiprigušila je
onoprigušiprigušilo je
miprigušimoprigušili smo
viprigušiteprigušili ste
oniprigušeprigušili su
Viprigušiteprigušili ste

LicePrezentPerfekt
japrigušujemprigušivao sam
tiprigušuješprigušivao si
onprigušujeprigušivao je
onaprigušujeprigušivala je
onoprigušujeprigušivalo je
miprigušujemoprigušivali smo
viprigušujeteprigušivali ste
oniprigušujuprigušivali su
Viprigušujeteprigušivali ste
Složenice i fraze