Ukupno nađeno 7 zapisa. Pretraživanje je trajalo 1.0423 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
hineinstecken |steckt hinein, steckte hinein, hat hineingesteckt |
G
djenuti |djene, djenuo je|
G
stecken |steckt, steckte, hat gesteckt |
G
djenuti |djene, djenuo je|
G
stellen |stellt, stellte, hat gestellt |
G
djenuti |djene, djenuo je|
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
djenuti |djene, djenuo je|
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichstecke hineinsteckte hineinhabe hineingesteckt
dusteckst hineinstecktest hineinhast hineingesteckt
ersteckt hineinsteckte hineinhat hineingesteckt
siesteckt hineinsteckte hineinhat hineingesteckt
wirsteckt hineinsteckte hineinhat hineingesteckt
ihrstecken hineinsteckten hineinhaben hineingesteckt
visteckt hineinstecktet hineinhabt hineingesteckt
siestecken hineinsteckten hineinhaben hineingesteckt
Siestecken hineinsteckten hineinhaben hineingesteckt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichsteckestecktehabe gesteckt
dusteckststecktesthast gesteckt
erstecktstecktehat gesteckt
siestecktstecktehat gesteckt
wirstecktstecktehat gesteckt
ihrsteckenstecktenhaben gesteckt
vistecktstecktethabt gesteckt
siesteckenstecktenhaben gesteckt
Siesteckenstecktenhaben gesteckt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichstellestelltehabe gestellt
dustellststelltesthast gestellt
erstelltstelltehat gestellt
siestelltstelltehat gestellt
wirstelltstelltehat gestellt
ihrstellenstelltenhaben gestellt
vistelltstelltethabt gestellt
siestellenstelltenhaben gestellt
Siestellenstelltenhaben gestellt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichtuetathabe getan
dutusttatsthast getan
ertuttathat getan
sietuttathat getan
wirtuttathat getan
ihrtuntatenhaben getan
vituttatethabt getan
sietuntatenhaben getan
Sietuntatenhaben getan

LicePrezentPerfekt
jadjenemdjenuo sam
tidjenešdjenuo si
ondjenedjenuo je
onadjenedjenula je
onodjenedjenulo je
midjenemodjenuli smo
vidjenetedjenuli ste
onidjenudjenuli su
Vidjenetedjenuli ste
Složenice i fraze