Ukupno nađeno 203 zapisa. Pretraživanje je trajalo 1.7006 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
das Tun
rad [sg ]
das Tun
vršenje [sg ]
tun |tut, tat, hat getan |
G
činiti |čini, je činio| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
djenuti |djene, djenuo je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
djesti |dječi, dječio je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
djeti |djene, djenuo je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
obaviti |obavi, obavio je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
obavljati |obavlja, obavljao je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
raditi |radi, je radio| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
staviti |stavi, je stavio| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
stavljati |stavlja, stavljao je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
stvoriti |stvori, stvorio je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
poduzeti |poduzme, poduzeo je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
poduzimati |poduzima, poduzimao je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
učiniti |učini, učinio je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
svršavati |svršava, svršavao je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
svršiti |svrši, svršio je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
uraditi |uradi, uradio je| [sg ]
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
vršiti |vrši, vršio je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichtuetathabe getan
dutusttatsthast getan
ertuttathat getan
sietuttathat getan
wirtuttathat getan
ihrtuntatenhaben getan
vituttatethabt getan
sietuntatenhaben getan
Sietuntatenhaben getan

LicePrezentPerfekt
jačinimsam činio
tičinišsi činio
ončinije činio
onačinije činila
onočinije činilo
mičinimosmo činili
vičiniteste činili
oničinesu činili
Vičiniteste činili

LicePrezentPerfekt
jadjenemdjenuo sam
tidjenešdjenuo si
ondjenedjenuo je
onadjenedjenula je
onodjenedjenulo je
midjenemodjenuli smo
vidjenetedjenuli ste
onidjenudjenuli su
Vidjenetedjenuli ste

LicePrezentPerfekt
jadječimdječio sam
tidječišdječio si
ondječidječio je
onadječidječila je
onodječidječilo je
midječimodječili smo
vidječitedječili ste
onidječedječili su
Vidječitedječili ste

LicePrezentPerfekt
jadjenemdjenuo sam
tidjenešdjenuo si
ondjenedjenuo je
onadjenedjenula je
onodjenedjenulo je
midjenemodjenuli smo
vidjenetedjenuli ste
onidjenudjenuli su
Vidjenetedjenuli ste

LicePrezentPerfekt
jaobavimobavio sam
tiobavišobavio si
onobaviobavio je
onaobaviobavila je
onoobaviobavilo je
miobavimoobavili smo
viobaviteobavili ste
oniobaveobavili su
Viobaviteobavili ste

LicePrezentPerfekt
jaobavljamobavljao sam
tiobavljašobavljao si
onobavljaobavljao je
onaobavljaobavljala je
onoobavljaobavljalo je
miobavljamoobavljali smo
viobavljateobavljali ste
oniobavljajuobavljali su
Viobavljateobavljali ste

LicePrezentPerfekt
jaradimsam radio
tiradišsi radio
onradije radio
onaradije radila
onoradije radilo
miradimosmo radili
viraditeste radili
oniradesu radili
Viraditeste radili

LicePrezentPerfekt
jastavimsam stavio
tistavišsi stavio
onstavije stavio
onastavije stavila
onostavije stavilo
mistavimosmo stavili
vistaviteste stavili
onistavesu stavili
Vistaviteste stavili

LicePrezentPerfekt
jastavljamstavljao sam
tistavljašstavljao si
onstavljastavljao je
onastavljastavljala je
onostavljastavljalo je
mistavljamostavljali smo
vistavljatestavljali ste
onistavljajustavljali su
Vistavljatestavljali ste

LicePrezentPerfekt
jastvorimstvorio sam
tistvorišstvorio si
onstvoristvorio je
onastvoristvorila je
onostvoristvorilo je
mistvorimostvorili smo
vistvoritestvorili ste
onistvorestvorili su
Vistvoritestvorili ste

LicePrezentPerfekt
japoduzmempoduzeo sam
tipoduzmešpoduzeo si
onpoduzmepoduzeo je
onapoduzmepoduzela je
onopoduzmepoduzelo je
mipoduzmemopoduzeli smo
vipoduzmetepoduzeli ste
onipoduzmupoduzeli su
Vipoduzmetepoduzeli ste

LicePrezentPerfekt
japoduzimampoduzimao sam
tipoduzimašpoduzimao si
onpoduzimapoduzimao je
onapoduzimapoduzimala je
onopoduzimapoduzimalo je
mipoduzimamopoduzimali smo
vipoduzimatepoduzimali ste
onipoduzimajupoduzimali su
Vipoduzimatepoduzimali ste

LicePrezentPerfekt
jaučinimučinio sam
tiučinišučinio si
onučiniučinio je
onaučiniučinila je
onoučiniučinilo je
miučinimoučinili smo
viučiniteučinili ste
oniučineučinili su
Viučiniteučinili ste

LicePrezentPerfekt
jasvršavamsvršavao sam
tisvršavašsvršavao si
onsvršavasvršavao je
onasvršavasvršavala je
onosvršavasvršavalo je
misvršavamosvršavali smo
visvršavatesvršavali ste
onisvršavajusvršavali su
Visvršavatesvršavali ste

LicePrezentPerfekt
jasvršimsvršio sam
tisvršišsvršio si
onsvršisvršio je
onasvršisvršila je
onosvršisvršilo je
misvršimosvršili smo
visvršitesvršili ste
onisvršesvršili su
Visvršitesvršili ste

LicePrezentPerfekt
jauradimuradio sam
tiuradišuradio si
onuradiuradio je
onauradiuradila je
onouradiuradilo je
miuradimouradili smo
viuraditeuradili ste
oniuradeuradili su
Viuraditeuradili ste

LicePrezentPerfekt
javršimvršio sam
tivršišvršio si
onvršivršio je
onavršivršila je
onovršivršilo je
mivršimovršili smo
vivršitevršili ste
onivrševršili su
Vivršitevršili ste
Složenice i fraze
Primjeri